6 yeni vakıf üniversitesi kurulacak

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Meclis, bu hafta yeni vakıf üniversiteleri kurulmasını öngören kanun tasarıları için mesai yapacak. ''Temel kanun'' olan, İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunu Tasarısının da Genel Kurulda bu hafta ele alınması bekleniyor.

Meclis, bu hafta yeni vakıf üniversiteleri kurulmasını öngören kanun tasarıları için mesai yapacak.
TBMM Genel Kurulunda, 30 Mart Salı günü, geçen hafta tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan, İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun tasarısının görüşülmesine devam edilecek.
Bu tasarının yasalaşmasının ardından, İstanbul'da ayrıca, ''Fatih Sultan Mehmet'', ''Ön Asya'', ''Süleyman Şah'', ''Bezm-i Alem Üniversitesi'' ve ''Sabahattin Zaim Üniversitesi'' ile Samsun'da ''Canik Başarı Üniversitesi'' adıyla vakıf üniversiteleri kurulmasını öngören tasarılar ele alınacak.
Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin bazı tasarılar da görüşülecek.
''Temel kanun'' olan, İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunu Tasarısının da Genel Kurulda bu hafta ele alınması bekleniyor.
Tasarıya göre, anonim şirket statüsünde ''İller Bankası Anonim Şirketi'' unvanıyla bir kalkınma ve yatırım bankası kurulacak. Bankanın kısaltılmış unvanı ''İLBANK'' olacak.
Banka, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılayacak. Banka, proje geliştirecek, danışmanlık hizmeti verecek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üst yapı işlerinin yapılmasına yardımcı olacak, her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevini yerine getirecek.
İlbank, yurt içi ve yurt dışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü fonlardan kaynak sağlayabilecek.
Bankanın sermayesi 9 milyar lira olacak ve sermayesi, Bakanlar Kurulu kararı ile 5 katına kadar artırılabilecek.
Bankanın yönetim kurulu üyeleri, 2 üyesi banka genel müdür yardımcıları arasından olmak üzere, 4 üyesi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından atanacak. 2 üyesi de il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere İçişleri Bakanlığı tarafından genel kurula katılan belediye başkanı ve il özel idaresi temsilcileri arasından önerilecek iki kat aday arasından seçilecek.
Genel Kurul; 30 Mart Salı günü 15.00-20.00, 31 Mart Çarşamba ve 1 Nisan Perşembe günleri ise 13.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.
Öte yandan seçim kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifinin de Genel Kurulda görüşülebileceği belirtildi. AK Parti'de çalışmaları sürdürülen ve geçen hafta siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerine sunulan Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.


KOMİSYONLAR
TBMM'deki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşecek.
Plan ve Bütçe Komisyonu, 30 Mart Salı günü, Devlet Yardımlarının Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısını görüşecek. Tasarı, Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde devlet yardımlarının izlenmesi ve denetlenmesi ve bununla ilgili Hazine Müsteşarlığı bünyesinde Devlet Yardımları Genel Müdürlüğünün kurulmasını öngörüyor.
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, 1 Nisan Perşembe günü, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşecek. Teklif, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli görülen hallerde, yurt binası ve tesislerin düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde TOKİ veya inşaat işleri konusunda görevli ve yetkili diğer kurum ve kuruluşlarınca yapılmasını içeriyor.
Türkiye ile bazı ülkeler arasındaki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda 1 Nisan günü ele alınacak.
Madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ise 31 Mart Çarşamba günü, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dündar Çağlan ile İç Anadolu Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Tütüncü'yü dinleyecek.


AA