Afrika Kıtasının Nüfusü ne Kadardır - Afrikanın Nüfusu

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Afrika Kıtasının nufüsü ne Kadardır
Afrika Kıtasının Nüfus Dağılımı
Afrika Kıtasının Nüfusu Hakkında Bilgi


ABD Kalkınma Ajansı,Afrika Nüfusunun 1 Milyarı geçtiğini ve yıllık artışın 24 milyon olduğunu bildirdi.

Ajansın tahminlerine göre, Mısır ve Tunus gibi ülkelerde doğum oranının düşmesine rağmen kıta genelinde bu artış hızının devam etmesiyle 2050'de nüfus bugünkünün iki katına çıkacak.

Ömrün kısa, ölümün yüksek olduğu kıtada en yüksek doğum oranı kadın başına 7 çocukla Nijer'de görülüyor.

Nüfusun dağılışında büyük farklılıklar vardır.Doğu Afrika Platoları, Kuzeybatı Afrika ve Cap Bölgesi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerdir.Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer ise Nil Vadisi ve deltasıdır.

Dünya' nın en kısa boylu insanları Pigmeler, Orta Afrika' da yaşarlar. Kıta' nın diğer bazı yerli kabilelerini ise; Hotantolar, Bantular, Masailer, Zulular oluşturur.
Nüfusu en fazla olan ülke Nijerya' dır.

Hâlâ diğer kıtalara göç veren kıta özelliğine sahiptir.

Dünya' nın en ilkel yerleşme birimlerine Afrika Kıta sı' nda rastlanır. Daimi kırsal yerleşmelerin yanı sıra geçici kırsal yerleşmelerin en fazla görüldüğü kıtadır. Kırsal yerleşmelerde en fazla görülen yerleşme tipini kulübeler oluşturur.
Sosyal yaşantı bakımından en gelişmiş bölgeler; Kıta' nın Kuzey' i ve Güney' idir. Kuzey' inde Arap uygarlığı, Güney' inde; sömürgeciliğe dayalı Avrupa hayat düzeni egemendir.
Bağımsızlığını en geç kazanan ülkelerin olduğu kıtadır.

Birleşik Krallık' tan bağımsızlığını ilk kazanan ülke Gana' dır. (1957) Kıta ülkelerine öncülük etmiştir.

Son zamanlarda şehir sayısı ve şehirli nüfus sayısı artış göstermektedir.