7. Sınıf Ayrıntılı Sbs Matematik Soru Analizi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
7. SINIF AYRINTILI SBS MATEMATİK SORU ANALİZİ
2009 7.SINIF SBS MATEMATİK SORULARI KONU DAĞILIMI
Tam sayıların sayı doğrusunda gösterilmesi
Alışverişteki yüzde hesapları problemi, maliyet hesabı
Tablodaki verilere göre isteneni orantıyla bulma, orantı çeşitleri
Rasyonel sayılarda çarpma ve bölme problemleri, adım adım işlemler
Ölçek bölü gerçek, orantı problemleri
Haritalı üç doğrunun oluşturduğu açılar
Dik dairesel silindirin açınımı, dairesel silindiri tanıyalım
Çokgenlerle süsleme, motifle kaplama
En büyük çevre uzunluğu hangisi? Kenar-alan-çevre ayrılmazlığı
Çokgenlerin açıları, çokgenler
Simetri aynasındaki görüntü, ayna ve dönme simetrisi
Çevre açı ve gördüğü yay, çemberde açılar ve yaylar
Doğru parçasının orta dikmesi, diklik ve paralellik
Kare içindeki daire diliminin alanı, çember ve daire
Koordinat düzleminde paralelkenar, kartezyen koordinat sistemi
Örüntü adımındaki kural, üslü nicelikler
Verileri daire grafiğine aktarma, verilerin farklı gösterimleri
A veya B olayı, ayrık olan ve ayrık olmayan olaylar
2008 7.SINIF SBS MATEMATİK SORULARI KONU DAĞILIMI
Eşkenar dörtgendeki orta dikmeler, diklik ve paralellik
Rasyonel sayılarda merdivenli karışık işlemler, adım adım işlemler
Bilinmeyenlerin yer aldığı tam sayılarda karışık işlemler
Rasyonel sayıları tanıma ve sayı doğrusunda gösterimi
Ölçek bölü gerçek, orantı problemleri
Çokgenlerin eşliği ve benzerliği
Alışverişteki yüzde hesapları problemi, indirim hesabı
Dairelerin alanları ile yarıçap ilişkisi, çember ve daire
Yansıma simetrisi, ayna ve dönme simetrisi
Alanda tahmin, dörtgensel bölgelerin alanı
Dik dairesel silindirin alanı ve hacmi, açınımla birlikte
Sokak ve caddeli üç doğrunun oluşturduğu açılar
Taralı bölge olasılığı, olasılığın geometriyle ilişkisi
Tabloda modu bulma, veri analizi
Cebirsel ifadeleri toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri, modelleme
Sütun grafiğini yorumlama, verilerin farklı gösterimleri
Şekilli verilen örüntüde istenen adım sayısı, üslü nicelikler
Koordinat düzleminde harf oluşturma, kartezyen koordinat sistemi

SBS SINAVINDA TEST SORULARI;

Türkçe test ağırlık katsayısı 4,
Matematik test ağırlık katsayısı 4,
Fen Bilgisi test ağırlık katsayısı 3,
Sosyal Bilgiler test ağırlık katsayısı 3,
Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1 olacaktır.

SBS 7. SINIFLAR SORU DAĞILIMI;

Türkçe: 21
Matematik: 18
Fen Bilgisi: 18
Sosyal Bilgiler: 18
Yabancı Dil: 15
TOPLAM = 90 Soru
SÜRE: 100 dakika

7 Haziran 2009 7.Sınıflar SBS Matematik Soruları Ve Cevap Anahtarı


22 Haziran 2008 SBS Matematik Soru ve Cevapları
22 Haziran 2008 7.Sınıflar
SBS Sınavı A kitapçığı Matematik Sorularının Çözümleri ve Konu Analizi
1) Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser.yani birbirinin orta dikmesidir.orta dikme=90 derecelik kesme
cevap: 1 ve 3
2) Rasyonel sayılarda adım adım işlemler,merdiven tarzı basamaklı
5-1/5/2/1= 4/5/2/1= 4/5x1/2= 4/10= 2/5
cevap: 2/5
3) Tam sayılarda işlemler,sembol yerine sayı yazma işlemi
En büyük çıkması için pozitif olması gerekir.
(-8)x(-2)+(+3)=+16+3=+19
cevap: D şıkkı
4) Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterme ve yerleştirme
Aralıklar arası 1/3 birimdir.B ile C arası 0'dır.C noktası +1/3 olur.
cevap: 1/3
5) Gerçek uzunluğu ve ölçek uzunluğu
Ölçekli çizim uzunluğu/gerçek uzunluk=ölçekli çizim uzunluğu/gerçek uzunluk
62m=6200cm 1/25=x/6200 25x=6200
her iki taraf 25'e bölünürse x=248cm çıkar.
cevap: 248
6) Benzerlik cisimlerin aynı oranda küçültülmesi ve büyültülmesidir. verilen şekil 2/3 oranında küçültülmüştür.
cevap: C şıkkı
7) Alışverişte yüzde hesapları
İndirimlerde,etiket fiyatından indirim çıkarılır.
A)100-25=75 B)90-9=81 C)90-18=72
D)100X30/100=30 indirim 100-30=70 en ucuz satış
cevap: D şıkkı
8) Dairenin alanı= π.r.r
küçük dairenin yarıçapı=1 birim A=π.1.1=π
büyük dairenin yarıçapı=2 birim A=π.2.2=4π
cevap: 4
9) Yansıma simetrisi,katlama çizgisinden katlandığında üst üste gelecek.
cevap: D şıkkı
10) Dörtgensel bölgelerin alanı,pisagor bağıntısı
Karenin bir kenarını bulmak için dik üçgen oluşturulur ve pisagor bağıntısı kurulur.karenin bir kenarına a dersek,
a.a=3.3+1.1 a.a=9+1=10
karenin alanı=a.a=10
cevap: 10
11) Silindirin açık şekli ve silindirin hacmi
hacim=π.r.r.h Ç=2.π.r
1620=3.6.6.h Ç=2.3.6
1620=108.h Ç=36cm
h=15cm
cevap: C şıkkı
12) Parelel doğruların bir kesenle yaptığı açılar.bu iki açı birbirini 180 dereceye tamamlar.
180-33=147
cevap: 147
13) Olasılık ve alan
olasılık=istenen alan/tüm alan
taralı alan=40.40-20.20=1600-400=1200
tüm alan=60.60=3600
o(A)=1200/3600=1/3
cevap: 1/3
14) Veri analizi. mod=en çok tekrar eden sayıdır.
tepe değer(mod)=15
cevap: 15
15) Karesel bölgenin kesilip çıkartılması sonucu oluşan yeni alan,cebirsel ifadeler,üslü ifadeler
kesildikten sonra karenin bir kenarı 6-a olur.
Alan=(6-a)x(6-a)=a.a-6.a-6.a+36
A=a.a-12a+36
cevap: D şıkkı
16) Grafik yorumlama
cevap: A şıkkı
17) Sayı örüntüleri
1.adım---6 çöp örüntü kuralı= 5.n+1
2.adım---11 çöp 5.n+1=5.7+1=35+1=36
3.adım---16 çöp
cevap: 36
18) Koordinat düzleminde verilen noktaların yerleştirilmesi.
A(x,y)
Birinci sayılar x'dir ve yataydaki x ekseni üzerinden alınır, ikinci sayılar y'dir ve dikeydeki y ekseni üzerinden alınır.
cevap: C şıkkı