Admittans Nedir - Admittans Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Admittans - Admittans Nedir - Admittans Hakkında - Fizik - Fizikte AdmittansAdmittans elektrik mühendisliğinde karmaşık iletkenlik anlamına gelir
.Admittans ile empedans çarpımı 1 dir. Admittans Y ile gösterilir. Birimi MKS siteminde siemens’tir. (S) Kimi eski kitaplarda mho birimi de kullanılır.

Üç temel devre elemanı


Elektrik devrelerinde üç tür doğrusal ve pasif devre elemanı vardır
. Bunların iki uçları arasındaki gerilim farkı ile içlerinden geçen akım arasında şu ilişkiler vardır.

Burada v ile gerilim, i ile akım şiddeti, C ile kapasitans (kapasitif değer, sığa), R ile direnç ve L ile de indüktans (bobin ,self) gösterilmektedir
. MKS sisteminde birimler gerilim için volt (V), akım şiddeti için amper (A), kapasitans için farad (F), direnç için ohm (Ω) ve indüktans için de henry ) dir. İndüktör ve kondansatöre elektronikte genellikle reaktif eleman denilir.
Her üç denklem de akım geçişi için zorluk ifade ederler. Yani (1/C), R ve L ne kadar büyükse, akımın devreden geçişi de o kadar zordur. Ancak aynı denkelemler aşağıda gösterildiği gibi de yazılabilir.

Burada G iletkenlik tir
. İletkenlik birimi siemenstir.
Her üç denklem de akım geçişi için kolaylık ifade eder. Yani (1/L) , (1/R) = G ve C ne kadar büyükse, akımın devreden geçişi de o kadar kolaydır. İşte admittans bu kolaylığa verilen addır.

Sinüs akımı


Şayet devreden geçen akım sinüs dalga şekline sahipse, (geçici hal akımları hariç) üç eleman için admittans şu şekilde verilir
.

Bobin (indüktans)için,


İletken için,


Kondansatör için


Burada j sanal operatör, ω ise açısal frekanstır
. ( = 2 • л • f ) (Kimi denklemlerde j • ω çarpımı s veya p olarak ta gösterilir.)

Eşdeğer admittans


Devredeki eşdeğer admittans tıpkı kondansatör devrelerinde olduğu gibi hesaplanır
.

Yani paralel admittans;


Ye = Y1 + Y2


Seri admittans;
Kondansatör ve indüktansın admittans değerlerinin sanal, direncin admittans değerinin gerçek olması sebebiyle, eşdeğer admittans karmaşık sayı olarak hesaplanır
. Bu sayının sanal bölümüne saseptans denilir.Saseptans B ile gösterilirKutupsal koordinatlar


Genellikle admittans kutupsal koordinatta gösterilir
. Sayet M ile mutlak değer Φ ile açı gösterilirse,

Bu açı akım ve gerilim arasındaki faz farkını gösterir
. Şayet açı 0 derece ise akım ve gerilim arasında faz farkı yoktur.( 0 derece faz farkı devrede hiç kapasitif ve indüktif eleman olmadığı veya bu iki tür elemanın etkilerinin birbirlerini dengelediği anlamına gelir.)

Örnek


Bir devrede 10 Ω luk bir direnç, 20 μF lık bir kondansatör 1 mH lik bir bobin paraleldir
. Devreden geçen akımın açısal frekansı 104 rds/s dir.Bu devrenin admittansı şu şekilde bulunur.

(Sanal operatör paydadan paya çıkınca işaret değiştirir
.)
Üç eleman paralel olduğundan,Kutupsal olarak;