7. Sınıf Fen ve TeknoLoji Dersi DeneyLeri

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar

ÜNİTE I: MADDENİN İÇ YAPISINA YOLCULUK

A. MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE DÖNÜŞÜMLERİ
1. Maddenin Katı, Sıvı ve Gaz Olarak Sınıflandırılması
Bir deney tüpü içerisine konulan yoğunlukları farklı sıvıların incelenmesi
Farklı maddelerin yoğunluklarının bulunması
Basit bir areometre yapımı
2. Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler
Maddelerdeki fiziksel ve kimyasal değişmelerin incelenmesi
3. Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması
4. Bileşiklerin Kimyasal Yolla Ayrıştırılması
Potasyum kloratın kimyasal yolla ayrıştırılmasının incelenmesi
Suyun elektrik akımının etkisiyle elementlerine ayrılmasının gözlenmesi (suyun elektrolizi)
5. Elementlerden Bileşik Oluşturulması
Demir ve kükürt elementlerinden kimyasal yolla demir sülfür elde edilmesi

B. ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÇİZELGE
1. Atomun Yapısı
2. İyonlar Atomların Elektrik Yüklü Hâlidir
3. Bir Elementin Birden Çok İzotopu Olabilir
4. Elementler Kendi Aralarında Sınıflara Ayrılır
5. Tüm Elementler Periyodik Çizelgede Gösterilir
ÜNİTE II: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ


A. EVRENDE HER ŞEY HAREKETLİDİR
1. Konum, Yer Değiştirme ve Zaman Ölçülebilir
2. Hangi Cisim Daha Hızlıdır?

B. KUVVET ETKİSİNDE CİSİMLER NASIL DAVRANIR?
1. Kuvvet Duran Cisimleri Hareket Ettirir, Hareketli Cisimleri Durdurur, Hareketin Yönünü Değiştirir
2. Kuvveti Nasıl Ölçeriz?
Kuvvet duran bir cismi hareket ettirir mi?
Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirir mi?
Yerçekimi kuvveti etkisinin gözlenmesi
Dinamometrenin (yaylı terazi) tanıtılması
3. Kuvvet Kuvvetle Dengelenir
Bir arada bulunan maddelerin birbirine uyguladığı kuvvetlerin incelenmesi
4. Bileşke Kuvvet Birden Fazla Kuvvetin Ortak Etkisini Tek Başına Yaratır
Paralel kuvvetlerin bileşkesinin incelenmesi
Kesişen kuvvetlein bileşkesinin incelenmesi
5. Her Cismin Eylemsizliği Vardır
6. Sürtünme Yararlı mı Zararlı mı?
Sürtünme kuvvetinin cismin ağırlığı ve yüzeyin cinsiyle olan ilişkisinin incelenmesi
Kayma ve yuvarlanma sürtünmelerinin incelenmesi

C. İŞ YAP, ENERJİ AKTAR
1. Bir Yay İş Yapılarak Sıkıştırılır
2. İş Enerji - Enerji İştir
Potansiyel - kinetik enerji dönüşümünün incelenmesi
3. Aynı İşi Güçlü Olan Daha Çabuk Yapar
4. Basit Makineler Yaşamımızı Kolaylaştırır
Çift kollu kaldıraçların tanıtılması
Tek kollu kaldıraçların tanıtılması
Farklı yüzeylerde sürtünme kuvvetinin incelenmesi
Eğik düzlemde sürtünme kuvvetinin hareket ilişkisinin incelenmesi
Eğik düzlem yüksekliğinin, cismin hareketine etkisinin incelenmesi
Sabit makaranın tanıtılması
Hareketli makaranın tanıtılması
Makara sistemlerinin incelenmesi
Palangaların tanıtılması
Kademeli makaranın (çıkrık) tanıtılması
Enerjinin işe dönüşümünün gözlenmesi (buhar türbini)

ÜNİTE III: YA BASINÇ OLMASAYDI?


A. KUVVET UYGULAR BASINÇ YARATIRIM

B. DENİZ DİBİNDE BALIK, ATMOSFER DİBİNDE İNSAN
Hava basıncının varlığının gözlenmesi
Toriçelli borusu ile açık hava basıncının ölçülmesi
Açık hava basıncı etkisiyle cam tüpe suyun dolmasının gözlenmesi
Açık hava basıncının varlığının filit pompa ile gözlenmesi
Hava boşaltma tulumbası ile balon patlamasının gözlenmesi
Balonların şişmesinden yararlanarak akciğerlerin çalışma prensibinin öğrenilmesi
Suyun kaynamasına alçak basıncın etkisinin incelenmesi
Dip basınç aletinin tanıtılması
Sıvılarda dip basıncının incelenmesi
Su türbini kullanarak enerjinin işe dönüşümünün incelenmesi

C. SIVIYA BASINÇ UYGULA; HER TARAFA İLETSİN
Sifonun çalışma prensibinin incelenmesi
Emme basma tulumbalarının çalışma prensibinin incelenmesi
Sıvıların basıncı nasıl ilettiğinin incelenmesi (Pascal deneyi)
Bileşik kapların tanıtılması
Manometre ile sıvı yoğunluğunun bulunması
Manometre ile sıvıların basıncının bulunması

Ç. BALONDAKİ HAVA MOLEKÜLLERİ HER YÖNE UÇUŞUR
Kapalı kaptaki gazın basıncının yükselmesinin gözlenmesi
(Heron balonu)


D. SU, İÇİNDEKİ HER CİSMİ YÜZDÜREMEZ
Cisimlerin sıvı içerisindeki denge şartlarının incelenmesi
Arşimet prensibine dayanarak sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvvetinin incelenmesi
Sıvının kaldırma kuvvetiyle yoğunluk ilişkisinin incelenmesi