Ambulans telefon numarası kaçtır

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ambulans telefon,cankurtaran tel,Ambulans telefonları,Ambulans Hızır Acil Numarası Ambulans numarası

Ambulans Cankurtaran Hızır Acil numarası 112


Ambulanslar, hastaneler arasında ve hastaneye hasta ve yaralı taşımak amacıyla ulaştırmaya yarayan bir nevi özel donanımlı motorlu araçlardır.

Ambulans sözcüğü Türkçe'ye İngilizce Ambulance sözcüğünden geçmiştir. Kelimenin kökeni Latince ambulare'dir ve yürümek ya da hareket etmek anlamına gelmektedir. Kelimenin orijinali bir ordunun peşinde hareket eden hareketli hastane anlamında kullanılmıştır.Bu eski tarihlerdeki tıbbi müdehaleler için hastaların taşınarak ya da tekerlekli sandelye benzeri bir şekilde itilerek götürülmesinden gelmektedir.

Cankurtaran araçları genellikle beyaz renklidirler ve bağlı oldukları sağlık kuruluşlarının logolarını taşırlar. Üzerlerinde dönerek yanan ışıldakları ve yüksek ses çıkaran sirenleri bulunmaktadır.

Ambulanslar üzerindeki kırmızı şerit Acil Yardım ambulansı olduğu anlamına gelir ve bu ambulanslar tam donanımlıdır. Mavi renkteki şerit ise ambulansın hasta nakil ambulansı olduğu anlamına gelir bu ambulanslar hastaneler arası nakil yaparlar ve donannım olarak diğer ambulanslardan daha az bir donanıma sahiptirler.


Ambulanslarda İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenleri ve Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri Acil Bakım üzerine eğitimlidirler

Türkiye'de Sıhhi İmdat telefon numarası 112'dir. Her türlü telefon numarası ve türünden aranabilir.