8. Sınıf SBS de Çıkabilecek Matemetik Soruları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
8.SINIF SBS MATEMATİK SORU TAHMİNLERİ


FRAKTALLAR
1) Aşağıdakilerden hangisi fraktaldır?

2) Fraktalın 4. veya 5. adımı hangisidir?

GEOMETRİK HAREKETLER
Koordinat düzleminde verilen bir şekle dönme hareketi yaptırılıp meydana gelen şeklin koordinatları nelerdir?

ÖTELEMELİ YANSIMA
Verilen bir şekle ötelemeli yansıma yaptırılırsa hangi şekil oluşur?

HİSTOGRAM
Tablo verilip aşağıdakilerden hangisi histogram grafiği olabilir şeklinde bir soru

RASYONEL VE İRRASYONEL SAYILARIN FARKI
Rasyonel ve irrasyonel sayılar arasındaki farkların yer aldığı bir soru

TAM SAYI VE RASYONEL SAYILARIN KUVVETLERİ
Tam sayı ve rasyonel sayıların negatif veya pozitif kuvvetlerini içeren karışık bir işlem sorusu

ÜSLÜ SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME
Üslü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini içeren bir soru

SAYILARIN BİLİMSEL GÖSTERİMİ
Bilimsel gösterimi verilen sayı hangisidir? Yada verilen sayının bilimsel gösterimi hangisidir?

OLASILIK ÇEŞİTLERİ
Verilen bir problemin hangi olasılık çeşidine ait olduğuyla ilgili bir soru

OLASILIK HESAPLARI
Bağımlı ve bağımsız olayla ilgili bir olasılık problemi

SAYILARIN KAREKÖK DEĞERİNİ TAHMİN
Verilen köklü sayının değeri hangisidir?

KÖKLÜ SAYILARDA 4 İŞLEM
1) Verilen karesel bölgenin çevre ve alanını köklü sayılar cinsinden hesaplama
2) Yamuk ve paralelkenarın alan hesabını köklü sayılar cinsinden hesaplama

ONDALIK KESİRLERİN KAREKÖKLERİ
Alanı ondalık kesir olarak verilen karenin bir kenarının bulunması ile ilgili bir soru

GERÇEK SAYILAR
Verilen gerçek sayılar kümesini sayı doğrusu üzerinde gösterme sorusu

STANDART SAPMA
1) Tablo üzerinde verilen boşlukları doldurma
2) Standart sapmaları verilen birkaç veri arasından hangisi daha iyi yada daha başarılı şeklinde yorumlama sorusu

EŞİTLİK VE EŞİTSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Verilen bir problemde eşitsizliği ifade eden matematik cümlesini yani eşitsizlik denklemini belirleme sorusu

ÜÇGENDE KENAR UZUNLUKLARI VE KENAR-AÇI İLİŞKİSİ
2 veya 3 tane yapışık üçgende açıların karşısında yer alan en uzun kenar yada en kısa kenar hangisidir?

PİSAGOR BAĞINTISI
Pisagor bağıntısı ile ilgili şekilli bir soru yada problem sorusu

ÖZEL SAYI ÖRÜNTÜLERİ
Aritmetik dizi ve geometrik dizi arasındaki farkla ilgili işlem yada yorum sorusu

ÖZDEŞLİKLERİ MODELLERLE AÇIKLAMA
Özdeşliklerin açılımıyla ilgili bir işlem sorusu yada şekil üzerindeki özdeşliği bulma sorusu

CEBİRSEL İFADELERİ ÇARPANLARINA AYIRMA
Cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılmasının karolarla gösterilmesi yada karolarla gösterilmiş şeklin cebirsel ifade olarak yazılması tarzında bir soru

RASYONEL CEBİRSEL İFADE İÇEREN DENKLEMLER
Rasyonel cebirsel ifadelerle çözülmesi gereken bir problem sorusu

DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ
Problem şeklinde verilen iki bilinmeyenli denklemlerin çözümü ile ilgili bir soru

KOMBİNASYON VE PERMÜTASYON
Kombinasyon yada permütasyon içeren bir problem, kombinasyon gelme ihtimali yüksek

ÜÇGENDE BENZERLİK
Üçgende benzerlik kurallarını içeren uzunluk bulma tarzında şekilli bir soru

DİK PRİZMALARIN YÜZEY ALANLARI VE HACİMLERİ
Dik prizmaların yüzey alanı veya hacmi ile ilgili şekilli bir soru

PİRAMİT
1) Piramit ile prizma arasındaki farklarla ilgili bir yorum sorusu
2) Piramit açınımları ve özellikleri ile ilgili şekilli bir soru

DİK DAİRESEL KONİNİN HACMİ
Koordinat düzleminde oluşturulan üçgenin döndürülmesi sonucu meydana gelen koninin hacmi

KÜRENİN HACMİ
Silindirin ve kürenin birlikte yer aldığı şekilli hacim bulma sorusu

PERSPEKTİF ÇİZİMLER
Perspektif çizimlerle ilgili görünüm veya yorum sorusu, şekillide olabilir.

ÇOK YÜZLÜ CİSİMLER
1) Çok yüzlü cisimler ve görünümleri nelerdir?
2) Verilen çok yüzlü cismin kodu kaçtır?

DOĞRUNUN EĞİMİ VE DENKLEMİ
1) Doğru denkleminin eğimi kaçtır?
2) Şekilli verilen doğru grafiğinin denklemi ve eğimi nedir?

EŞİTSİZLİKLERİN ÇÖZÜM KÜMELERİ
Eşitsizliğin çözüm kümesinin sayı doğrusunda gösterilmesi şeklinde bir soru

EŞİTSİZLİKLERİN GRAFİKLERİ
1) Verilen eşitsizliğin grafiği hangisidir?
2) Grafiği verilen eşitsizliğin denklemi hangisidir?

TRİGONOMETRİ
1) Dik üçgen üzerinde trigonometrik oranları yazma ve kullanma sorusu
2) Trigonometrik oranların eşitliğiyle yani birbirine tamamlanmaları ile ilgili işlem sorusu