Almanca noktalama işaretleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
, das Komma (das komma)
Virgül

. der Punkt (der punkt)
Nokta

; das Semikolon (das zemi kolon)
Noktalı virgül

: der Doppelpunkt (der dopilpunkt)
Üst üste iki nokta

! das Ausrufezeichen (das ausrufezeişen)
Ünlem işareti

? das Fragezeichen (das fıraagezeişen)
Soru işareti

- der Gedankenscrich (der gedankınşıtrih)
Kesme işareti

‘ der Apostrphe (der apostroof)
Ayırma işareti

“ die Anführungzeichen (die anführunzeişen)
Tırnak işareti

( die runde Klammer (die runde klamma)
Parantez işareti

[ die eckige Klammer (die ekige klamma)
Köşeli parantez işareti

/ der Schrägstrich (der şregşitrih)
Yan çizgi