Aşağıkargalık Köyü Hakkında Bilgi Tutak Ağrı

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Tutak Aşşağıkargalık Köyü - Aşşağıkargalık Köyü Hakkında - Aşşağıkargalık Köyü Resimleri - Aşşağıkargalık Köyü Bilgileri - Aşşağıkargalık Köyü Tanıtım

Aşağıkargalık köyü, Tutak ilçesinin en eski köylerindendir. Köyde, Urartular zamanından kalma tarihi eserler mvcut olup zamanla ilgisizlikten ve bilgisizlikten tahrip edilmiştir. Köyün kuzeyinde bulunan Ermeni mezarlığı, köyün eski bir yerleşim yeri olduğunun en büyük kanıtıdır. Köy, 1450 metre ile, Tutak ilçesinin en düşük rakımlı yerleşim yeridir.

Osmanlı beylerbeyi ve Hamidiye Paşası Hacı Yusuf Paşa'nın, Muş yöresinden (1855-1865) Tutak yöresine Qılki (Kılıki veya Kılıka da denir) aşiretinin (Bekıri aşiretinin bir kolu) Tutak yöersine dönmesinden sonra Müslümanların Kontrolüne geçer.

Köyün ilk Müslüman sahibi Temo oğlu Ali(ELİYé TEMO) ve ailesidir. Köyde Hacı Yusuf Paşa'nın oğlu Ali Beg, yıllarca kalmıştır. Daha sonra Ali beyin torunu İbrahim Sayan tarafından Meter köyünde bulunan Şeyh Ramazan'a kendi arazileri satılmıştır. Köy, her ne kadar günümüzde Şeyh Ramazan Kargalığı diye anılsa da, şeyhlerin bu köyde 62 yıllık bir geçmişi vardır. Köyün bu adla anılması, yörede, halkın şeyhlik müessesesine verdiği önemden kaynaklanmaktadır. Köyde, Bediüzzaman Said-i Kürdî'nin talebesi Tendurekli Mele Zahirin talebesi Molla Nadir ve köylüler tarafından bir medrese yaptırılmıştır. Bu medrese yıllar boyu, yöreden onlarca talebe yetiştirmiştir.

Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) mezunu Reşid Efendi, Kurtuluş Savaşı'nda, Urfa/Siverek'te şehit düşer. NURİ KILIÇ, TURAN DURSUN,MELE NADIR,mehmet kırkıncı bu köyden çıkmış ve o yöredeki toplumca kabul edilip tanınan önemli şahsiyetlerdir. Turan Dursun, daha sonra, kendisine esin kaynağı olan mezhepler arasındaki farklılığı ve çelişkiyi en iyi anlatan, dünyaca ünlü eseri "KULLATEYN" adlı bu romanını bu köyde yazmıştır. halen yurdun dört bir yanından Kullateyn'i görmeye gelenler vardır.

Köyün 65 hanesi mevcut olup, 2007 nüfus sayımına göre 763 kişi yaşamaktadır.KILIÇLAR Adlı mezrası vardır.Kılıçlar Mezrasında şu anda ikamet eden Reşit Efendi ve Aliye TEMO torunları köyün asıl sahipleridir.Bu mezrada ikamet edenler yörede yüksek tahsil ve entellektüel kiimlikleriyle tanınırlar.Köyden batıya; özellikle İzmir, Tire, Torbalı, Denizli ve İstanbul'a yoğun göç vardır.

Aşağıkargalık köyü, Tutak ilçesinde sol demokratik görüşü ile tanınır. Köyde daha önceleri her ne kadar kan davaları olmuşsa da, eğitim seviyesinin yükselmesiyle, son 40 yıldan bu yana herhangi bir ölümcül vaka olmamıştır. Bu husus, köy için bir gurur kaynağıdır.

Doğu yöresine nazaran, kadının toplum içindeki konumu ve saygınlığı, Aşağıkargalık köyünde büyüktür.

Köy, Cumhuriyetin ilanından beri muhtarlıktır. Tutak ilçesinin en eski ilköğretim okulu bu köydedir. 1960 yılında, dönemin muhtarı Nuri Kılıç tarafından yaptırılmıştır. Ağrı ili verilerine göre, ilin en bilimsel tarımı bu köyde yapılmaktadır. Yörede ilk olması bakımından silajlık mısır, dane mısır,yağlık mısır, kolza, kanola, ayçiçek, karpuz, kavun, patates, şeker pancarı ve hububat tarımı başarı ile yapılmaktadır. Ayrıca son yıllarda Ağrı ilinin önder çiftçilerinden Nuri Kılıç'ın yeğeni Hikmet YALÇIN ve oğlu Kemal kılıç tarafından organik buğday üretimine başlanmıştır...

1984 yılında, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yılın çiftçisi ödülüne, başarılı çalışmaları sonucu, Nuri kılıç'ın lâyık görülmesi, Aşağıkargalık köyünde ve Tutak yöresinde, bilimsel tarımın yaygınlaşmasına önayak olmuştur.

1960 yılında kadastro çalışması gören köyün, 12.685 Dekar bilimsel tarıma elverişli toprağı, 708 Dekar söğütlük orman alanı, 900 Dekar Karaağaç orman alanı, 42 Dekar mezarlık, 1050 Dekar Hazine arazisi, 54 Dekar kayalık, 568 Dekar engebeli arazi vardır.

Köyde sulak alan mevcut olup yabani kuş türlerine barınak sağlamaktadır. Helise, Xaşil, Merajo, yöresel yemeklerindendir. Özellikle diyet yiyeceği olan Kuşkonmaz bitkisi oldukça çok yetişir.

MAlazgirt/Tutak NATO askerî yolu, köyün stratejik önemini büyültmüştür. Ayrıca, Malazgirt/Tutak bağlantılı Muş/Ağrı karayolunun hayata geçme projesi ile köyün önemi daha da artacaktır. Köyün tek eksikliği, ilkbaharda taşan Murat Nehri'nin üstünde bir köprü olmaması. Nehrin karşı kıyısındaki arazilere geçmek için köylüler, ya Tutak ilçesinden ya da Malazgirt ilçelerinden dönmek zorunda kalmaktadırlar.

İlçe : Tutak

İL : AĞRI

Köy Muhtarı : KINYAS ÖZER

Muhtarlık Erişim Bilgileri : Bilgi Yok

Telefon : 0 (472) 4281047

Cep Telefonu :Bilgi Yok

Demografik Bilgiler :

Nüfusu : 2000 / 353

1997 / 475

İle Uzaklığı : 60 km

İlçeye Uzaklığı : 20 km

Rakım : Yok

Köyün altyapı Bilgileri
Köyünüze ait resim ve bilgileri bizlerle buradan paylaşın lütfen