Alfred North Whitehead Felsefesi nedir

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Alfred North Whitehead Felsefesi nedir
Alfred North Whitehead Felsefesi hakkınada bilgi

Whiteheadin düşüncesinin temelini, bütünü ve dolayısıyla insanın varoluşsal hakîkatini kavrama kaygısının bir ürünü olarak medeniyet fikri oluşturur. Bütün kavranılamadığı zaman, her şeyin parçalanma ve insanlığın, kendi yok oluşunu hazırlayan bir izâfîlikler kaosuna sürüklenme tehlikesi zuhûr edebilir. Batı düşüncesi, postmodern çağda bu tür bir açmazla karşı karşıyadır. Whitehead, bu kitabında, insanlığın temel varoluş sorunlarının anlamlandırılıp aşılabilmesine ilişkin enfes bir düşünce serüvenine soyunuyor.

Alfred North Whitehead (1861-1947): Çağımızın en büyük düşünürlerinden. Cambridge Eflatuncularından. Cambridge, Londra, Harvard ve Yale üniversitelerinde matematik felsefesi, geometri, cebir ve felsefe dersleri verdi. Russellla birlikte Principia Mathematicayı yazdı.