Abdulhak Şinasi Hisar Kimdir - Abdulhak Şinasi Hisar Biyografi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Abdulhak Şinasi Hisar biyografi
Abdulhak Şinasi Hisar hayatı
Abdulhak Şinasi Hisar hakkında bilgi


Roman yazarı. İstanbul’da doğdu. Mahmud Celâleddin Bey’in oğludur. Galatasaray Lisesİ’ni bitirdi. Paris’te Siya*sal Bilgiler Fakültesi’nde okudu (1905-1903). Bu okulda Yah*ya Kemâl ile tanıştı. Yurda dönünce önce yabancı şirket*lerde çalıştı; sonra Hariciye Bakanhğı’nda Balkan Birliği Cemiyeti Genel Sekreterliğinde, Merkez İdaresi’nde görev yaptı. Bazı bankaların yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 1948′den sonra kendini tamamen yazı hayatına verdi. İstan*bul’da öldü. Kabri Merkezefendl Mezarlığı’ndadır.
İlk yazıları tenkid, şiir, mensur şiir ve hâtıra türündedir. Bu yazılar Dergâh ve Yarın dergilerinde çıkmıştır (1921). CHP Hikaye ve Roman Yarışması’nda Fehim Bey ve Biz ro*manı ile üçüncülük kazanınca tanındı (1941). Romanların*da, mutluluk içinde geçen çocuktuk ve gençlik yıllarına ait hâtıralarını anlattı. Kahramanları dâima âiie içinde yakın*dan tanıdığı tiplerdir. Onların huylarını, düşünce ve duygu*larını başarılı olarak canlandırır. Üslupçu bir yazardır.

Romanları:

1. Fehim Bey ve Biz (1941),
2. Çamlıca’daki Eniştemiz (1944),
3. Ali Nizamî Bey’in Alafrangalığı ve Şeyh*liği (1952).

Hâtıraları:

1. Boğaziçi Mehtapları (1943),
2. Boğa*ziçi Yalıları (1954),
3. Geçmiş Zaman Köşkleri (1956),
4. Geç*miş Zaman Fıkraları (1958),
5. İstanbul ve Pierre Lotl (1958),
6. Yahya Kemâl’e Veda (1959),
7. Ahmet Hâşfm- Şiiri ve Ha*yatı (1963),
8. Aşk İmiş Ne Var Alemde (1955, seçmeler).
 

#2
Abdülhak şinasi Hisar-Abdülhak şinasi Hisar Kimdir-Abdülhak şinasi Hisar-Hakkında Bilgi-Abdülhak şinasi Hisarın Eserleri


ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR

1883'te İstanbul'da doğdu. 3 Mayıs 1963'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Romancı. Türkiye'de ilk edebiyat dergilerinden 1882-1883'te yayınlanan Hazine-i Evrak'ın yayıncısı, öykü ve eleştiri yazarı Mahmud Celaleddin Bey'in oğlu. Babası ona hayranlık duyduğu iki şair Şinasi ile Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarını verdi. Çocukluğu Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca'daki konaklarda geçti. Mürebbiyelerinden Fransızca öğrendi. Tevfik Fikret'ten Türkçe dersleri aldı. 1905'te Mekteb-i Sultani'yi (Galatasaray Lisesi) bitirdi. 1905-1908 arasında Paris'te Siyasal Bilgiler Yüksekokulu'nda öğrenim gördü. Jön Türk hareketine katıldı. 2'nci Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a döndü. 1909'da bir Fransız şirketine memur olarak girdi. 1924'te Reji İd****i'nde çalışmaya başladı. Balkan Birliği Cemiyeti Genel Sekreterliği yaptı. 1945'te Uluslararası Barış Kongresi'ne katılmak üzere ABD'ye gitti. 1984'ten sonra ölümüne değin sürekli İstanbul'da kaldı. 1921'den sonra "Dergâh" dergisinde "Kitaplar ve Muharrirler" başlığıyla yazdığı eleştirilerle adını duyurdu. Yarın, İleri ve Medeniyet dergilerinde şiirleri, eleştirileri yayınlandı. Cumhuriyet'ten sonra Ağaç, Türk Yurdu, Ülkü ve Varlık dergileriyle, Milliyet ve Dünya gazetelerinde yazdı. İlk romanı "Fahim Bey ve Biz" 1942 Cumhuriyet Halk Partisi yarışmasında üçüncülük ödülü aldı. Bu eser eleştirmenler tarafından "akıcı bir dil ve yetkin bir üslupla kaleme alınmış" diye değerlendirildi. Romanlarında Rumelihisarı, Büyükada, Çamlıca üçgeninde varlıklı, gününü gün eden, sorunsuz insanların yaşamlarını yansıttı. Bu çevrelerin dışındaki yaşamı basit ve aşağı buldu. Fransız edebiyatçılardan etkilendi. Kahramanlarının hepsini dengesiz, gariplikleri olan, içine kapanık, başarısız ve hayalleriyle avunan kişiler olarak kurguladı. Olaylardan çok kahramanlarının duygu ve düşüncelerine öncelik verdi. Şiirsel bir dil ve özgün bir teknik kullandı.

ESERLERİ

ROMAN:
Fahim Bey ve Biz (1941)
Çamlıca'daki Eniştemiz (1944)
Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği (1952)

ANI VE DENEME:
Boğaziçi Mehtapları (1943)
Boğaziçi Yalıları (1954)
Geçmiş Zaman Köşkleri (1956)

İNCELEME-ANTOLOJİ:
İstanbul ve Pierre Loti (1958)
Yahya Kemal'e Veda (1959)
Ahmet Haşim'in Şiiri ve Hayatı (1963)
Aşk İmiş Her Ne Var Alemde (1955, antoloji)
Geçmiş Zaman Fıkraları (1958, antoloji)

Alıntı