Alternatİf Akimda GÜÇ ÖlÇÜlmesİ

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ ÖLÇÜLMESİ:
Altarnatif akımda faz sayısına ve fazların eşit yüklenip yüklenmemesinebağlı olarak güç ölçümünde farklı bağlama yöntemleri geliştirilmiştir.Bir Fazlıİki FazlıÜç Fazlı
olmak üzere ölçüm üç çeşit altında incelenebilir.

Bir Fazlı Altarnatif Akımda Güç Ölçümü:
Wattmetreler aktif gücü , Var metreler ise reaktif gücü ölçerler.650Volt'a kadar olan gerilimler de ve çok yüksek olmayan akımşiddetlerinde güç ölçümü direkt olarak yani doğrudan doğruya güç ölçenaletlerin devreye bağlanmasıyla yapılır.
BU bağlantı yönteminde devreye voltmetre ve ampermetre bağlanmayabilir.

İki Fazlı Altarnatif Akımda Güç Ölçümü:
İki fazlı sistemlerde faz büyüklükleri arasında 90 derece faz farkıbulunmaktadır. Örnek olarak birinci faz akımıyla ikinci fazın akımarasındaki 90 derecelik fark gibi... İki fazlı bir üretecin iki fazsargısı bulunur. Bu sargıların uçları birbirinden ayrı olarak dörtiletkenli bir şebekeye bağlanacak olursa birbirine bağlanmamış ikifazlı sistem elde edilir.Eğer iki sargının uçlar birleştirilirseiletkenli şebeke meydana gelir.Bu iletkenli şebeke dengededir.