Ankara - İstanbul hizli tren projesİnde son durum

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ANKARA - İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİNDE SON DURUM

Ankara-Eskişehir hızlı tren güzergahı helikopter çekimleri için tıklayınız

ANKARA-İSTANBUL HIZLI TREN PROJESİ NEDİR

Hızlı Tren Projesi, Ankara-İstanbul arasındaki mevcut hattan bağımsız 250 km/saat hıza uygun, tamamı elektrikli, sinyalli yeni çift hattı hızlı demiryolu yapımını içermektedir.
Projenin toplam uzunluğu 533 km . olup, Projenin kesimlerini
. Ankara-Sincan ( 24 Km .)
. Sincan-Esenkent ( 15 Km .)
. Esenkent-Eskişehir ( 206 Km .)
. Eskişehir - Inönü ( 30 Km .)
. İnönü-Vezirhan ( 54 km )
. Vezirhan- Köseköy 104 Km .)
. Köseköy - Gebze ( 56 km )
oluşturmaktadır.
44 km ' Lik Gebze-Haydarpaşa kesimi ise Marmaray projesi ile yüzeysel metroya dönüşeceğinden Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi'ne dahil edilmemiştir.
Proje kapsamında ayrıca Ankara Hızlı Tren Garı inşası ve 10 set hızlı tren temini işleri yer alıyor.
PROJENİN AMACI
. Ankara ve İstanbul arasında çift hatlı, elektrikli, sinyalli, 250 km hıza uygun hızlı demiryolu inşa edilerek hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşim imkanı yaratmak
. Yolcu taşimacılığında yaklaşik % 10 olan demiryolu payını % 78'e çikartmak.
. Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin azaltmak.
PROJENİN YAPILMASI İLE NELER GERÇEKLEŞECEK
. Karayolu, demiryolu ve havayolu trafiği açısından en yoğun yolcu ve yük aksı olan Ankara- İstanbul hattında demiryolunun rekabet şansı artarak, yolcu payı %10'dan %78'e yükselecek
. Ankara-İstanbul hattında, demiryolu ile ortalama 7 saat, karayolu ile 5-6 saat, havayolu ile merkezden merkeze ve servis araçlarını kullanmak koşuluyla 3-4,5 saatlik seyir süresi Esenkent- Eskişehir kesiminin devreye girmesiyle;
. Ankara-İstanbul 4-4,5 saate,
. Ankara-Eskişehir l saate inerken,
. Ankara-İzmir hattındaki seyahat süresi de kısalacak
. Esenkent-İnönü ve İnönü-Köseköy'ün, her iki etabın 2008'de devreye girmesiyle;
. Ankara-İstanbul 3 saate,
. Ankara-Gebze 2 saat 30 dakikaya inecek.
. Seyahat süresindeki bu önemli zaman tasarrufu, kentleri adeta birbirinin banliyösü haline ge*tirecek, eğitim ve iş gibi zorunlu nedenlerle farklı kentte ikamet edenlere günübirlik gidip gelme fırsatı sunacak.
. Kentler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşim artacak.
. Marmaray ile entegre edilerek, Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz yolcu taşimacılığı yapılacak.
. Diğer hızlı tren projeleri de devreye girdiğinde, ülkemizin önemli hatlarında hızlı tren ağları oluşacak.
. Mevcut hattan ayrı olarak inşa edilen çift hatlı hızlı tren hattı, yük ve diğer trenler için korunan mevcut hattın kapasitesini artıracak, bu diğer hatlara da olumlu yansıyacak.
. Her geçen gün kentleşme oranı artan, sanayileşen ülkemiz çagdas toplu taşima araca olan hızlı trenle, 21. yüzyıla, "Yeni Demiryolu Çagi"na önemli bir adım atmış olacak.
. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde olan ülkemiz, ulaşim altyapısıyla da bu sürece hazırlanmış olacak.
. Toplu taşimada en çagdas taşima sistemi olan, petrole bağımlı olmayan, yapım maliyeti düşük, kullanım ömrü uzun, otoyollara göre daha az arazi kullanan, çevre kirliğine yol açmayan demiry*olunun, çagi yakalamasıyla birlikte rekabet gücü ve ulaşim payı artacak; dengeli ulaşim sistemi, ekonomiden sosyal kültürel hayatımıza kadar birçok olumlu etkiler yapacak.
. Hızlı tren çagi ile önü açılan demiryolları geliştikçe, Türk halkı demiryolu ulaşim sistemini daha iyi tanıyacak ve ona sahip çikacak.
. Türkiye yüksek hızlı tren işletmeciliği yapan Avrupa'da 6. Dünya'da 8. ülke olacak.
PROJE DİZAYN KRİTERLERİ:
. Uzunluk : 533 km
. Hat Sayısı : çift hat, elektrikli,sinyalli
. Hız : 250 km/sa
. Dingil Yükü : 22.5 ton
. Ekartman : 1.435 mm .
. Min. Kurp Yarıçapı : 3.500 .
. Maksimum Eğim : %016
. Maksimum Dever : 130 mm .
. Düşey gabari : 6.72 m .
. Ray tipi : UIC-60
. Ray Boyu : 36 m .
. Kaynaklı Uzunluk : Sürekli kaynak
. Ray Kalitesi : 900 A
. Traversler : Ön-germeli, önçekmeli monoblok B70 tipi beton traversler
PROJENİN TAMAMINDA NELER YAPILACAK RAKAMLARLA PROJE
. Kazı 32.100.000 m3
. Dolgu 18.600.000 m3
. Menfezler 480 adet
. Altgeçitler 109 adet
. Üstgeçitler 56 adet
. Viyadükler 21 adet
. Tren Köprüleri 4 adet
. Tren altgeçitleri 3 adet
. Nehir Köprüleri 34 adet
. Otoyol Köprüleri 2 adet
. Tünel 43 adet
PROJENİN KESİMLERİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR
ESENKENT ESKİŞEHİR ARASINDA NELER YAPILDI?
Projenin 206 km lik Esenkent-Eskişehir(İnönü) kesiminin İhalesi 17 .09.1999 tarihinde yapılmış ve 23.11.2000 tarihinde AOG Konsorsiyumu ile sözleşme imzalanmıştır. 08.06.2003 temel atılmasının ardından 10.12.2003 tarihinde çalismalara başlanmıştır.
. Proje, Mevcut Hattın Yanına İlave bir yol yapımını içeren rehabilitasyondan, mevcut hattı koruyarak bunun dışında yeni çift hatlı hızlı tren projesine dönüştürülmüştür.
. Kazı ve dolgu çalismalarinda 2.5 milyon kamyon seferi ile 25 milyon ton hafriyat yapıldı.
. 164 Bin kamyon seferi ile 2,5 milyon ton balast taşindı.
. 254 adet Menfez inşası tamamlandı
. 26 adet Karayolu Üst geçidi yapıldı
. 2 adet otoyol köprüsü yapıldı.
. 30 adet Karayolu Alt geçidi yapıldı
. 7 adet tren köprüsü yapıldı.
. Toplam 85 adet hemzemin geçit problemi çözüme kavuşturuldu.
. 13 Adet Nehir Köprüsü yapıldı
. Toplam 4119 metre uzunluğunda 4 Adet Viyadük yapıldı.
. Toplam uzunluğu 471 m olan 1 adet Tünel yapıldı.
Toplam 412 km lik yola
. 52 Bin ton Ray ,
. 680 Bin Adet Travers
döşendi.
. Sonuç olarak; 120 bin kişinin yaşayabileceği 30.000 adet apartman dairesine eş değer inşaat yapıldı.
Bu kesimdeki inşaat çalismalari tamamlanma aşamasına gelmiş ve 25.04.2007 tarihinde test sürüşlerine başlanmıştır.
TÜV SÜD Rail GMBH firmasınca uygulanan yöntemlerle kademe kademe test sürüşlerine öncelikle Kuzey yoldan başlamak üzere,
1. Aşama : V?120 km/s
2. Aşama: 120<V ? 160 km/s
3. Aşama: 160<V?200 km/s
4. Aşama: 200<V?250 km/s
Hızlar uygulanmıştır
Bu test sürüşleri, Mermec, TÜV SÜD, TCDD'nin ilgili elemanları ve Üniversitelerimizden ilgili elemanların katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Kademe Kademe artırılarak yapılan test sürüşlerinde hattın tamamlanmış olan kesimlerinde 250 km/h + % 10 KM/h = 275 km/h hız sınırlarına erişilmiştir.
ESKİŞEHİR-İNÖNÜ ( 30 km )
Bu kesimdeki altyapı işleri için 24.03.2006 tarihinde SİGMA İnş.ve Turz.İşl.Tic.AŞ ile sözleşme imzalanmış ve 03.04.2006 tarihinde çalismalara başlanmıştır. Bahse konu kesimin altyapı ikmal işlerinin ihalesi 07.04.2008 tarihinde yapılmış ve 03.07.2008 tarihinde SİGMA İnş.ve Turz.İşl.Tic.AŞ ile sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu firmaya 22.07.2008 tarihinde yer teslimi yapılarak çalismalara başlanmıştır. İlk sözleşme kapsamında yapılması gereken imalatlar tamamlanarak iş %100 keşif bedeliyle sonlandırılmış olup tamamlanamayan işler için ikmal ihalesi yapılmıştır. Söz konusu işin tasfiye işlemleri 24/10/2008 tarihinde yapılarak toplam 22 km'lik kesim üstyapiya inşaatının yapılması için hazır hale getirilmiştir. Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile 27.12.2007 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 14.01.2008 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
SİNCAN-ESENKENT ( 15 km )
15 km .lik Sincan-Esenkent kesiminin 24.03.2006 tarihinde SİGMA İnş.ve Turz.İşl.Tic.AŞ ile sözleşme imzalanmış ve 03.04.2006 tarihinde çalismalara başlanmıştır.
Projede altyapı işlerinde %120 keşif art ışı ile i ş bitirilerek 22/10/2008 tarihinde işin geçici kabulü yap ı lm ış ve Üstyapiya yer teslimi yap ı lm ış t ı r . EMRE RAY Enerji İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. ile 25.04.2008 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 15.08.2008 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
ESKİŞEHİR GAR YER ALTINA ALINIYOR
Eskişehir içindeki şehir ulaşim yollarının mevcut demiryolu hatlarını farlı noktalarda kesmesi nedeniyle, mevcut hemzemin geçitlere çözüm getirilmesi amacıyla Eskişehir Geçişinin yer altından sağlanması planlanmıştır.
Eskişehir Gar'daki mevcut Yük ve Depo Merkezlerinin kent dışına çikarilarak müşterilere daha etkin bir hizmet sunulması kapsamında Eskişehir Gar'da yapılan yük elleçleme ve depo bakım hizmetlerinin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi mevkiindeki Hasanbey'e nakledilmesi planlanmıştır.
Eskişehir Gar geçişi projesi toplam 3,4 km . uzunluğunda olup, 2240 m si kapalı kesit, 1151 m si ise U kesitli yarmadan oluşmaktadır.
� Tünel içinde;
� 2 adet hızlı tren hattı,
� 2 adet konvansiyonel hat,
� 1 adet yük hattı
� olmak üzere 5 hat yapılacaktır.
� U kesit içi ise 2 hızlı ve 1 konvansiyonel olmak üzere 3 hat olarak dizayn edilmiştir.
Eskişehir Gar Geçişi ihalesi 08.11.2007 tarihinde yapılmış olup, NET Yapı ve Tic.Ltd.Şti.- GÜLÇUBUK İnş. Mak. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. İŞ ORT. ile 03.03.2008 tarihinde sözleşme imzalanarak, 18.03.2008 tarihinde yer teslimi yapılan işin yapım süresi 540 takvim günüdür. İnşaat güzergahı içerisinde kalan altyapı aktarımları ile ilgili olarak Ø 1000'lik ve Ø 500'lük deplasman çalismalari tamamlanmış, telekom ve elektrik projeleri onaylanmıştır. Doğalgaz deplasmanına ilişkin proje çalismalari devam etmektedir. Ankara ciheti güney tarafta 96 m L kesit duvar imalatı tamamlanmış diğer kesimlerde imalatın başlaması için geçici işletme hattının tamamlanması beklenmektedir.
İNÖNÜ-VEZİRHAN, VEZİRHAN-KÖSEKÖY ( 158 km )
Projenin 158 km .lik 2.Etabı ise, Köseköy-Vezirhan ve Vezirhan-İnönü olmak üzere iki kesimde yapılacaktır.
. KESİM - 1: KÖSEKÖY-VEZİRHAN: 104 km
. KESİM - 2: VEZİRHAN-İNÖNÜ: 54 km
Her iki kesimin de sözleşmeleri ile Kredi anlaşması imzalanmış ve bakanlar Kurulu kararı alınmıştır. 2008 yılı içerisinde avans ödemesi ve yer teslimi yapılarak 2010 yılına kadar inşaat çalismalarinin tamamlanması planlanmıştır.
KÖSEKÖY-GEBZE
Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesinin ihalesi yapılan İnönü-Vezirhan-Köseköy kesimi ile Marmaray Projesi kapsamında yer alan Gebze-H.Paşa arasının birbirine bağlanması amacıyla Köseköy-Gebze arasının Hızlı Tren işletmeciliğine uygun hale getirilmesi planlanmıştır.
56 km lik kesimin ihale hazırlıkları devam etmekte olup, Bu kesimin inşaatının 2.etapla eşzamanlı olarak bitirilmesi planlanmıştır.
ANKARA-SİNCAN ( 24 km )
Ankara-İstanbul Hızlı tren projesinin bir parçası olan Ankara-Sincan arasındaki 24 km .lik kesimin hızlı tren işletmeciliğine uygun hale getirilmesi ile mevcut banliyö hatları, peron ve istasyonların düzenlenmesi amacıyla proje çalismalari yapılmıştır
Bu hat kesimindeki yolların ve istasyonlar yeniden düzenlenerek, Ankara-Behiçbey arasında 2 adet hızlı tren, 2 adet banliyö trenleri ve 2 hat konvansiyonel olmak üzere 6 hat, Behiçbey-Sincan arasında da 2 adet hızlı tren, 2 adet banliyö ve 1 adet konvansiyonel olmak üzere 5 hat yapılması planlanmıştır
Bu hat kesiminde hızlı tren işletmeciliği ile birlikte şehir içi ulaşimı sağlamak üzere yapılacak olan banliyö hatları ve hizmet birimleri metro standardında inşa edilecektir.
Ankara-Sincan kesimi ihalesine 2008 yılı içinde çikilmasi ve 2009 yılı içerisinde inşaatının tamamlanması planlanmıştır.