Artmış Kanser Riskiyle İlişkili Periodontal Hastalıklar

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Roxanne Nelson-28 Mayıs 2008- Araştırmacıların bildirdiklerine göre periodontal hastalıklar kanser riskinde az fakat anlamlı artış ile ilişkili. ‘Lancet Oncology’nin haziran sayısında yer alan bir çalışmada sigara içen ve içmeyenlerde periodontal hastalıklar ile tüm kanser riskleri arasında ilişki bulunmuştur.

Araştırmacılar periodontal hastalıkların çabuk etkilenen hassas immun sistemin bir işareti olabileceğini ya da kanser riskini direkt olarak etkileyebileceğini belirttiler. Periodontal enfeksiyonların sistemik etkilerinin olduğu daha önceden bulunmuştu. Dişeti hastalığı olan vakalarda dolaşımdaki inflamatuar markerler artmıştır ve hastalığın şiddeti inflamatuar markerlerin serum konsantrasyonuyla direkt ilişkilidir.

Periodontal enfeksiyonların tedavi edilmesi sistemik inflamatuar markerların serum seviyesini ve endotel disfonksiyonlarini azaltabilir. Ayrıca multidisipliner çalışmaların verileri diyabet inme ve kardiyovasküler hastalıklar gibi pek çok sağlık sorunuyla ilgili nedensel bağlantı ihtimalini ek olarak belirtmişlerdir. Fakat su ana kadar confounding (düzeltilmesi mümkün teknik hata) ve biasin(araştırmacının kontrölü dışında düzeltilemeyen teknik hata) göreceli rolleri veya da bu ilişkinin nedensel bileşenleri üzerinde herhangi bir konsensüse varılamamıştır.

Bu çalışmada Londra Kraliyet Üniversitesi’nde (Imperial College London) kanser epidemiyoloğu olan Dominique Michaud ScD ve meslektaşları ağız sağlığının kanser riskindeki rolünü değerlendirdiler. Sağlık profesyonelleri takip çalışmasından (Health Professionals Follow-Up Study HPFS) elde edilen veriyi kullanarak kanser insidansi ile periodontal hastalıklar diş sayısı diş kaybı arasında bir ilişki olup olmadığını incelediler.

HPFS erkek sağlık profesyonellerini/uzmanlarını kapsayan bir büyük prospektif anket çalışmasıdır. Çalışma 1986 başlamıştır ve 40-75 yas arası 51529 Amerikalı erkeği kapsamaktadır.

Çalışmaya katılanlar ilk anketten sonra her 2 yılda 1 olan müteakip anketlerde de yer aldılar. Şimdiki analizde ortalama olarak 177 yıldır takip edilen 48.375 erkeğin verileri kullanılmıştı.

Bu grup içinde melanom olmayan deri kanserleri ve agresif olmayan prostat kanserleri haricindeki 5720 kanser vakası belgelenmiştir.

Araştırmacılar en yaygın olarak şu 5 kanser tipi ile karşılaşmıştır: kolorektal kanserler(n= 1043) deri melanomu(n = 698) akciğer kanseri(n = 678) mesane kanseri(n = 543) ve ileri prostat kanseri(n=541).

Başlangıçta periodontal hastalık hikâyesi olan erkeklerin bu hikâyesi olmayanlara göre hafifçe daha yüksek kanser insidansları vardır(düzeltilmiş hazard orani [HR] = 128). Sigara diyet faktörleri gibi bilinen risk faktörleri açısından kontrolden sonra da periodontal hastalık hikâyesi olan erkeklerin olmayanlara göre tüm kanser tipleri için daha yüksek bir riske sahip oldukları belirlendi(HR=114).

Spesifik kanser yerleşimlerine baktıklarında ise araştırmacılar periodontal hastalık hikâyesiyle akciğer ( HR = 154 ) böbrek (HR = 149) pankreas(HR= 154) ve kan (HR= 130) kanserleriyle anlamlı bir ilişki bulmuşlardır.

Başlangıçta az dişi olan erkekler (0-16 arası) 25-32 arası dişe sahip erkeklerden daha yüksek akciğer kanseri riskine sahiptirler(HR= 170). Hiç sigara içmemiş erkelerde periodontal hastalıklar tüm kanser tiplerinde(HR= 1 2 1 ) ve kan kanserlerinde(HR= 135) anlamlı bir artışla ilişkili olduğu halde akciğer kanseri için herhangi bir ilişki gözlenmemiştir.

Bu çalışmanın pek çok kısıtlamaları vardır. Yazarlar şu noktalara işaret etmektedirler: Periodontal hastalıklar hasta tarafından rapor edilmektedir ve az görülen kanserler üzerinde çalışmak için yetersiz güçtedir.

Acrica kohort tamamen erkeklerden oluşmaktadır bu yüzden sonuçlar kadınlar için genellenememektedir. Tüm kanser çeşitlerindeki az miktardaki artmış risk periodontal hastalığa sahip olduğunu bildiren erkeklerde bildirmeyenlere göre daha fazla bulunmuştur. “Hiç sigara içmeyenlerde görülen artmış toplam kanser riski fakat artmamış akciğer kanseri riski; habis hastalıklardaki genel olarak artmış riskin sigara tarafından oluşturan confounding(düzeltilmesi mümkün teknik hata)ten kaynaklanmadığını akla getirmektedir.

“Eğer Periodontal hastalıkların sistemik etkisi ve immün sitemin potansiyel dahli immün sistem hassaslığının veya gozetim değişikliğinin bir işaretiyse; periodontal hastalıkların kanserler özellikle de hematolojik kanserler üzerindeki rolü ileri araştırmaları gerekli kılmaktadır. “ sonucunu çıkarmışlardır.

(Bu çalışma Milli sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health )tarafından finanse edilmektedir. Araştırmacılar başka finansiyel ilişkilerinin olmadığını beyan etmektedirler