Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kampüsü

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi KampüsüTarihçe

Veteriner Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 28 Haziran 1995 tarih ve 16923 sayılı yazısı üzerine 2809 Sayılı Kanunun Ek 30'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunun 4 Temmuz 1995 tarihinde alınan kararıyla kurulmuştur.
Tanıtım

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi; 1995 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 1997 yılında kabul etmiştir. Öğrenciler 5 yıllık öğrenim hayatları boyunca temel bilimler, pre-klinik, klinik, gıda hijyeni ve teknolojisi ve zootekni-hayvan besleme alanlarında öğrenim görmektedirler.

Fakülte, modern bina ve laboratuvarlardan oluşmuştur. Ana kampüs dışında kampüse 7 km uzaklıkta Hayvancılık Araştırma Merkezi vardır. Ulusal ve uluslararası birçok proje sürdürülmektedir.

Fakülte politikası olarak uluslararası işbirliklerine öncelik vermekteyiz. Fakülte olarak uluslararası projelerde yer almaya gönüllü bir kadroya sahibiz.

Bunlara ek olarak Afyonkarahisar ili hayvancılık sektörü ile Türkiyede tanınmış bir kenttir. Veteriner Fakültesinin de sanayi, hayvan yetiştiricileri, yetiştirici birlikleri ve gönüllü kuruluşlar ile güçlü bağları vardır.


Vizyonumuz
Eğitim Vizyonumuz :

Türkiyenin Yüksek Öğrenim Stratejisiyle uyumlu olarak fakültemizde eğitim herkesin tam ve fırsat eşitliği içinde ulaşmasına imkan verecek biçimde, bireylerin yaşam projelerini hayata geçirmesini zenginleştirecek potansiyellerle donatımını sağlamak, onları girişimde bulunmaktan ve sorumluluk yüklenmekten kaçınmayan, eleştirel düşünme becerilerine sahip aktif yurttaşlar olmaya yönlendirmek, insan hakları demokrasi ve çevresel, kültürel ve estetik değerler konusunda duyarlı olmasını sağlamak için verilmektedir.

Eğitim vizyonumuz, ilk aşamalarında ülke ve Dünya'nın değişen koşullarına uyum sağlayabilecek esnek ve açık programlarla ileri uzmanlaşmaya yönelerek, ömür boyu öğrenmeye açık, kalite bakımından dünya standartlarına uygunluğu kabul gören bir hale gelmek
Bilgi Üretimi ve Araştırma Vizyonumuz:

Fakültemiz ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bilgi üretimine yönelik bilimsel araştırmalar yapmayı vizyon edinmiştir.
Kamu Hizmeti Üretimi İçin Vizyonumuz :

Fakültemizde üretilen kamu hizmetlerini iç ve dış denetime açık tutmak, hizmet alan kesimin yüksek memnuniyeti ve kalite güvencesi bu alandaki vizyonumuzdur.
Misyonumuz
Bir eğitim-öğretim kurumu olarak :

*Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincini kazanmış,
*Demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı,
*Yaşam boyu eğitim ve öğrenim bilincini özümsemiş,
*Çağdaş bilgi ve yeteneklerle donatılmış,
*Mesleki etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı,
*Araştıran,
*Koruyucu hekimlik formasyonu kazanmış,
*Bilgi ve deneyimlerini hiçbir koşul gözetmeksizin insanlığın hizmetine sunan,
*Hayvan hakları ve refahını ön planda tutan,
*Çevre bilinci gelişmiş,
*Sağlam bir kültürel ve ahlaki yapıya sahip,
*Ülke menfaatlerini koruyan ve yücelten,
*Çevresinde mesleki bilgi ve becerilerinin yanında yüksek insani vasıflarıyla örnek gösterilebilecek, Veteriner Hekimler yetiştirmek.
Bir araştırma kurumu olarak :

*Bilimsel araştırma ve araştırıcıların önünü açan,
*Öncelikle bölge ve ülke problemleri konu alan, ulusal ve uluslar-arası bilimsel çalışmalar yapan,
*Bilimsel araştırmaların sonuçlarını paylaşan,
*Araştırmalarda evrensel etik ilkelere yüksek derecede bağlı,
*Bilimsel özerkliğe önem veren,
*Bilimsel faaliyetleri ile Türkiye ve Dünya�da adından söz ettiren, Saygın bir araştırma kurumu olmak.
Bir hizmet kurumu olarak :

*Teşhis laboratuarları,
*Analiz laboratuarları,
* Poliklinik,
* Danışmanlık,
* Kongre, sempozyum, seminer ve çalıştay Hizmetlerimizde kalite güvencesi ve yüksek memnuniyet hedefleğimiz en önemli kriterlerdir.
Ahmet Necdet Sezer Kampusü 4. Eğitim Binası -Gazlıgöl Yolu 03200-AFYONKARAHİSAR
Tel: 0 272 228 13 12
Fax: 0 272 228 13 49
E-Mail: vetfak@aku.edu.tr