Anadolu İletişim Meslek Liseleri,Anadolu İletişim Meslek Liseleri Hakkında

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ

Toplumların gelişmesi ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması ve iletişimin ön plana çıkması sonucu önem kazanan iletişim alanında istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli insan gücünü yetiştiren öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere ilköğretim okulu üzerine dört yıl (Hazırlık+3) eğitim süreli meslek liseleridir.

Bu okullarımızda;

Gazetecilik
Radyo-Televizyon
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri bulunmaktadır.
Yabancı dil eğitimi ile birlikte;genel bilgi derslerinin yanı sıra;

Gazetecilik Bölümünde; Psikoloji Haberleşme Hukuku Gazete Yayımlama Teknikleri Haber Toplama ve Yazma Teknikleri Basın- Yayın Teknikleri Basın-Yayın Tarihi Temel Fotoğrafçılık Diksiyon Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Gazetecilik Teknikleri Gazetecilik Uygulamaları

Radyo-Televizyon Bölümünde Radyo-Televizyon Program Yapımı Radyo-Televizyon Program Türleri Radyo-Televizyon Haberciliği Temel Elektronik Bilgisi Ses ve Görüntü Kayıt Cihazları Radyo-Televizyon Uygulamaları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde; Kişiler Arası İletişim ve Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları Tanıtma Yöntemleri ve Reklam Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kampanyaları Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uygulamaları Bilgisayar Okuma ve Anlatım Teknikleri vb. dersler okutulmaktadır.

Son sınıftan itibaren öğrenciler 3308 Sayılı Kanun hükümlerine göre haftada iki gün teorik eğitimlerini okulda haftada üç gün uygulamalı eğitimlerini seçtikleri bölüm programlarına göre Gazetecilik Radyo-Televizyon Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında faaliyette bulunan işyerlerinde yapmaktadırlar.

İşyerlerindeki beceri eğitimi esnasında öğrencilere yaşlarına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı olmamak üzere ücret ödenmekte ve Bakanlık imkanlarıyla sigortaları yapılmaktadır

Yabancı dil bilen bilgisayar kullanma becerisi kazanan iş ve insan ilişkileri kurabilme davranışlarına sahip olan öğrenciler alanlarında nitelikli meslek elemanı olarak yetişmektedirler.

Mezunlar Gazetecilik Radyo-Televizyon Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilecekleri gibi kendi işyerlerini de kurup çalıştırabilirler.

Anadolu İletişim Meslek Liselerinden mezun olanlar yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler.

4702 sayılı Yasa ile herhangi bir alanda çalışabilmek veya işyeri açabilmek için o alanda mesleki eğitim görmüş olmak zorunluluğu getirilmiştir.