Adalet Ve Şehadet Ile Ilgili Hadisler

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
adaletle ilgili hadisler - adaletin önemi ile ilgili hadisi şeriflerHadis No : 4895
Ravi: Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hain erkek ve haine kadının zani erkek ve zaniye kadının kardeşine kin taşıyan kimsenin şehadeti caiz değildir." [Tirmizi'de Hz. Aişe'den yapılan bir rivayette haine kelimesinden sonra şu ziyade vardır: "Hadd-i hazfla celde tatbik edilenin şehadette (yalanı) tecrübe edilmiş olanın ev halkına hizmet edenin kendisini nisbet ettiği mevla ve akrabaları hususlarında müttehem olan (gerçek nesebini gizleyen)in."]

Kaynak: Ebu Davud Akdiye 16 (3600 3601); İbnu Mace Ahkam 30 (2366); Tirmizi Şehadet 1 (2299)Hadis No : 4896
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bedevinin köylü aleyhindeki şehadeti caiz değildir."

Kaynak: Ebu Davud Akdiye 17 (3602); İbnu Mace Ahkam 30 (2367)Hadis No : 4897
Ravi: Eymen İbnu Hureym İbni Fatih
Tanım: Resulullah (sav): "Yalan şehadet Allah'a şirkle bir tutulmuştur!" buyurdular ve şu ayeti okudular. (Mealen): "...Putlara tapmak gibi bir pislikten ve yalan sözden de kaçının." (Hacc 30).

Kaynak: Tirmizi Şehadet 3 (2300 2301); Ebu Davud Akdiye 15 (3599); İbnu Mace Ahkam 32 (2372)


Hadis No : 4898
Ravi: Zeyd İbnu Halid
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size şahidlerin en hayırlısını haber vermeyeyim mi: O kendisine taleb edilmezden önce şehadet etmeye gelendir."

Kaynak: Müslim Akdiye 19 (1719); Muvatta Akdiye 3 (2 720); Ebu Davud Akdiye 13 (3596); Tirmizi ŞehadHadis No : 4899
Ravi: Huzeyme İbnu Sabit
Tanım: Resulullah (sav) bir bedeviden bir at satın almıştı. Aleyhissalatu vesselam onu eve kadar getirivermesini ve orada parasını almasını söyledi. Bu sırada kendisi hızlı hızlı yürüdü; bedevi ise ağır ağır yürüyordu. (Aralarında epeyce bir mesafe hasıl oldu. Bu sırada) bazı kimseler bedeviye gelip at üzerinde pazarlık yapmaya başladılar. Onu Resulullah (sav)'ın satın almış olduğunu kimse bilmiyordu. Bedevi Aleyhissalatu vesselam'a seslenip: "Şu atı alacaksan al değilse sattım!" dedi. Resulullah (sav) bedevinin bu sözünü işitince adama yönelip; "Ben onu zaten senden satın aldım ya!" buyurdular. Ama bedevi: "(Bu ne demek?) Vallahi ben onu sana satmadım!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Bilakis! Ben onu senden aldım" dedi. Bunun üzerine bedevi: "Bir şahit getir!" demeye başladı. Hemen Huzeyme alınıp: "Ben şehadet ederim siz onu satın aldınız!" dedi. Aleyhissalatu vesselam Huzeyme'ye gelerek: "Ne ile şehadet ediyorsun?" diye sordu. Huzeyme: "Sana olan tasdikim ile Ey Allah'ın Resulü!" dedi. bunun üzerine (sav) Huzeyme'nin şehadetini iki kişinin şehadeti yerine koydu. [Rezin şu ziyadeyi ilave etti: "Bedevi: "Bu Resulullah mı?" dedi. Ebu Hüreyre kendisine: "Peygamberini tanımaman cahillik olarak sana yeter Allah Teala Hazretleri doğru söyledi: "Bedeviler küfür ve nifak yönünden daha şiddetli ve Allah'ın Resulü'ne indirdiği emir ve yasakları bilmemeye daha müsaitdirler" (Tevbe 97). Bedevi bunun üzerine atı sattığını itiraf etti."]

Kaynak: Ebu Davud Akdiye 20 (3607); Nesai Büyu 91 (7 302)Hadis No : 4900
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Şöyle hitab etmiştir: "Ey Müslümanlar! Peygamberiniz (sav)'e indirilen kitap Allah'ın en yeni kitabı ve içine hiçbir şey karışmamış olduğu halde onu okuyup durduğunuz halde nasıl olur da Ehl-i Kitab'a (şeri) birşey sormaktasınız? Halbuki Allah Teala Hazretleri Ehl-i Kitab'ın Allah'ın kitabını değiştirip elleriyle yeni bir kitap yazdıklarını sonra da az bir menfaati satın almak için: "Bu Allah katındandır" dediklerini haber vermektedir. Bilesiniz size gelen ilim onlara soru sormanızı men etmektedir. Hayır! Vallahi onlardan bir kişinin bile sizen inen kitaptan sizlere bir şey sorduğunu görmüyoruz."

Kaynak: Buhari İ'tisam 25 Şehadat 29 Tevhid 42


Hadis No : 4901
Ravi: Şa'bi
Tanım: Müslümanlardan birine Dakuka'da ölüm geldi. Vasiyetine şahidlik edecek hiçbir Müslüman bulamadı. Bunun üzerine Ehl-i Kitap'tan iki kişiyi vasiyetine şahid kıldı. Bunlar Kufe'ye geldiler. Ebu Musa el-Eş'ari'yi bulup durumu haber verdiler. Bunlar ölenin tereke ve vasiyetini beraberlerinde getirmişlerdi. Ebu Musa (ra) onlara: "Bu hadise Resulullah (sav) devrinden sonra hiç görülmeyen bir hadisedir" dedi. İkindi namazından sonra onlara ihanet etmedikleri yalan söylemedikleri vasiyeti tebdil etmedikleri gizlemedikleri değiştirmedikleri söylediklerinin o adamın vasiyeti getirdiklerinin de terikesi olduğuna dair yemin ettirdi. Sonra şehadetlerini(n gereğini yerine getirip) uygulamaya koydu.

Kaynak: Ebu Davud Akdiye 19 (3605)
 

K

Kayıtsız Üye

#2
ne olur bir cewap yazın.sehadet ile ilgili hadisler.ödewim yarına.ama yinede tesejkürler...