Adana Nüfusu

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Adana Nüfusu

2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre; 1 849 473 olan ilimiz toplam nüfusunun
1. 397 853�ü şehirlerde (%64,90), 451 625�i (%35.10) ise köylerde yaşamaktadır.
Yıllık şehir nüfusu artış hızı %21.70, köy nüfusu artış hızı ise % 6.29�dur.

Büyükşehir nüfusu 1.130.710�dur. Erkek nüfus oranı %49.74, Kadın nüfus oranı %50.26�dır.

Nüfus yoğunluğu 178�dir. Bu rakam Seyhan ilçesinde 1.762, Yüreğir ilçesinde ise 324 kişidir.

Aynı ilde doğanlar %71, başka ilde doğanlar ise %29�luk orana sahiptir.

Adana ili şehir nüfusu açısından Türkiye beşincisi il nüfusu açısından ise Türkiye altıncısıdır.

Toplam nüfusun %76,31'nin Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden oluşan il merkezinde yaşamaktadır.

2000 Ekim ayında yapılan nüfus sayımına göre
İl Nüfusu
:
1.849.478 Büyükşehir Nüfusu
:
1.130.710 1990-1997 Nüfus Artış Hızı
:
%o 11.61 1997-2000 Nüfus Artış Hızı
:
%o 16.16
Şehir Merkezinde Nüfus Artış Hızı

1990-1997 Nüfus Artış Hızı
Seyhan
:
%o 31.12 Yüregir
:
%o 46.07


1997-2000 Nüfus Artış Hızı

Seyhan
:
%o 24.10 Yüreğir
:
%o 22.06