Ağrının Anlamı

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ağrının Anlamı


Ağrı, vücudun herhangi bir bölgesinde bir hasar oluştuğunu gösterir İlk kez bir gül fidanım elleyen bir bebek, erine di*ken battığında ağn duymasaydı bunu parmağını kanatana değin yinelerdi Ağrı duyusu, insanda bir savunma me*kanizması olarak gelişmiştir Bu duyu belleğin derinliklerine yerleşir ve çocu*ğun ağrıya yol açan şeyleri yapmasını engeller Vücudumuzu, çeşitli lezyonlara, örneğin yaralara, batmalara, çarpma*lara, yanmalara neden olabilen zararlı dış ve iç etkenlerden (bir diş ya da par*mak enfeksiyonu gibi) ağn duyusu ko*rur
Ağrılı uyarılar vücut için vazgeçil*mezdir Ne var ki, ender de olsa ağnya kayıtsızlık durumunda bu sistem işle*mez Ağn duyma mekanizması bozuk olanlar, ağrı duymadıklan için kırıklar, yanmalar ve yaralanmalara karşı tü*müyle savunmasızdır ve bu nedenle vü*cut sağlıklan sürekli tehdit altındadır Aynca, ağn ruhsal olgunlaşmayı sağlar Ruhsal olgunlaşmanın yetersiz olduğu durumlarda ağrının algılanmasında do*ğuştan gelen bir bozukluk olduğu sap*tanmıştır