Adjectival Participles - Ortaçlar

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
ADJECTIVAL PARTICIPLES – ORTAÇLAR (SIFAT-FİİLLER)
İngilizce’de present, past ve perfect olmak üzere 3 ortaç kullanımı vardır.

1. Present Participle: -ing eki alarak kullanılan ortaçlara present participle denir.

Ne zaman kullanabiliriz?

a) Şimdiki zaman sıfat cümleciği ile açıklanan cümlelerde:

The student who is standing there has failed. – Orada duran öğrenci kaldı.

Öğrenciyi açıklamak için kullandığımız sıfat cümleciğinin (who is standing there-orada ayakta duran) yerine stand fiilinin ortaç halini kullanmamız mümkündür.

The student standing there has failed. - Orada duran öğrenci kaldı.

Aynı şekilde geniş zaman ile veya geçmişte süreklilik zamanları ile yapılan açıklamalarda da sıfat cümleciği yerine ortaç kullanılabilir.

b) Geniş zaman sıfat cümleciği ile açıklanan cümlelerde:

The old lady who lives in this building is her grandmother. – Bu binada yaşayan yaşlı kadın onun büyükannesi.

The old lady living in this building is her grandmother. - Bu binada yaşayan yaşlı kadın onun büyükannesi.

b) Geçmişte süreklilik bildiren zaman sıfat cümleciği ile açıklanan cümlelerde:

The dancers who were trying to go on were so much tired. – Devam etmeye çalışan dansçılar çok yorgunlardı.

The dancers trying to go on were so much tired. - Devam etmeye çalışan dansçılar çok yorgunlardı.

Edilgen yapılarla açıklanan sıfat cümleciklerinde being + fiilin 3. hali kullanılır.

The room which is being cleaned now is very dirty. – Şuanda temizlenen oda çok kirli.

The room being cleaned now is very dirty. – Şuanda temizlenen oda çok kirli.


2. Past Participle: edilgen yapı ile açıklanan sıfat cümleciklerini kısaltırken ise past participle kullanırız. Past participle sadece fiillerin üçüncü halinin kullanılmasıdır.

Your presentation which has been criticised a lot is really valuable. – Çok eleştirilen sunumun gerçekten değerli.

Your presentation criticised a lot is really valuable. – Çok eleştirilen sunumun gerçekten değerli.

The budget which had been discussed in our previous meeting was still on the agenda yesterday. – Bir önceki toplantıda tartışılan bütçe dün hala gündemdeydi.

The budget discussed in our previous meeting was still on the agenda yesterday. – Bir önceki toplantıda tartışılan bütçe dün hala gündemdeydi.


3. Perfect Participle: having ile birlikte fiillerin üçüncü alarak kullanılan ortaçlara perfect participle denir.

Anyone who has seen this soap opera will never watch it again. – Bu diziyi izlemiş olan herhangi birisi bir daha asla izlemeyecektir.

Anyone having seen this soap opera will never watch it again. - Bu diziyi izlemiş olan herhangi birisi bir daha asla izlemeyecektir.