Ali Kuşçu Eğitim Durumu

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ali Kuşçu Eğitim Durumu Nedir,
Ali Kuşçunun Eğitim Durumu,
Ali Kuşçu Eğitim Durumu hakkında Bilgi

Ali Kuşçu dönemin ünlü bilimadamlarından özel ders almıştır. Günümüz eğitimine göre eğitimi yüksek lisans olarak kabul edilebilir.

Ali Kuşçu, Semerkand'da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmi (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşi (?-1429) gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır.

Ali Kuşçu bir ara, öğrenimini tamamlamak amacı ile, Uluğ Bey'den habersiz Kirman'a gitmiş ve orada yazdığı Hall el-Eşkâl el-Kamer adlı risalesi ile geri dönmüştür. Dönüşünde risaleyi Uluğ Bey'e armağan etmiş ve Ali Kuşçu'nun kendisinden izin almadan Kirman'a gitmesine kızan Uluğ Bey, risaleyi okuduktan sonra onu takdir etmiştir.

alıntı