Akkese Köyü Hakkında Bilgi Beşikdüzü Trabzon

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Akkese- Akkese Köyü - Akkese Köyü Beşikdüzü- Akkese Köyü Hakkında - Akkese Köyü Resimleri
İlçe: BEŞİKDÜZÜ

İl: TRABZON

Köy Muhtarı:BÜLENT ÇAKIR

Muhtarlık Erişim Bilgileri:

Cep Telefonu: 0 (532) 599 07 95

Demografik Bilgiler:

Nüfusu : 2000 767 1999 0

İle Uzaklığı: 48 km

İlçeye Uzaklığı:3 km

Rakım: 235 m

Akkese, Trabzon ilinin Beşikdüzü ilçesine bağlı bir köydür.

Tarihi

Köyün adının bölgeye Türk yerlesiminin öncesinden kalan bir kiliseden değişime uğrayarak ,Akçakilise adından geldiği bazı kaynaklarda ve bazı eski haritalarda gözlenmektedir.Günümüzde ismin telaffuzu Akise şeklinde olup akkilise veya akçakiliseden türeme ihtimali mevcuttur. Tümüyle Türk olan halkın aksanında akise sözcüğünün bir anlamı olmayısı ilgili teoriyi güçlendirmektedir. Günümüzde köyde hristiyanlara ait herhangi bir kalıntı mevcut olmamakla birlikte "Kise üstü" diye anılan bir mevki için; önceleri burada bir kilise bulunduğu ve bu yerin asıl adının "Kilise üstü" olduğu şeklindeki rivayetler köyün isminin Akkilise'den gelmiş olabileceği tezini doğrular niteliktedir. Köydeki ailelerin büyük çoğunluğu bölünmeler ile sonradan zamanla olusan, ve zamanla esas soydan farklı sülale isimleri alan aileler halinde olduğu için Türk yerleşiminin oldukça eskiye dayandığı düsünülebilir.
Köyün adı ile ilgili ikinci rivayet ise; Osmanlı döneminde köyde yaşayan bir kısım ailelerin para taşıma kesesi yapmakla iştigal ettiği ve beyaz bezden yapılan bu keselerin meşhur olmasından sonra köye de "Akkese" isminin verilmesine sebep olduğu yönündedir. Ancak bu iddiayı güçlendiren herhangi bir delil yoktur.
Köyün Aşağıki cami adı verilen camisi muhtemelen kesme taştan inşa edilmiş yapım tarihi 1884 olan bir eser olmasına rağmen geçmis tecrubesizliklerin etkisiyle üzeri çimentoyla sıvanarak asli özelliği yokolmustur.
caminin hemen bitisiğinde tekke ve zaviyeler kanununa dek faal olan bir tekke bulunmaktadır. Günümüzde bile cok uzak köylerden kabirleri ziyarete gelen yaslı ziyaretcileri bulunmaktadır. cami, tekke ve mezarlık köyün en güzel manzarasına sahip olup asırlık selvi ağacları ile ayrı bir etki yaratmakadır.
Köydeki diğer tarihi eserler yol boyunca uzanan çok sayıdaki çeşmelerdir. bir tanesinin kitabesi osmanlıca olarak mevcutttur.

Kültür

Köyün gelenekleri Beşikdüzünün sahil köyleriyle aynı özellikleri göstermekte, önemli bir değişikliğe rastlanmamaktadır.Sosyal yapı özellikleri ve lehçe açısından ; Giresun Görele ve Eynesil'e, Trabzon'un pek çok ilçesine oranla daha çok benzerlik göstermektedir.

Coğrafya

Trabzon iline 48 km, Beşikdüzü ilçesine 3 km uzaklıktadır. Güneyinde Şalpazarı kuzeydoğusunda Beşikdüzü sahil kenti bulunmaktadır. Batısı boyunca Ağasar Deresi akmaktadır. Kuzeyinde Beşikdüzünün Çeşmeönü (Yobol) mahallesi, Doğusunda Nefsişarlı Mahallesi, güneydoğusunda Takazlı köyü, güneyde Kutluca (Hoplu),batıda Ambarlı ve Aksaklı köyleri yeralmaktadır.
Köy denize 1,5 km mesafeden başlamakta, tepe sırtları boyunca güneye doğru uzanmakta olan bir eksene sahiptir.Anayol güzergahı da kabaca bu ekseni takip etmektedir. Ağasar (Akhisar)deresine bakan doğu yamacına oranla Değirmenderesi denilen akarsuya bakan batı yamacında yukseklık farkı daha azdır. Köyde yerlesimin yıllar içinde ana yol etrafında yapılasma ve ulasımı daha zor olan uzak yerlerin terki ile daha toplu hale geldiği soylenebilir. Köy yukarı mahalle ve köyiçi olarak esas olarak iki büyük mahalleye ayrılır. Her iki mahallede eskiden birer okul ve cami bulunmakta iken şuanda köyiçindeki okul kapanmıstır. Akkese köyünün coğrafyası sadece köyden ibaret olmayıp halkın yaz mevsimini geçirdiği akkese yaylasını da içerir. Yayla Tonya Maçka Düzköy sınırlarının kesişim noktasına yakın, Kadırga yaylasının batısında orman sınırında yer alır. Ulasım tonya ilçesine kadar asfalt sonrasında Tonya Kalınçam köyü üzerinden toprak yolla sağlanır. Erikbeli yaylası üzerinden eski yayla yolu da ekstra güzergah olarak mevcutsa da yol daha uzundur. Akise yaylası Güzlek ve Alandüzü olarak iki bölümden olusur kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda uzanır. Güzlek daha alçakta kalır (kış daha gec geldiği için bu adı almistir)çam ormanları kenarında yer yer içine dağılmıs evlerden olusur.ortada camisi bulunur. Alandüzü ise daha yüksekte yer alan daha kalabalık olan kısımdır. Eskıden tüm bölge ormanlarla kaplı iken sadece ağacsız kücük bir düz alan halinde oldupundan Alandüzü adını almıstır. Ancak gerek köylünün gerek de ormanı olmayan çevre yaylaların yoğun tahribatı ile orman Alandüzünden tamamen silinmiştir. Yeşilinin az olmasına rağmen Güzleğe oranla çok daha geniş bir manzarası olup Sis dağından Fol vadisine ve Düzköy Çayırbağına dek kilometrelerce alanı içerir. Muhtemelen sadece Akkeselilerin bildikleri Tasbası tepesi Yelli düzü (Ali Meydanı adı ilede bilinir), orman içindeki Kırıklı düzü, yine çam ormanları içinde kayıp Ucalanı Geyikçukuru gibi gezi ve mesire yerleri mevcuttur. Yaylanın karsısında Nefsişarlı yaylası, Kızılağaç güzleği ve bitişiğinde Şalpazarlıların Çağmanlı yaylası ,diğer yanında ; kuzey doğuda; Tonyalıların Lapacan (Kumandara?) yaylası arka tarafta Güney doğuda ise Kadırga, Ören, Eskala yaylaları mevcuttur. Yayla köy halkı tarafından hayvancılık amaçlı kullanılır iken şu an tamamen tatil maksatlı kullanılır olmustur. 2004 yılından itibaren yaylaya ait Kırıklı düzünde "Kırıklı şenliği" adı altında şenlik düzenlenmeye başlamıştır. Her Temmuz ayının son hafta sonu düenlenen şenlikler gerek köyde yaşayan halk tarafından gerekse gurbetçi köylüler tarafından büyük ilgi görmektedir. Yapılan etkinliklere civar yaylalardan da katılımlar olmaktadır. Şenlik çerçevesinde yaylada eskiden yaşanmakta olan bazı gelenekler de (Yaylaya göç, cıkirik binme vb.) yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan sadece eğlence amaçlı değil kültürel amaçlı bir şenlik olduğu da söylenebilir. Yalada yaklaşık olarak 150 den fazla hane bulunmaktadır. Köy nüfusunun hemen hepsinin yaylada bir evi bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Yazları köy nüfusu yayla ve köy arasında bölünür.
İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Köy içinde ağasar deresi boyunca uzanan kısmı 'bük ' olarak adlandırılır ve yazın köyün geri kalanına oranla çok daha sıcak ve bir havaya sahiptir. bol yağışlı fakat kışın fazla kar altında kalmayan, yazları nemli yıl boyunca ısı farklarının fazlaca oynamadığı ılıman bir iklime sahiptir.

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.bu bilgi geçmişte kalmış olup hayvancılık artık emekli çiftlerin hobisi olmaktan öteye gitmemektedir.Genel ekonomi Beşikdüzü ilçe merkeziyle bütünleşmiş haldedir.ulaşımın rahat ve düzenli , ilçe merkezinin yakın oluşu köyde yasayıp Beşikdüzünde çalışmayı mümkün kılmakta bu nedenle aşırı bir göç olgusuna rastlanmamaktadır.İlçe merkezinde ticaret veya küçük atölyelerde imalatta çalışılmakta fındık tarımı köy halkı için sadece ek gelir ifade etmektedir .köyde hane sayısının fazlalıgı ve arazinin kısıtlılığına rağmen asırı parçalanmıs olusu , trabzonun diğer bazı köyleri aksine fındık bahçelerinin buyuk olmayısı bu üründen elde edilen geliri düşük tutmaktadır.Köy halkının bir bölümü de diğer illerde calısıp emekli olduktan sonra köye dönüş yapan emeklilerden oluşmaktadır.Bu şekliyle önceki yıllarda göç ile kaybettiği nufusunun bir kısmını tekrar kazanmaktadır.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.
Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:
2009 - Bülent ÇAKIR2004 - Bülent ÇAKIR1999 - Mehmet MENTEŞE1994 - Ahmet EREN1989 - Mehmet MENTEŞE1984 - Ahmet EREN1980 - Ali AL

Altyapı bilgileri

Köyde son derece köklü bir geçmişi olan ilköğretim okulu vardır. 40-50 yıla dayanan mazisi olan okul ve yıllardır görev yapmış tüm özverili ve aydın öğretmenleri sayesinde köyün eğitim ,kültür düzeyi Trabzon ortalamasının epey üstünde olup Türkiye standardı ile ise kıyas edilemeyecek seviyededir. Köyde okumadı gözüyle bakılanlar genelde iyi bir üniversiteyi kazanamamış olanlardır! Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Kanalizasyon şebekesi dağınık yerleşim ve yüzey şekilleri nedeniyle teorik olarak imkânsızdır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Köyde Çeşmedüzü adı verilen mahalledeki eski İlkokul binası onarılarak sağlık evine dönüştürülmüştür. Ancak sağlık personeli olmaması nedeniyle şu anda hizmet vermemektedir. Beşikdüzü merkez sağlık ocağı 4 km mesafededir. Köye ulaşımı sağlayan yol 1980'li yıllarda köylünün kendi çabası ile beton yapılmıştır. Trabzon'un ilk beton köy yollarından olup köy halkının her şeyi devletten beklemediğinin sembolüdür. Zamanla meydana gelen yıpranmayı ortadan kaldırmak maksatlı olarak şu an beton üzerine asfalt olup kenar su tahliyesi muntazam olarak yapılmıs haldedir. köyde elektrik 1970'li yıllarda köylünün kendi inisiyatifi ile Trabzon köylerine elektriğin fikri bile daha gelmeden, toplanan paralar ve imece usulu çalısılması ile köy halkı tarafından sağlanmıştır. Sabit telefonşebekesi vardır.


Akkese Köyüne Ait Resim ve bilgileri Bu başlık altında paylaşabilirsiniz