Almanca da Cinsler (der, die, das)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Almanca’da eril (männlich/Maskulinum) dişil (weiblich/Femininum) ve yansız (sächlich/Neutrum) olmak üzere üç cins vardır.

Çoğu isim için bir cins tanımlaması olmayan İngilizce’nin aksine Almanca bir ismin ve ismin işaret ettiği şeyin cinsi çoğunlukla farklılık gösterir. Örneğin; Almanca’da bir taş (der Stein) erildir oysa bir kız (das Mädchen) yansızdır. Yani bir ismin cinsi temelde gerçek cinsiyetine değil kelimenin biçimine bağlıdır. Fransızca gibi pek çok dilde de geçerli olan bu duruma “dilbilgisel cins” denir. Örneğin; “Mädchen” kelimesi “genç kadın” anlamına gelen eski dişil Almanca isim die Magd’ın (günümüzde nadiren kullanılır ve İngilizce bir kelime olan “maid” ile ilişkilidir) küçültülmüş biçimidir ve -chen küçültme eki ile biten kelimelerin tamamı yansız kelimelerdir.

Şu üç bilinen örnekte dilbilgisel cinsin gelişigüzel doğası görülebilmektedir: “bıçak” (das Messer) yansız “çatal” (die Gabel) dişil ve “kaşık” (der Löffel) eril bir sözcüktür. Almanca öğrencilerine çoğunlukla Almanca kelimeleri beraberindeki belirli tanımlıkları ile kullanmaları tavsiye edilir (İngilizce’deki “the” kelimesine eşdeğer).