20 Adet bölme işlemi ve cevapları

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
cevapları ile 20 tane bölme işlemi yapabilir misiniz?
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
Bölme İşlemi Soruları - 4.Sınıf Matematik


1. 1-856 kg elma 17 kg ‘lık kasalara doldurulduğunda kaç kasa tam dolar?
A) 5
B) 6
C) 50

D) 51

2. 4560:15=? Bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 304

B) 3004
C) 34
D) 364

3. 3 kalem 906 kuruştur.Bu kalemlerden 13 tane alan bir öğrenci kaç kuruş öder?
A) 302
B) 1598
C) 3050
D) 3926


4. Böleni 29 olan bir bölme işleminde kalan en çok kaç olabilir?
A) 0
B) 1
C) 29
D) 28


5. 2-Bir bölme işleminde bölen 32,bölüm 15’tir.Bölünen ve kalanın toplamı en çok kaç olur?
A) 51
B) 511
C) 481
D) 482


6. Bahçemizden topladığımız 5276 kg elma 17 kg’lık kasalara doldurduğumuzda kaç kasa tam dolar?
A) 311
B) 310

C) 312
D) 3100

7. Bir sayının 13 ile bölümünde kalan en fazla kaç olur?
A) 11
B) 12

C) 13
D) 0

8. Bir bölme işleminde bölen 19, bölüm 24'tür. Bölünen ve kalanın toplamı en çok kaç olabilir?
A) 470
B) 479
C) 502

D) 579

9. kelimesindeki harf sayısı ile hece sayısının çarpımının 3'e bölümünden kalan kaçtır?
A) 1

B) 2
C) 3
D) 0

10. 3-ABA:AB işleminde kalan kaçtır?
A) 0
B) 1
C) A

D) AB

11. Terzi, 90m’lik bir kumaşı eşit olarak 9 yerinden kesiyor. Her parça kaç m den oluşur?
A) 99
B) 81
C) 9
D) 10


12. 534 : X= 1 işleminde X yerine ne gelmelidir?
A) 0
B) 1
C) 533
D) 534


13. Bir bölme işleminde bölen 36 ise kalan hangisi olamaz?
A) 36

B) 33
C) 35
D) 34

14. bir bölme işleminde bölen 42,bölüm 6 ve kalan 2 ise bölünen kaçtır?
A) 252
B) 254
C) 250
D) 232


15. 8- 808:8=? Yandaki bölme işleminde bölüm kaçtır?
A) 101

B) 110
C) 100
D) 11

16. 7'ye bölündüğünde bölüm 13, kalan 5 olan sayının 4'e bölümünde bölüm kaç olur?
A) 18
B) 20
C) 24

D) 26

17. 2186 : 28 işleminde bölüm kaç basamaklıdır?
A) 2

B) 3
C) 4
D) 5

18. 30 000 : 1000 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3000
B) 300
C) 30

D) 3

19. 96 katı 50 400 olan sayı kaçtır?
A) 1500
B) 550
C) 525

D) 5000

20. Ayda 120 ekmek tüketen bir aile bir haftada kaç ekmek tüketir?
A) 25
B) 28

C) 16
D) 21

21. Bir sayının 9 a bölümü 70 tir. Aynı sayının 6 ya bölümü kaçtır?
A) 95
B) 105

C) 250
D) 85

22. 6 yıl sonra 17 yaşında olacak olan Emre, 5 yıl önce kaç yaşındaydı?
A) 5
B) 7
C) 6

D) 3

23. Hangi sayının yarısnın 4 katının 9 fazlası 89 dur?
A) 20
B) 30
C) 40

D) 80

24. Bir evde 6 oda, her odada 2 pencere,Her pencerede de 5 cam vardır.Bu evde kaç cam vardır?
A) 60

B) 30
C) 90
D) 75

25. 5 işçinin 48 günde bitirdiğ bir işi 10 işçi kaç günde bitirir?
A) 40
B) 24

C) 30
D) 23

26. 2 ..... 6 7 12 13 örüntüsünde noktalı yere aşağıdakilerden hangi sayı gelmelidir?
A) 1
B) 2
C) 5
D) 3


27. 25 36 45 .....55 56 örüntüsünde noktalı yere aşağıdakilerden hangiis gelmelidir?
A) 44
B) 43
C) 46

D) 56

28. 1 10 100 ........ 100000 sayılarının dizilişine göre noktalı yere aşağıdakilerden hangi sayının gelmelidir?
A) 1000 000
B) 1000

C) 10000
D) 50000

29. a uzunluğu 12 cm olan bir karenin alanı kaç cm2 dir?
A) 124 cm2
B) 134 cm2
C) 144 cm2
D) 48 cm2


30. Alanı 36 cm2 olan bir karenin bir kenarı kaç cm dir?
A) 3
B) 9
C) 5
D) 6


31. Bir kenarını uzunluğu 75m olan kare şeklindeki bir tarlanın alanı kaç m2 dir?
A) 6525
B) 6000
C) 5630
D) 300


32. (360 : 9) – 39 = ? işleminin sonucu kaçtır?
A) 1

B) 2
C) 3
D) 4

33. 2750 : 10 = ? işleminin sonucu kaçtır?
A) 275
B) 2750
C) 27500
D) 27,5


34. Her biri diğerinin iki katı kadar olan üç doğal sayının toplamı 756'dır.Büyük sayı kaçtır?
A) 432

B) 430
C) 428
D) 426

35. 9 sayısını kendinden küçük çift sayılara sırayla bölersek kalanların toplamı kaç olur?
A) 1
B) 4

C) 6
D) 9

36. Öğretmen 532 kalemi 38 öğrenciye dağıttı. Her öğrenciye kaçar kalem düşer?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15


37. Bir satıcı 6 kg karabiberi 125gramlık paketlere dolduruyor. Kaç paket karabiber olur?
A) 64
B) 56
C) 52
D) 48


38. 3 ton kömürün 1250 kg’ını yaktık. Kaç kg kömür kaldı?
A) 750
B) 1750
C) 2000
D) 2050


39. 362 625 doğal sayısında 6 rakamlarının basamak değerlerinin bölümü kaçtır?
A) 6000
B) 1000
C) 600
D) 100


40. 3/5 ' ü 603 olan sayının 2/3 ' si kaçtır?
A) 640
B) 650
C) 660
D) 670

 

SeLeN

Yönetici
Editör
#3
Bölme İşlemi Soruları - 5.Sınıf Matematik

1. 20002 :20 = ?
A) 10
B) 101
C) 11
D) 10,1 √

2. Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 5 e kalansız bölünür? 111,1020,203,115,835,202,3295,8105
A) 4
B) 5 √
C) 6
D) 7

3. Bir bölme işleminde bölen 7 bölüm 18 kalan 3 ise bölünen kaçtır?
A) 138
B) 136
C) 134
D) 129 √

4. Aşağıdakilerden hangisi "4392 : 71" işleminde bölüme en yakındır.
A) 55
B) 60 √
C) 65
D) 70

5. Bir bölme işleminde bölen 2,3 bölüm 19,5 ise bölünen sayı kaçtır?
A) 44,85 √
B) 44,84
C) 44,08
D) 44

6. Bir doğal sayı 18 ile bölündüğünde bölüm 25 ise bölünen sayı aşağıdakilerin hangisinden küçük olamaz?
A) 450 √
B) 453
C) 460
D) 468

7. 550550:55= İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir.?
A) 11010
B) 10010 √
C) 11101
D) 10101

8. Zülal'in tahtaya yazdığı sayının 3'e bölümü 66'dır. Aynı sayının 33'e bölümünden kalan kaçtır?
A) 11
B) 7
C) 6 √
D) 4

9. Bir kömürcü aldığı 81220 kg kömürü 65,5 kg lık torbalara koymak istiyor. Kaç torba gereklidir?
A) 124
B) 1040
C) 1240 √
D) 1440

10. 149 sayısından 5'ten küçük hangi doğal sayıyı çıkarmalıyız ki, sonuç 5 ile tam bölünebilsin?
A) 4 √
B) 3
C) 2
D) 0

11. Ardışık üç doğal sayının toplamı 213'tür. Bü üç doğal sayını otalaması kaçtır?
A) 67
B) 69
C) 71 √
D) 73

12. 6060:15=? işleminde bölüm kaç basamaklı bir sayıdır?
A) 1
B) 2
C) 3 √
D) 4

13. Kalansız bir bölme işleminde bölen ile bölümün toplamı 36 dır.Bölen bölümün 3 katından 4 fazladır.Bölünen sayı kaçtır?
A) 264
B) 224
C) 128
D) 64 √

14. Bir bölme işleminde bölünen sayı ile bölen sayının toplamı 36, bölüm 3'tür. Bölünen sayı kaçtır?
A) 24
B) 26
C) 27 √
D) 28

15. n > 672 : 7 ifadesinin doğru olması için n yerine en az kaç olmalıdır?
A) 99
B) 98
C) 97 √
D) 96

16. Bir bölme işleminde bölünen sayı 212, bölüm 10 ve kalan12 olduğuna göre , bölen sayı kaçtır?
A) 18
B) 19
C) 20 √
D) 21

17. 3 YTL'nin içinde kaç tane 25 YKr vardır?
A) 8
B) 10
C) 12 √
D) 16

18. Bir bölme işleminde bölüm 45,bölen 12 ise bölüne kaçtır?
A) 560
B) 72
C) 450
D) 540 √

19. Aşağıdaki bölme işleminde bölen kaçtır? 330/?=15
A) 135
B) 22 √
C) 115
D) 15

ALINTI
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#4
BÖLME İŞLEMLERİ

Aşağıda verilen soruları şekil çizerek cevaplandırınız.

1- 14 kalem,ikişerli gruplandırıldığında kaç grup olur?

2- 15 silgi,üçerli gruplandırıldığında kaç grup olur?

3- 20 defter,dörderli gruplandırıldığında kaç grup olur?

4- 12 bilye , üçerli gruplandırıldığında kaç grup olur?

5- 16 silgi, ikişerli gruplandırıldığında kaç grup olur?

7- 20 çiçek, ikişerli gruplandırıldığında kaç grup olur?

8- 18 bilye, üçerli gruplandırıldığında kaç grup olur?

9- 16 silgi, dörderli gruplandırıldığında kaç grup olur?

10- 10 kalem beşerli gruplandırıldığında kaç grup olur?

11- 10 sayısının içerisinde kaç tane 2 vardır?

12- 10 sayısının içerisinde kaç tane 5 vardır?

13- 12 sayısının içerisinde kaç tane 2 vardır?

14- 12 sayısının içerisinde kaç tane 3 vardır?

15- 12 sayısının içerisinde kaç tane 4 vardır?

16- 15 sayısının içerisinde kaç tane 3 vardır?

17- 15 sayısının içerisinde kaç tane 5 vardır?

18- 18 sayısının içerisinde kaç tane 2 vardır?

19- 18 sayısının içerisinde kaç tane 3 vardır?

20- 20 sayısının içerisinde kaç tane 2 vardır?
 
K

Kayıtsız Üye

#14
çok işime yaradı çok sağolun 5,sınıflar için daha zor ama cevaplı şeyler yapın lazım