3 Yerde Kimse Kimseyi Hatırlamaz!!

#1
Sponsorlu Bağlantılar
3 Yerde Kimse Kimseyi Hatırlamaz!!


üç Yerde Kimse Kimseyi Hatirlamaz!!!


Hz Âişe radıyallâhü anhâ vâlidemiz anlatıyor:

(Bir gün) cehennemi hatırlayıp ağladım Resûlüllah (sav):

*** Niye ağlıyorsun? diye sordu

*** Cehennemi hatırladım da onun için ağladım! Siz, kıyâmet günü, âilenizi hatırlayacak mısınız? dedim
Buyurdu ki:
*** üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz:

1) Mîzan yanında; tartısı ağır mı geldi, hafif mi öğreninceye kadar

2) Sahifelerin uçuştuğu zaman; kendi defteri nereye düşecek, öğreninceye kadar� Sağına mı, soluna mı; yoksa arkasına mı?

3) Sıratın yanında; cehennemin iki yakası ortasına kurulunca, bunu geçinceye kadar
(Ebû Dâvud, Kitâbüs-Sünne, 4755)
Bilindiği gibi Mîzan, âhirete îmânın bir cüzüdür
Ehl-i Sünnet vel-Cemat âlimleri, icmâ ile Mîzan haktır demişlerdir
Hadis-i şeriflerle olduğu gibi, Kurânla da sabittir

Âyet-i kerimede, Biz kıyâmet gününe mahsus adâlet terazileri koyacağız
Artık hiçbir kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmayacaktır
(O şey) bir hardal tanesi kadar bile olsa, onu getiririz (mizâna koyarız) Hesapçılar olarak da biz yeteriz (S Enbiyâ, 47) buyuruluyor

Mîzan, kıyâmet günü kurulur Kulların amellerinin yazılmış olduğu defterler Mîzanda açılır