Afyon Kocatepe Üniversitesi , Afyon Kocatepe Universitesi Tanitimi - Afyon Kocatepe Uni Hakkinda....

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
GENEL TANITIM
Vizyonumuz

Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, dinamik, özgür düşünen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet etmek; katılıma, paylaşıma ve takım çalışmasına dayalı kurum kültürü ile bilim dünyasına hizmet etmektir.

Misyonumuz

İlimiz ve bölgemizde üniversite-sanayi-halk işbirliğini sağlamada öncülük eden, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan, dünyadaki bilim standartlarını yakalayarak evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmaktır.

AKADEMİK BİRİMLER
Fakülteler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar'da Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Ali Çetinkaya Kampusü, Ahmet Karahisari Kampusü, Uşak'ta da 1 Eylül Kampusü ve Halit Ziya Uşaklıgil Kampusü olmak üzere toplam beş kampuste eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Rektörlük Birimleri, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yabanci Diller Yüksekokulu, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkez Kütüphane Ahmet Necdet Sezer Kampusündedir. Tıp Fakültesi, Afyon Meslek Yüksekokulu, Rektörlük Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Mavi Hastane) Ali Çetinkaya Kampusünde yer alırken Devlet Konservatuvarı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu da Ahmet Karahisari Kampusündedir. Uşak 1 Eylül Kampusünde Uşak Fen Edebiyat Fakültesi ile Uşak Mühendislik Fakültesi bulunurken Uşak Meslek Yüksekokulu da Halit Ziya Uşaklıgil Kampusündedir. Uşak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Uşak Sağlık Yüksekokulu, şehir içindeki aynı binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ederken Uşak Eğitim Fakültesi de Uşak şehir merkezindedir. 2005 - 2006 akademik yılında üniversitemizin fakültelerinde 11.724 öğrenci öğrenim görmektedir.

Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Uşak Eğitim Fakültesi
Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi
Uşak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uşak Mühendislik Fakültesi
 

Son düzenleyen: Moderatör:
#4
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon'da Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uşak'ta ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açılmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesinde halen 12 fakülte, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı ve 3 enstitü bulunmaktadır. Üniversitemizde 890 akademik personel ve 519 idari personel ile 20.868 öğrenciye eğitim, öğretim hizmeti verilmektedir.

Tarihçe

Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 yeni üniversiteyle birlikte 1992 yılında kurulmuştur. 10 Kasım 1992 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan üniversitenin kökleri 1974 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak kurulan Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulunun açıldığı 1974 yılına kadar gitmektedir. Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu 1987 yılında Anadolu Üniversitesine bağlı Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi haline dönüştürülmüştür. Bu fakülte üniversitenin kuruluşu sırasında Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesinin kuruluşu sırasında Ege Üniversitesine bağlı Uşak Meslek Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesine bağlı Afyon Meslek Yüksekokulu ile Bolvadin Meslek Yüksekokulu bu üniversiteye bağlanmıştır. Ayrıca 1992 yılında Afyon il merkezinde Afyon Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılmıştır. Bu birimler dışında Afyon'da Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Uşak'ta Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmasına ilişkin kanun 16 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Afyon'da Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uşak'ta ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açılmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesinde halen 12 fakülte, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı ve 3 enstitü bulunmaktadır.

Yurt ve Barınma

Afyon ve Uşak'ta yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma sorunları büyük ölçüde giderilmiştir. Afyon'da Ahmet Necdet Sezer Kampusünde, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 420 erkek, 420 kız öğrenci olmak üzere 840 kişi kapasiteli karma yurt öğrencilereze hizmet vermektedir. Ayrıca 2000 kişilik yurt inşaatı da bitirilerek 2002-2003 eğitim öğretim yılında hizmete açılacaktır. İscehisar'da, Bolvadin'de, Sandıklı'da, Emirdağ'da, Çay'da yurt sorunu bulunmamaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtların kapasitesi toplam 2 bin kişidir. Bu sayı yeni yurt binalarının tamamlanmasıyla 3000'e çıkacaktır. Afyon'da yeterli sayıda özel erkek ve kız öğrenci yurtları da hizmet vermektedir. Uşak'ta ise Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 540 kişilik kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Ayrıca 1 Eylül Kampusünde faaliyete geçmiş olup, 1000 öğrenci kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı karma yurt bulunmaktadır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayacaktır. Bununla beraber barınma sorununu ev tutarak çözmek isteyenlere Afyon'da kiraların yüksek olduğunu belirtelim. İstanbul'u Ankara'yı aratmayacak ev kiralarını uygun bir fiyata denk getirmek için yaz başında ev tutmak en iyisidir.

Kütüphane

AKÜ Merkez Kütüphanesi 1993 yılında 600 adet kitap, 222 adet yerli ve yabancı dilde dergi ile dar bir fiziki mekanda hizmet vermeye başlamıştır. 1998 yılından itibaren kütüphanede yeniden yapılanma süreci başlamış; kısa sürede gerek bina, gerek koleksiyon gerekse teknik açıdan büyük bir aşama kaydedilmiştir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Ahmet Necdet Sezer Kampusünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez Kütüphane 2500 m2'lik kullanım alanına sahiptir. 100 kişi kapasiteli okuma salonu, 20 kişilik müzik odası, kitap, CD ve Video kaset türünde yaklaşık 61.000 ciltlik koleksiyonu, yerli ve yabancı dilde yaklaşık 680 dergi, 436 adet lisans, yüksek lisans ve doktora tezi hizmete sunulmuştur. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte yürütülmekte olan bilgisayar eğitimi ve internet salonu ile bilgi çağının gerektirdiği bilgi teknolojileri okuyucuların kullanımına en çağdaş şekliyle sunulmaktadır. Merkez Kütüphane Afyon Kocatepe Üniversitesinin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, öğretim elemanları, öğrenci, personel ve araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını karşılama anlayışı doğrultusunda hizmet vermektedir.
 
#5
Teknoloji

ÜAfyon Kocatepe Üniversitesi teknolojik gelismeye oldukça önem vermektedir. İmkanlar ölçüsünde teknolojiyi takip etmeye çalışan üniversitede, network, PC ve MAC sistemleri olarak yeni ve gelişmiş donanımlarıyla yazıcı, plotter ve modem gibi çevre birimlerinden oluşan makine parkı ve program kütüphanesi sayesinde üniversitenin içinden ve dışından gelecek tüm bilgisayar hizmet taleplerine cevap verecek organizasyon bulunmaktadır. Ayrıca internet kanalıyla uluslararası veri alanlarina giriş sağlanmaktadır. Öğrencilere hizmet vermek üzere Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'ndeki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde 20 bilgisayarlık, Fen Edebiyat Fakültesi'nde ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 40'ar bilgisayar bulunan laboratuarlar öğrencilerin hizmetindedir. Ayrıca her bölümde ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli olan bilgisayar bilgisini sunmak için bölümlerin ders programlarında bulunmaktadır.

Beslenme

Üniversitenin kampüslerinde öğrencilerin yemek ihtiyacını karşılamak üzere kafeteryalar mevcuttur. Ayrıca maddi imkanları iyi olmayan öğrencilere, üniversite, kendi imkanları çerçevesinde ücretsiz yemek imkanı sunmaktadır.

Sağlık

Afyon Kocatepe Üniversitesi Medikososyal Merkezi öğrenciler ile çalışanların beden ve ruh sağlıklarının korunması amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Çeşitli alanlarda sağlık hizmetlerinin verildiği merkez; Afyon'da Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Ali Çetinkaya Kampusü, Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi ( Pembe Hastane) ile Uşak'ta Halit Ziya Uşaklıgil Kampusünde hizmet vermektedir. Her birimde birer pratisyen hekim bulunmaktadır. Medikososyal Merkezi'ne başvuruda bulunanların tedavisi yapılmakta, daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda ise ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedirler. Sağlık hizmetleri kapsamında, sosyal güvencesi bulunmayan öğrencilerin tüm tedavi giderleri, bütçe olanakları ölçüsünde üniversitemizce karşılanmaktadır.

Kampus Hayatı

Üniversitede tiyatro, step, dans ve halk oyunları ekipleri kurularak pek çok gösteri sunmuştur. Üniversite Devlet Konservatuarı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı işbirliği ile Sema Topluluğu oluşturulmuş ve gösterilerde bulunmaktadırlar. Öğrenci konsey başkanı ve okul temsilcileri işbirliği ile panayır ve sergiler düzenlenmiştir. Yine üniversite öğrencilerinden oluşan Grup Kocatepe çeşitli açılış ve törenlerde konserler vermiş, üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarının çay partileri ve mezuniyet törenlerindeki kutlamalara katılmışlardır. Üniversite'deAhmet Karahisari Kampusünde bulunan kapalı spor salonuna ek spor tesisi yapılarak hizmete açılmıştır. Dans, modern dans ve halk oyunları, güreş, tekvando çalışmaları bu tesiste sürdürülmektedir. Ali Çetinkaya Kampusünde bir adet futbol sahasının yapımı tamamlanarak 500 kişilik tribün, 1 adet açık basketbol ve voleybol sahası hizmete sunulmuştur. Sandıklı ve İscehisar Meslek yüksekokullarına basketbol ve voleybol oyun sahaları bulunmaktadır. Üniversitenin öğrencileri, gerek yıl içinde, gerekse yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sosyal faaliyetlere de hız verip, çeşitli fakülte ve yüksekokullarda eğlence ve çay partileri düzenlemektedir.

Ulaşım

Ankara'ya 3, İzmir'e 5, Antalya'ya 4 saat uzaklıkta olan Afyon tren hattıyla da birçok şehirle ulaşım imkanı sağlamaktadır. Üniversitenin kampüslerine şehir merkezinden düzenli olarak otobüs ve dolmuşla ulaşmak mümkündür.

Burslar

Öğrencilere Bolvadinliler Dayanışma Vakfı ve Bolvadin Afyon Eğitim ve Kültür Vakfı burs sağlamakta bunun yanında kredi ve Yurtlar Kurumu, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarından da burs verilmektedir.​
 
#6
Kulüpler

Ekonomi Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Gazetecilik Kulübü
Gençlik ve Spor Kulübü
Matematik Kulübü
Radyo-TV Kulübü
Tiyatro Topluluğu
Fakülteler ve Bölümler
Fakülteler ve Bölümler

Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenlik(EA)
Sinif Öğretmenliği (EA)
Sinif Öğretmenliği (İkinci Öğretim) (EA)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SÖZ)


Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji(SAY)
Biyoloji (Ikinci Öğretim) (SAY)
Coğrafya(SÖZ)
Fizik(SAY)
Kimya(SAY)
Matematik(SAY)
Matematik (İkinci Öğretim)(SAY)
Sosyoloji(EA)
Tarih(SÖZ)
Tarih (Ikinci Öğretim)(SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyati (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim)(SÖZ)


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat(EA)
İktisat (Ikinci Öğretim) (EA)
İşletme(EA)
İşletme (Ikinci Öğretim) (EA)
Maliye(EA)
Maliye (İkinci Öğretim)(EA)


Mühendislik Fakültesi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (SAY)
Maden Mühendisliği (SAY)
Seramik Mühendisliği (SAY)
Seramik Mühendisliği (Ikinci Öğretim) (SAY)


Teknik Eğitim Fakültesi
Elektrik Öğretmenliği (SAY)
Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğr (SAY)
Metal Öğretmenliği (SAY)
Otomotiv Öğretmenliği (SAY)
Yapı Öğretmenliği (SAY)
Yapı Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (SAY)


Afyon Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik (SAY)


Uşak Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik (SAY)


Uşak Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği (EA)
Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) (EA)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SÖZ)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim)(SÖZ)
Türkçe Öğretmenliği (SÖZ)
Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) (SÖZ)


Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi
Coğrafya (SÖZ)
Matematik (SAY)
Tarih (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyati (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyati (İkinci Öğretim) (SÖZ)


Uşak Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
İşletme (EA)
Işletme (Ikinci Öğretim) (EA)
Kamu Yönetimi(EA)
Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim)(EA)
Maliye(EA)
Maliye (İkinci Öğretim)(EA)


Uşak Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği (SAY)
Tekstil Mühendisliği (SAY)
Tekstil Mühendisliği (İkinci Öğretim)(SAY)


Tıp Fakültesi

Veteriner Fakültesi