Adana İsmi Nereden Geliyor - Adana İsminin Kökeni

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Adana isminin kökeni-Adana İsmi Nereden Geliyor-Adananın İsmi Nerden Gelir

Adana isminin kökeni

Adana'ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa Anadolu'nun en köklü medeniyetlerinden olan Hititlerin Kava Kitabelerinde rastlanmaktadır Bu kabilelerdeki bir yazıtta Adana ve çevresinden Uru Adania (Adana Beldesi) olarak bahsedilmektedir

Yöreye MÖ yaşayan kavimlere Danuna ismi verildiği kayıtlarda mevcuttur
Bir efsaneye göre gök tanrısı Uranüs'ün Adanus ve Sarus adında iki oğlu Adana civarına savaşarak gelmişler Adanus adını kendi kurdukları şehre vermiştir Seyhan Nehri de Sarus adını almıştır

Hitit etkisinde kalan Fenikeliler tarım ve bitki tanrılarının ismi olan Adonis'i bereketli topraklarından dolayı Adana'ya isim olarak vermiştir
MS 7 yy'dan itibaren İslam ordularının bölgeye gelişi ile birlikte Arap tarihçileri Adana isminin eski peygamberlerden Yasef'in torunu Ezene'den geldiği fikrini ortaya atmışlardır

Türkler Torosları aşıp güneye indiklerinde buraya Çukurova adını vermişlerdir Çukurova'nın tarihteki adı Kilikya'dır Kilikya adını kireç yataklarından almıştır

Sümerlerden kalma Gılgamış Destanından itibaren sayısız kaynaklarda sayısız olaylarla açıklanmaya çalışan yöre adı çok renkli bir gelişim takip etmiştir

Adana için kullanılan isimlerin karışıklıklara sebep olması nedeniyle 1878 yılında Osmanlılar Döneminde yayınlanan bir fermanla yöre adının Adana olarak yazılmasına karar verilmiştir

Adana tarihinde ilk çağlara ait bilgiler azdır Arkeolojik kazılarda elde edilen bilgilere göre yörede en az on değişik medeniyet ve yine en az on sekiz devlet beylik krallık gibi çeşitli siyasi kuruluşların hüküm sürdüğü belgelenmiştir Bunun sebebi bölgenin konumu ve tabi zenginliklere sahip olmasıdır