4.Sınıf Sosyal Bilgiler Testi Soru ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
ilköğretim 4.sınıf sosyal bilgiler test soruları - 4.sınıf sosyal bilgiler soru ve cevapları

1) Aile toplumun en küçük birimidir.Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden biri değildir?
a) anne b) amca c) baba d) çocuk

2) Aşağıdakilerden hangisi aileyi ayakta tutan faktörlerden biri değildir?
a) ahlak b) maddi çıkarlar c) sevgi d) saygı

3) Aşağıdakilerden hangisini yaparsak dolaylı olarak aile bütçesine katkıda bulunmuş oluruz?
a) eşyalarımızı dikkatli kullanarak b) işe girip çalışarak
c) babamızdan hiç harçlık almayarak d) hiç para harcamayarak

4)Devletin, bir ailenin, bir kuruluşun gelir ve giderlerini gösteren çizelge aşağıdakilerden hangisidir?
a) sigorta b) cetvel c) bütçe d) liste

5)Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, ailede demokratik ortamın oluşmasına katkı sağlar?
a) kararları baba vermeli a) ailede annenin sözü geçmeli
c) aile bireyleri ortak kararalmalı d) çocukların görüşleri alınmamalı

6)Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen kurallardan değildir?
a) özel ilgi alanlarımız b) yasalar c) ahlak kuralları d) görgü kuralları

7) Bir yerin veya bir yapının kuş bakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek çizilmesine ne ad verilir?
a) çizim b) ölçek c) plân d) kroki

8)Gerçekte 5 km olan bir yol 1/50 000ölçekli bir haritada kaç cm olmalıdır?
a) 25 cm b) 10 cm c) 15 cm d) 1 cm

9) Pusulanın koyu renkli ucu her zaman hangi yönü gösterir?
a) kuzeyi b) güneyi c) doğuyu d) batıyı

10)Ülkemizin güneyinde yer alan denizin adı nedir?
a) Marmara Denizi b) Akdeniz c) Karadeniz d) Ege Denizi

Cevap anahtarı:

1)b 2)b 3)a 4)c 5)a 6)a 7)c 8)b 9)a 10)b


alıntı