Abdullah Bİn Muhammed BÂkİ-bİllah

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
ABDULLAH BİN MUHAMMED BÂKİ-BİLLAH

Hindistan evliyâsının büyüklerinden İmâm-ı Rabbâni'nin hocası Muhammed Bâki-Billah hazretlerinin ikinci oğludur Sûrette (görünüşte) ve kalb hâllerinde yüksek babalarına çok benzerlerdi Küçük yaşta Kur'ân-ı kerîmi ezberleyip aklî ve naklî ilimlerde yüksek dereceye ulaştı İlim ve hâl bakımından çok ince görüşleri vardı Zikri ve bu büyükler yolundaki murâkabeyi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinden aldı Bir çok defâlar mübârek huzurlarına gidip Serhend'de günlerce hizmetlerinde kaldı, lütuf ve teveccühlerine kavuştu İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Mektûbât'ında Abdullah bin Muhammed Bâki-Billah'a yazdığı mektupları vardır Doğum ve vefât târihleri kesin olarak bilinmemektedir Kabri Dehli'dedir