Antibiyotiğin bulunuşu

#1
Sponsorlu Bağlantılar
1928 yılında, Londra'nın St. Mary's Hastanesi'nde
çalışmalarını sürdüren Prof, AIexander
Fleming, tıp tarihinde devrim yaratan ilk antibiyotiği,
yani "penisilin"i bir rastlantı sonucu
buldu. Ancak Fleming, bu büyük keşfiyle
elde ettiği maddenin uzun süre kalıcı olmasını
başaramadı. Penisilinin mikrop öldürücü
özellikleri, birkaç gün içinde ortadan kayboluyordu.
1940 yılında Oxford Üniversitesi'nde
çalışmalarını sürdüren iki bilim adamı, Avusturya
asıllı Howard Florey ve Alman asıllı
Ernst Chain, penisilinin özelliklerinin kalıcı olmasını
sağladılar. 1945 yılında, Fleming, Florey
ve Chain, Nobel Tıp Ödülü'nü paylaştılar.