2011 Mesleki Çalışmalar - 2011 Seminer Çalışmaları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
mesleki çalışma 2011,
2011 mesleki çalışma konuları

2011 MESLEKİ ÇALIŞMALAR (Seminer Çalışmaları)

2010 - 2011 sene başı mesleki çalışma konuları
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü öğretmenlerin 1 Eylül tarihinden derslerin başladığı tarihe kadar yapmaları gereken mesleki çalışmalarla ilgili yazı yayımladı.

Yayımlanan yazıda mesleki çalışmaların uygulanma esasları ve 2010-2011 eğitim öğretim yılı, sene başı mesleki çalışma konularına yer verildi.

Mesleki Çalışmaların Planlanmasında Yer Alması Gereken Konu Başlıkları

Mesleki çalışmalar sırasında İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 98. maddesinde belirtilen konuların yanı sıra aşağıdaki konulara da yer verilecektir:

• Serbest Etkinlikler Dersi 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı uygulanacak haftalık Ders çizelgesi
Sınıf öğretmenleri tarafından “serbest etkinlikler” dersi için çeşitli etkinlik örneklerinin
hazırlanması ve zümre öğretmenler kurulu ile paylaşımı.
• İlköğretim Haftalık Ders Çizelgesi’ndeki Değişiklikler İNDİR
Ders saatleri azalan Türkçe, hayat bilgisi (1–3. sınıflar); fen ve teknoloji (4 ve 5. sınıflar); T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük (8. sınıf); seçmeli yabancı dil, sanat ve spor etkinlikleri (6-8. sınıflar) dersleri ile ders saati artan beden eğitimi dersini okutacak öğretmenlerin 2010-2011 yılına ilişkin yıllık plan çalışmalarını hazırlarken derslerde ele alınacak kazanımlara ve etkinliklere ilişkin çalışmaları zümre öğretmenleriyle birlikte yapması.
• Okul-Veli İşbirliği
Eğitimin kalitesini artırmak için velilerin okula ve öğrencilerin eğitimine daha çok ilgi
göstermesini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması.
• Ölçme Değerlendirme
Öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme ile özellikle performans görevi ve projelere yönelik mevcut mevzuatın incelenmesi ve örnek performans görevi veya proje yönergesi ile değerlendirme ölçeğinin öğretmenler tarafından hazırlanması.
• DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi
DynEd uygulamaları için bilgisayar ve İngilizce öğretmenlerinin işbirliği yaparak okuldaki bilgisayarlarda sistem kurulumunu tamamlaması ve öğrencilerin mevcut durumlarının incelenerek uygulamanın 2010-2011 yılında daha etkin bir şekilde yapılması için gerekli önlemlerin alınması.
• Araştırma Konuları
Tüm branş ve sınıf öğretmenleri tarafından aşağıda belirtilen konulardan biri veya birkaçının seçilerek araştırma yapılması ve araştırma sonuçlarının öğretmenler kurulunda paylaşılması.Aşağıda belirtilen öğretim yöntem ve tekniklerinin araştırılması ve uygulama planlarının oluşturulması
> Tartışma yöntemi
> Rol oynama ve yaratıcı drama
> Probleme dayalı öğrenme
> Proje tabanlı öğrenme
> Kavram haritası tekniği
> Zihin haritası tekniği
> Analoji yöntemi
> Örnek olay yöntemi
> Beyin fırtınası tekniği
> Altı düşünme şapkası
- Öğrenci tanıma tekniklerinin araştırılması