Anadolu selçukluları- bizans imparatorluğu ilişkileri hakkında bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Anadolu selçuklularla Bizans imparatorluğu
Bizans imparatorluğu ve Anadolu selçuklular

1075′te, başkenti Nikaia (İznik) olan Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu.
Bu dönemde, Konstantinopolis�in güçlü patriği ile papa arasındaki görüş ayrılıkları sert tartışmalara yol açtı ve 1054′te Roma Katolik Kilisesi ile Yunan Ortodoks Kilisesi bağımsız kiliseler haline geldi.
Haçlı Seferleri (1081-1204)
Konstantinopolis�e dayanan Anadolu Selçukluları Bizans için önemli bir tehdit oluşturuyordu. Güney İtalya�ya egemen olan Normanlar da, imparatorluğu tehdit eden bir başka tehlikeydi. Komnenos hanedanından İmparator I. Aleksios (1081-1118) Normanlara karşı Venedik�le işbirliği yaptı. 1085′te Normanların önderi Robert Guiscard�ın, ertesi yıl da Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah�ın ölmesiyle Bizanslılar bir süre için de olsa bu tehlikelerden uzak kaldılar.
I. Aleksios, 1096′da Avrupa�dan gelen ilk Haçlılarla, Anadolu�da geri alınacak toprakların Bizans�a bırakılması konusunda anlaştı. Ama Haçlıların asıl hedefi, Kutsal Topraklar�ı (Kudüs) ele geçirmekti ve bu da Bizans�ın beklentilerini karşılamıyordu. Üstelik Haçlılar, Kudüs�e doğru ilerlerken aldıkları yerlerde kendi krallıklarını kurdular. IV. Haçlı Seferi�nde ise, Bizans�ın başkentini işgal ettiler. 13 Nisan 1204′te Konstantinopolis�i ele geçiren Haçlılar, kenti yağmaladılar.

Latin egemenliği (1204-1261)
1204′te Konstantinopolis�te, Flandre Kontu Baudouin�in yönetiminde bir Latin imparatorluğu kuruldu. Parçalanan Bizans İmparatorluğu�nun diğer yerleri Haçlı önderlerin yönetiminde Latin devletleri haline geldi. Haçlıların el koymadığı Bizans topraklarında ise bağımsız küçük Bizans devletleri kuruldu. Bu devletlerin en güçlüsü Nikaia�da (İznik) ortaya çıktı. 1208′de, I. Theodoros Laskaris, �Roma imparatoru� ilan edildi. Daha sonra tahta geçenler Nikaia egemenliğini Avrupa�ya kadar genişleterek devleti bir imparatorluğa dönüştürdüler. Trabzon�da ise, Gürcistan Kraliçesi Tamar�ın desteğiyle 1204′te Trabzon Rum Devleti kuruldu. Komnenos hanedanından Aleksios ve David tarafından kurulan ve Pontos Devleti de denen bu devlet, 1461′de Osmanlılar tarafından ortadan kaldırılıncaya değin varlığını sürdürdü.