Antalya'da çıkarılan madenler nelerdir?

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
antalyada çıkarılan madenler

Antalya Yer Altı Kaynakları

MTA’nın Antalya’da belirlediği madenler şunlardır:

Gazipaşa: Kurşun, manganez, kuvarsit, mermer

Alanya: Alüminyum boksit, barit, fosfat, kuvarsit, zımpara

Akseki: Alüminyum boksit, dolomit, bitümlü şist, linyit kömürü

Serik: Krom, manganez, fosfat. Gündoğmuş: Alüminyum boksit, barit, zımpara

Kumluca: Alüminyum boksit, manganez

Manavgat: Krom, fosfat. Kemen Taşkömürü

Finike: Asfalt

Kaş: Asfalt

Antalya sanayi bakımından gelişmiş değildir. Yeni gelişmekte olan sanayii tarıma dayalıdır ve tüketime yönelik gıda maddeleri üretilmektedir. Enerji yetmezliği, sanayinin gelişmesini engellemektedir. Dokuma sanayii giderek gelişmekte ve modernleşmektedir.
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

Antalya ili, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde yer alan ve ülkemizin turizm başkenti
sayılabilecek bir ilidir.
Toros orojenik kuşağı içinde Antalya ve Alanya birlikleri yer alır. Antalya birliğine özgü kayaç
birlikleri yerli olup, metamorfik olmayan Ordovisiyen, Silüriyen, Devoniyen, Permokarbonifer, Triyas
yaşlı birimlerle temsil edilirler. Alanya birliğine ait metamorfik birimler ise, Karbonifer öncesi,
Karbonifer, Permo-Triyas yaşlı birimlerle temsil edilirler.
Genel Müdürlüğümüzün Antalya ili ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda
endüstriyel hammadde ve metalik maden yatağı ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır. Bunlar başta
alüminyum ve barit olmak üzere kuvarsit, kum-çakıl, manganez, kurşun-çinko ve krom
cevherleşmeleridir.


İlde çok sayıda boksit yatak ve zuhurları bulunmaktadır. Bunlar genellikle Alanya,
Gündoğmuş, Kaş, İbradi ve Akseki ilçelerinde bulunmaktadır. Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde
Türkiye’nin en önemli barit yatakları yer almaktadır. % 86-99 BaSO4 içeren barit oluşumları yaygın
olarak dolomit ve kalkerlerin içerisinde filon ve damarlar şeklindedir. İlçelerdeki yatakların toplam
görünür rezervi 2.090.000 tondur. Antalya ilindeki barit yatakları yüksek tenörü ve limanlara yakınlığı
nedeniyle günümüzde işletilmektedir. Büyük oranda barit ihtiyacımız bu bölgeden gerçekleşmektedir.
Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde aynı zamanda kuvarsit yataklarına da rastlanmaktadır. Alanya
ilçesindeki % 95-97 SiO2 içerikli sahaların toplam rezervi yaklaşık 33.500.000 tondur. Gazipaşa-
Burhan sahasındaki 2.250.000 ton görünür+muhtemel rezerve sahip kuvarsitlerin % SiO2 içerikleri
ise 95.17’dir. Manavgat, Aksu ve Serik ilçelerinde de inşaat agregası olarak kullanılmaya elverişli
orta-iyi kaliteli kum-çakıl hammaddelerinin varlığı tespit edilmiştir ancak bunlar genelde küçük
boyutlu oluşumlardır.
Gazipaşa, Alanya ve Kemer ilçelerinde kurşun-çinko zuhurları, Kemer, Korkuteli ve Kumluca
ilçelerinde manganez ve krom yatak ve zuhurları yer almaktadır. Geçmiş yıllarda bir kısmı işletilmiş
olan krom zuhurlarının çoğunluğu küçük boyutlardadır.