1830 - 1848 İhtilalleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
XVIII. Lui'nin yerine geçen kardeşi X. Şarl'ın
Fransa'da mutlakıyet kurmak istemesi üzerine
gazeteciler
işçiler
halk
üniversite öğrencileri isyan etmişler
X. Şarl krallıktan çekilmek zorunda kalmıştır.

Sonuçları :


Lui Filip
Fransa'da kral olarak
Fransızlar Kralı adını aldı

Fransa
meşruti krallık rejimine kavuştu.

Meclislerin kanun teklif etme hakları ve basın özgürlüğü kabul edildi.
Seçim kanunu yapılarak
seçim koşulları hafifletildi.

Belçika
Hollanda' dan ayrıldı.

Birleşik İsveç ve Norveç Krallığı
ayrı krallıklara dönüştü.

İngiltere' de Liberal parti
hükümet kurdu

İsviçre' de Liberal ve Demokratlar
yönetime geldiler

İspanya ve Lehistan' da Liberaller etkisini artırdı.