ALLAH Sana Sundum Elim

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ALLAH Sana Sundum Elim

Sensin kerim,sensin rahim,
sana sundum elim

Senden artuk yoktur emim,
sana sundum elim

Ecel geldi vade erdi,bu ömrün kadehi doldu
Kimdir ki içmedin kaldı,
sana sundum elim


Gözlerim göğe süzüldü, canım göğüsten üzüldü
Dilim tetiği bozuld,
sana sundum elim


Üç biçildi kefen donum,Hazret`e yönelttüm yönüm
Acep nice ola halim,
sana sundum elim


Urdular suyum ılıdı,kavim kardeş cümle geldi
Esen kalsun kavim kardeş Alah sana sundum elim
Geldi salacam sarılur dört yana sala verilür
El namazına derilür,
sana sundum elim


Salacamı götürürler,makberime yürütürdüler
Halka olup oturdular,
sana sundum elim

Çün canazeden şeştiler,üstüme toprak saçtılar
Hep koyup beni kaçtılar,
sana sundum elim


Yedi Tamu, sekiz Uçmak, her birinin vardır yolu
Her bir yolda yüzbin çarşu,
sana sundum elim


Geldi Münkür ile nekir her birisi sordu bir dil
İlahi Sen cevap vergil,
sana sundum elim


Görün acep oldu zaman gönülden eyleriz figan
Ölür tüm anadan doğan,
sana sundum elim

Yunus tap uzat bu sözü
ına dutgıl yüzü

Didardan ayırma bizi,
sana sundum elim