Alan Seçerken Bilinmesi Gerekenler

DeMSaL

Özel Üye
#1

Alan Seçerken Bilinmesi Gerekenler konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Alanlar Nasıl Seçilir - Alan Seçimi - Alan Seçimine Yön Veren Dersler - Üniversiteye Girişte Alan Seçiminin Önemi -


1. ALAN SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILIR ?

Liselerde sınıf geçme yönetmeliğine göre; alan seçimi 9. sınıfın sonunda yapılır. Ancak bu seçim 9. sınıfın başında planlanmalıdır. Çünkü; bir öğrencinin belirli bir alanı seçebilmesi için o alanın kaynak derslerinin yıl sonu ağırlıklı ortalamasının belirli bir barajın üstünde olması gerekir. O halde bir öğrenci, 9. sınıfın başında seçeceği alanı belirlemeli ve seçeceği alanın kaynak derslerinin notlarını belirtilen barajın üstüne çıkarmaya çalışmalıdır.

9. sınıfın sonundan başlamak üzere yaz boyunca, 10. sınıfın ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde şartlarını taşıdığı bir alanda seçimini yapabilir.

2. ALANLAR NASIL BELİRLENİR ?

Alanlar, öğrencinin 9. sınıftaki başarısına ve isteğine, öğrenci velisinin yazılı isteğine bakılarak; ilgili müdür yardımcısının, sınıf öğretmeninin ve rehber öğretmenin görüşüne başvurularak belirlenir.

a) Öğrencinin başarısı

Öğrencilerin belirli bir alana yönelebilmesi için 9. sınıf sonunda o alana kaynaklık eden derslerin herbirinden başarılı olma zorunluluğu vardır

Eğer öğrenci hiçbir alan için bu şartları taşımıyorsa en yüksek ortalamaya sahip olduğu alana yönlendirilir.

Öğrenciler şartlarını taşıdıkları birden fazla alandan herhangi birini tercih edebilirler.

Öğrenci eğer şartlarını taşımadığı bir alanı arzu ediyorsa kendi ortalamasının, seçtiği alanı tercih eden en düşük not ortalamalı öğrenciden yüksek olması yeterli kabul edilir.

b) idare, öğretmen, öğrenci ve velinin görüşü

Okulda, müdür yardımcısı nezaretinde sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin yardımı ile öğrenci ve velinin görüşü alınarak, alan seçimine birlikte karar verilir. Bu karar için öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu şartları taşıması gerekir.

3. ALAN İÇİN NOT YÜKSELTME

Bir öğrenci, istediği alana ait şartları taşımıyorsa, en fazla 3 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir. Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler, veli ve sınıf öğretmeni ile birlikte belirlenip velinin yazılı isteğiyle yürürlüğe girer.

4. ALAN DEĞİŞTİRME

Öğrenciler 10.sınıfta ilk bir ay içerisinde yeni geçecekleri alanın koşullarını taşımak kaydıyla alan değiştirebilirler.

10. sınıftan sonraki sınıflarda not sistemine bakılmaksızın, isteyen öğrenci ders yılını başlamasını izleyen bir ay içinde alanını değiştirebilir.

Alanını değiştiren öğrenci, yeni alana ait derslerden sorumlu tutulur.

Önceki alanında varsa sorumlu olduğu dersten muaf tutulur.

Alan seçmeli dersleri ile seçmeli derslerdeki sorumluluk durumunda değişiklik yapılmaz.

5.ALANA YÖNELMEYE KAYNAKLIK EDEN DERSLERALANLAR

KAYNAK DERSLERİ

Fen Bilimleri

Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik

Sosyal Bilimler

Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya

Türkçe-Matematik

Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik

Yabancı Dil

Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil

6. DERSLERİN SEÇİMİ

Ders yılı sonunda okulun bina ve imkanları, öğretmen durumu dikkate alınarak açılabilecek alan/bölüm ve seçmeli derslerin tümü idarece ilan edilir.

Ders bitiminden 10 gün önce, bitimden sonra 10 gün, toplam 20 gün içinde ilan edilen dersler arasından seçim yapılır.

Seçimde sınıf öğretmeni, veli ve öğrenci birlikte karar verirler.

Veli, isteğini yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirir.

Ders seçiminde, sınıf öğretmeni, öğrenci gelişim dosyasındaki bilgilere bakarak öğrencinin geçmiş yıllardaki başarısını dikkate alır.ALAN SEÇİMİNİN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTEKİ ÖNEMİ NEDİR ?

Eğer öğrenciler alan seçimini doğru yapmazlarsa 25 ile 50 arasında değişen bir puan kaybına uğrayacaklardır. Bu, ortalama binlerce kişinin gerisinde kalma anlamına gelir.

Öğrencilerin, 9. sınıf sonunda bu kılavuzdaki bilgilere bakarak alan seçimini yapmaları gerekir.

Alan seçimi, bir anlamda hayat boyu sürdürülecek mesleğin seçimi anlamına gelmektedir.

Öğrenciler kendi alanı dışındaki okulları da kazanabilirler, ancak bunun çok zor olduğu herkesçe bilinmelidir.

Seçilen alana uygun tercih yapılması halinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı 0,8 katsayısı ile, alandan farklı tercih yapıldığında ise 0.3 ile çarpılacaktır.

Meslek lisesi öğrencilerinin alanıyla ilgili tercih yapmaları halinde bu katsayı (0,8+0,24) = 1,04 olacaktır.

Meslek lisesi öğrencileri alan seçimini doğru yapmazlarsa 37 ile 74 puan arasında değişen bir puan kaybına uğrayabilirler.

AOBP'nin 100 ile 50 arasında değiştiği düşünülürse puan farkının 25-50 puan arasında değişme göstereceği gerçektir.