2011 Şubat Ayı Vergi Takvimi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
2011 mali takvimi - 2011 vergi takvimi - 2011 vergileri - 2011 subat ayı vergi takvimi


İlk Tarih -- Son Tarih -- Konu
01/02/201109/02/201116-31 Ocak 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/02/201110/02/201116-31 Ocak 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/201114/02/20112010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/02/201114/02/20112010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/02/201115/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/201115/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/201115/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/201115/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/201115/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/201115/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/02/201117/02/2011
2010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/02/201117/02/20112010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

01/02/201121/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/201121/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

01/02/201121/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/201121/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/201121/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

01/02/201121/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/201121/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/201121/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/201121/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/02/201121/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/201121/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/201123/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/02/201123/02/2011
Ocak 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/02/201124/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

16/02/201124/02/20111-15 Şubat 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/02/201125/02/2011Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2010 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
16/02/201125/02/20111-15 Şubat 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/201128/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/02/201128/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/02/201128/02/2011Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/201128/02/2011Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/201128/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/02/201128/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/201128/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/201128/02/2011Ocak 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi