6. Sınıf Türkçe Soru Bankası 1

#1
Sponsorlu Bağlantılar
6. Sınıf Türkçe Soru Bankası 1

6. Sınıf Türkçe Soru Bankası 1 - 6. Sınıf Türkçe - 6. Sınıf Türkçe Soruları - 6. Sınıf Türkçe Test SorularıKalabalık karşısında konuşmak bana göre değil.En bildiğim konularda bile ne diyeceğimi şaşırıyorum .Sandalyeler dizilmiş,dinleyiciler bekliyor.Sen çıkacaksın,karşındakileri bir saat,yarım saat oyalayacaksın.Sıkılmadan,bıktırmadan.Hep kaçarım böyle durumlardan.Bu kez yapmadım.Bakırköy Kültür Koleji’nde “edebiyat üzerine” bir konuşma yaptım.Yazmıştım diyeceklerimi.Bıraktım kağıdı,sıkılıyor kişi kağıdı okurken,dinleyiciler de sıkılır diye düşünüyor,sıkıntısı daha da artıyor!
Oktay AKBAL
(Günlerde)
(Aşağıdaki ilk dört soruyu paragrafı göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.)

1.Yazar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.Dinleyicilere düşüncelerini aktarırken notlara bakmaktan sıkılıyor.
B.Kalabalık karşısında konuşmayı kendine uygun bulmuyor.
C.Çok iyi bildiği konularda bile zaman zaman ne diyeceğini şaşırıyor.
D.Konuşmalarını,seyirciyi oyalamak için yapıyor.

2.Yazar hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi uygun değildir?
A.çekingen B.sıkılgan C.öfkeli D.duyarlı

3.Yazarı en çok düşündüren aşağıdakilerden hangisidir?
A.dinleyicilerin az olması
B.dinleyicileri sıkmadan,bıktırmadan konuşma yapması
C.konunun başka alanlara çekilerek,anlaşılamaması
D.dinleyicilerin küçük yaştaki gençlerden oluşması

4.Yazar,düşüncelerini açıklarken aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir?
A.devrik cümlelere
B.kişisel özelliklerini yansıtmaya
C.izleyicilere karşı duyduğu sorumluluğu belirtmeye
D.konuşma tekniklerini çok iyi bildiğini söylemeye

5.”Bakırköy Kültür Koleji’nde ‘edebiyat üzerine’ bir konuşma yaptım.” Cümlesinin yüklemi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A.Yaptım.
B.Konuşma yaptım.
C.Bir konuşma yaptım.
D.”Edebiyat üzerine “ bir konuşma yaptım.

Biz neler yazabilirmişiz,ama halk tutmazmış;ne filmler çevirebilirmişiz,ama halk böylesini istiyormuş.Ne ince nükteler yapabilirmişiz ama halk yalnız kabasından anlıyormuş.Sanki halk en
iyi sanatçılarımızı tutmamış,Nasrettin Hoca’yı,Şarlo’yu bizden önce beğenmemiş gibi.Gelin,işleri-
mizi halkçı gibi değil,düpedüz halk gibi yapalım.Halkın sözde istediği gibi değil,kendi aklımızın
erdiğini,gönlümüzün dilediğini söyleyelim.Zevksizliklerimizin sorumluluğunu halka değil,kendimi-
ze yükleyelim.
Sabahattin EYÜBOĞLU
(Mavi ve Kara)
(Aşağıdaki ilk üç soruyu paragrafı göz önünde bulundurarak yanıtlayınız.)

6.Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A.Halk,Nasrettin Hoca ve Şarlo’yu beğenmiştir.
B.Zevksizliğin ve sorumsuzluğun nedenlerini kendimizde aramalıyız.
C.Halkın ince nüktelerden anlamasını beklememeliyiz.
D.İşlerimizi halkçı gibi değil,halk gibi yapmalıyız.

7.”Gelin,işlerimizi halkçı gibi değil,düpedüz halk gibi yapalım.”cümlesinde anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A.Toplumsal yaşamda herkesin yapması gereken bir iş vardır.
B.Yaşamda gerçekleştirdiğimiz şeyleri halkın yaptığı gibi yapmalıyız.
C.Halk,kendi işini bilir ve iyi yapar.
D.Halka yönelik eleştirilerimizde dikkatli olmalıyız.

8.Yazar paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmamıştır?
A.sıfatlardan
B.belirtili ad tamlamalarından
C.ilgeçlerden
D.ünlemlerden

9.”Biz neler yazabilirmişiz,ama halk tutmazmış.”cümlesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.Kişi adılı kullanılmıştır.
B.Birleşik eyleme yer verilmiştir.
C.Cümle,bir soru cümlesidir.
D.Bağlaç kullanılmıştır.

10.”Sandalyeler dizilmiş,dinleyiciler bekliyor.” Cümlesindeki “bekliyor” eylemi için aşağıda verilen bilgi-
lerin hangisi doğrudur?
A.etken eylem
B.edilgen eylem
C.dönüşlü eylem
D.işteş eylem
YANIT ANAHTARI.

1.D 6.C
2.C 7.B
3.B 8.D
4.D 9.C
5.D 10.A