8.Sınıf Fen ve Teknoloji Soruları ve Cevapları

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri ve Yazılı Soruları - Fen ve Teknoloji Testleri


1. İyonik bağ+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) elektriksel çekim kuvvetinden doğan bağa iyonik bağ denir.

Doğru ( ) Yanlış ( )2. Analiz (Ayrışma) Tepkimesi nedir?Açıklayıız.3. Isı alarak gerçekleşen kimyasal olaylara ………………………. tepkime denir.4. C + O2 CO2 + Isı Tepkimesi endotermiktir.

Doğru ( ) Yanlış ( )5. Kimyasal tepkimelerin önemini yazınız.

6. C 4H 8 + O 2 H 2 O + CO 2

Kimyasal tepkime denklemini denkleştiriniz.

7.
Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

Kimyasal tepkime denkleminde tepkimeye 64 gr Zn ,72 gr HCl giriyor. Tepkime sonunda 2 gr H2 oluşuyorsa,ne kadar ZnCl2 oluşur?
8. Baz nedir?Bazların özelliklerini yazınız

9. Asit çözeltilerini başka sıvılardan ayırt etmek için ……………………kâğıdı kullanılır.10. Asitler suda çözündüklerinden dolayı iyonlarına ayrışırlar.Dolayısıyla elektrik akımını iletir.

Doğru ( ) Yanlış ( )11. Bazlar ve asitler tepkimeye girerek …………………...ve su oluşturur.12. Eğer çözeltide H+ iyonu fazla ise bu bazlı bir sıvıdır.

Doğru ( ) Yanlış ( )13. pH ölçüsüne göre çözeltinin asitliği 0 - 14 arasında değerlendirilir.0 - 7 arası değerler …………..., 7-14 arası değerler ……………… için kullanılır.14. Günlük yaşamda bazların kullanım alanlarını yazınız.
15. Nötürleşme tepkimesini denklem şeklinde yazıp ekzotermik mi endotermik tepkimemi olduğunu yazınız.


16. Aşağıdaki asit ve bazları formüllerini yazınız.

Sodyumhidroksit:……………………..
Hidroklorikasit:……………………….17. Bir elektrik devresine aşağıdaki maddelerden hangisi bağlanırsa ampul ışık vermez?

a)Portakal suyu b)Saf su c)Tuz ruhu d)Çamaşır suyu18. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve vitaminler canlıların yapısında bulunan organik maddelerdir.

Doğru ( ) Yanlış ( )19. Bitkilerde besinin depolanmasını sağlayan karbonhidrat molekülü…………………………..dır.20. Canlı ve enerji ilişkisini örnekler vererek açıklayınız.

Not:6,7,8,9,15. sorular 8 er puan,diğer sorular 4 er puandır.CEVAP ANAHTARI

1. İyonik bağ+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) elektriksel çekim kuvvetinden doğan bağa iyonik bağ denir.

Doğru (X ) Yanlış ( )

2. Analiz (Ayrışma) Tepkimesi nedir?Açıklayıız.

Bir bileşik kendini oluşturan daha basit maddelere ayrışıyorsa, buna analiz (ayrışma) tepkimesi adı verilir.Örnek; suyun ve potasyum kloratın ayrışması.Suyun ayrışma denklemi şöyledir. 2 H2 O 2 H2 + O2

3. Isı alarak gerçekleşen kimyasal olaylara ……Endotermik……. tepkime denir.

4. C + O2 CO2 + Isı Tepkimesi endotermiktir.

Doğru ( ) Yanlış (X )

Karbon oksijenle yakılmıştır.Dolayısıyla egzotermiktir.

5. Kimyasal tepkimelerin önemini yazınız.

Kimyasal tepkimeler, yeryüzünde yaşamın devam etmesinde çok önemli bir yer tutar. Örneğin yeşil bitkilerin su, karbon dioksit ve güneş ışığı yardımı ile besin üretmesi kimyasal bir olaydır. Vücudumuzda proteinlerin amino asitlere dönüşmesi, daha sonra hücrelerde bu amino asitlerden protein entezlenmesi de kimyasal reaksiyonlar sonucu meydana gelir. Yer altından çıkarılan petrolün işlenmesi, boya, ilaç, plâstik maddelerin üretilmesi esnasında pek çok kimyasal değişimler gerçekleşmektedir. Temizlik için kullanılan sabun ve deterjanlar değişik kimyasal maddelerden elde edilir. Tarımda kullanılan böcek ilaçları ve suni gübreler kimyasal yollarla elde edilir.

6. C 4H 8 + O 2 H 2 O + CO 2

Kimyasal tepkime denklemini denkleştiriniz.


C 4H 8 + 6 O 2 4 H 2 O + 4 CO 2


7. Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

Kimyasal tepkime denkleminde tepkimeye 64 gr Zn ,72 gr HCl giriyor. Tepkime sonunda 2 gr H2 oluşuyorsa,ne kadar ZnCl2 oluşur?

Zn + 2HCl ZnCl2 + H2
64 72 X 2
64+72=X+2
X=134 gr

8. Baz nedir?Bazların özelliklerini yazınız

Sulu çözeltilerinde hidroksit (OH–) iyonu bulunduran maddelere baz denir.Bazlar acı tattadır.Bazlar kırmızı turnusol kâğıdını maviye dönüştürür.Baz içine fenolftalein çözeltisi damlatıldığında, baz pembe renk alır.Bazlar da asitler gibi suda iyonlarına ayrıştıkları için elektrik akımını iletir.

9. Asit çözeltilerini başka sıvılardan ayırt etmek için ……Turnusol……kâğıdı kullanılır.


10. Asitler suda çözündüklerinden dolayı iyonlarına ayrışırlar.Dolayısıyla elektrik akımını iletir.

Doğru (X ) Yanlış ( )11. Bazlar ve asitler tepkimeye girerek ……Tuz…...ve su oluşturur.


12. Eğer çözeltide H+ iyonu fazla ise bu bazlı bir sıvıdır.

Doğru ( ) Yanlış (X )

Asitiktir.

13. pH ölçüsüne göre çözeltinin asitliği 0 - 14 arasında değerlendirilir.0 - 7 arası değerler …Asit..., 7-14 arası değerler …Baz… için kullanılır.

14. Günlük yaşamda bazların kullanım alanlarını yazınız.

Sabun yapımında kullanılır. Diş macunu ve şampuanlarda da baz olduğu için acı tat verir.Amonyaklı sıvı maddeler, yağ ve kireç sökücü olarak ev temizleyicilerinde kullanılır.Yemek sodası olarak bilinen kabartma tozu, bir çeşit baz olan sodyum bikarbonat içerir.Kireç suyu bir çeşit bazdır.


15. Nötürleşme tepkimesini denklem şeklinde yazıp ekzotermik mi endotermik tepkimemi olduğunu yazınız.

Asit+Baz Tuz + Su

Egzotermik bir reaksiyondur.

16. Aşağıdaki asit ve bazları formüllerini yazınız.

Sodyumhidroksit:…NaOH …..
Hidroklorikasit:……Hidroklorikasit…….


17. Bir elektrik devresine aşağıdaki maddelerden hangisi bağlanırsa ampul ışık vermez?

a)Portakal suyu b)Saf su c)Tuz ruhu d)Çamaşır suyu

Cevap:b) İyonlarına ayrışmadığından elektriği iletmez.

18. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve vitaminler canlıların yapısında bulunan organik maddelerdir.

Doğru (X ) Yanlış ( )


19. Bitkilerde besinin depolanmasını sağlayan karbonhidrat molekülü……Selüloz…..dur.

20. Canlı ve enerji ilişkisini örnekler vererek açıklayınız.

Yeryüzündeki bütün canlıların temel enerji kaynağı güneştir. Bitkiler, mavi-yeşil algler, bazı bakteriler ve öglena tarafından gerçekleştirilen fotosentez sonucu, güneş enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür.Mavi-yeşil alglerde fotosentez klorofillerde gerçekleşir. Bütün canlılar güneş enerjisinden doğrudan yararlanamaz.Hayvanlar, insanlar, mantarlar vb. canlılar enerji ihtiyacını diğer canlılardan istifade ederek (beslenerek) dolaylı yoldan sağlar. Fotosentez sonucunda oluşan glikoz molekülündeki kimyasal bağ enerjisi, hücrede bütün canlıların kullanabildiği ortak enerji molekülü ATP’ye dönüştürülür.ATP molekülünde depolanan enerji, canlılar tarafından parçalama ve özümleme reaksiyonlarında, hareket etme, vücut ısısını ayarlama, dolaşım, boşaltım, uyarı iletimi gibi metabolik olaylarda kullanılır.


CEVAP ANAHTARI


1. İyonik bağ+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) elektriksel çekim kuvvetinden doğan bağa iyonik bağ denir.

Doğru (X ) Yanlış ( )

2. Analiz (Ayrışma) Tepkimesi nedir?Açıklayıız.

Bir bileşik kendini oluşturan daha basit maddelere ayrışıyorsa, buna analiz (ayrışma) tepkimesi adı verilir.Örnek; suyun ve potasyum kloratın ayrışması.Suyun ayrışma denklemi şöyledir. 2 H2 O 2 H2 + O2

3. Isı alarak gerçekleşen kimyasal olaylara ……Endotermik……. tepkime denir.

4. C + O2 CO2 + Isı Tepkimesi endotermiktir.

Doğru ( ) Yanlış (X )

Karbon oksijenle yakılmıştır.Dolayısıyla egzotermiktir.

5. Kimyasal tepkimelerin önemini yazınız.

Kimyasal tepkimeler, yeryüzünde yaşamın devam etmesinde çok önemli bir yer tutar. Örneğin yeşil bitkilerin su, karbon dioksit ve güneş ışığı yardımı ile besin üretmesi kimyasal bir olaydır. Vücudumuzda proteinlerin amino asitlere dönüşmesi, daha sonra hücrelerde bu amino asitlerden protein entezlenmesi de kimyasal reaksiyonlar sonucu meydana gelir. Yer altından çıkarılan petrolün işlenmesi, boya, ilaç, plâstik maddelerin üretilmesi esnasında pek çok kimyasal değişimler gerçekleşmektedir. Temizlik için kullanılan sabun ve deterjanlar değişik kimyasal maddelerden elde edilir. Tarımda kullanılan böcek ilaçları ve suni gübreler kimyasal yollarla elde edilir.

6. C 4H 8 + O 2 H 2 O + CO 2

Kimyasal tepkime denklemini denkleştiriniz.


C 4H 8 + 6 O 2 4 H 2 O + 4 CO 2


7. Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

Kimyasal tepkime denkleminde tepkimeye 64 gr Zn ,72 gr HCl giriyor. Tepkime sonunda 2 gr H2 oluşuyorsa,ne kadar ZnCl2 oluşur?

Zn + 2HCl ZnCl2 + H2
64 72 X 2
64+72=X+2
X=134 gr

8. Baz nedir?Bazların özelliklerini yazınız

Sulu çözeltilerinde hidroksit (OH–) iyonu bulunduran maddelere baz denir.Bazlar acı tattadır.Bazlar kırmızı turnusol kâğıdını maviye dönüştürür.Baz içine fenolftalein çözeltisi damlatıldığında, baz pembe renk alır.Bazlar da asitler gibi suda iyonlarına ayrıştıkları için elektrik akımını iletir.

9. Asit çözeltilerini başka sıvılardan ayırt etmek için ……Turnusol……kâğıdı kullanılır.


10. Asitler suda çözündüklerinden dolayı iyonlarına ayrışırlar.Dolayısıyla elektrik akımını iletir.

Doğru (X ) Yanlış ( )

11. Bazlar ve asitler tepkimeye girerek ……Tuz…...ve su oluşturur.


12. Eğer çözeltide H+ iyonu fazla ise bu bazlı bir sıvıdır.

Doğru ( ) Yanlış (X )

Asitiktir.

13. pH ölçüsüne göre çözeltinin asitliği 0 - 14 arasında değerlendirilir.0 - 7 arası değerler …Asit..., 7-14 arası değerler …Baz… için kullanılır.

14. Günlük yaşamda bazların kullanım alanlarını yazınız.

Sabun yapımında kullanılır. Diş macunu ve şampuanlarda da baz olduğu için acı tat verir.Amonyaklı sıvı maddeler, yağ ve kireç sökücü olarak ev temizleyicilerinde kullanılır.Yemek sodası olarak bilinen kabartma tozu, bir çeşit baz olan sodyum bikarbonat içerir.Kireç suyu bir çeşit bazdır.


15. Nötürleşme tepkimesini denklem şeklinde yazıp ekzotermik mi endotermik tepkimemi olduğunu yazınız.

Asit+Baz Tuz + Su

Egzotermik bir reaksiyondur.

16. Aşağıdaki asit ve bazları formüllerini yazınız.

Sodyumhidroksit:…NaOH …..
Hidroklorikasit:……Hidroklorikasit…….


17. Bir elektrik devresine aşağıdaki maddelerden hangisi bağlanırsa ampul ışık vermez?

a)Portakal suyu b)Saf su c)Tuz ruhu d)Çamaşır suyu

Cevap:b) İyonlarına ayrışmadığından elektriği iletmez.

18. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve vitaminler canlıların yapısında bulunan organik maddelerdir.

Doğru (X ) Yanlış ( )


19. Bitkilerde besinin depolanmasını sağlayan karbonhidrat molekülü……Selüloz…..dur.

20. Canlı ve enerji ilişkisini örnekler vererek açıklayınız.

Yeryüzündeki bütün canlıların temel enerji kaynağı güneştir. Bitkiler, mavi-yeşil algler, bazı bakteriler ve öglena tarafından gerçekleştirilen fotosentez sonucu, güneş enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür.Mavi-yeşil alglerde fotosentez klorofillerde gerçekleşir. Bütün canlılar güneş enerjisinden doğrudan yararlanamaz.Hayvanlar, insanlar, mantarlar vb. canlılar enerji ihtiyacını diğer canlılardan istifade ederek (beslenerek) dolaylı yoldan sağlar. Fotosentez sonucunda oluşan glikoz molekülündeki kimyasal bağ enerjisi, hücrede bütün canlıların kullanabildiği ortak enerji molekülü ATP’ye dönüştürülür.ATP molekülünde depolanan enerji, canlılar tarafından parçalama ve özümleme reaksiyonlarında, hareket etme, vücut ısısını ayarlama, dolaşım, boşaltım, uyarı iletimi gibi metabolik olaylarda kullanılır