Asit Yağmurları ve Çevreye Verdiği Zararlar

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Asit Yağmurlarının Sebep Olduğu Zararlar - asit yağmurları nasıl engellenir


Fosil yakıtlar, ekzoz dumanları ve fabrika bacalarından çıkan CO2 (karbon dioksit), SO2 (kükürt dioksit) ve NO2 (azotdioksit)gibi gazlar atmosfere yayılmaktadır. Hava kirliliğine sebep olan bu gazlar atmosferdeki su (H2O) ile tepkimeye girerler. Sonuçta H2SO4 (sülfürik asit), HNO3 (nitrik asit) , HCO3( karbonik asit) gibi asidik özellikteki bileşikler oluşur. Bu tür gazların yağmur, kar, dolu şeklinde yeryüzüne yağması asit yağmuru olarak adlandırılır

Asit Yağmurlarının Sebep Olduğu Zararlar
§ Asit yağmurları göller ve nehirlere yağdığında suların asitliği artar. Bu durum o sularda yaşayan canlarla zarar verir.

§ Kent içi veya kent dışındaki tarihi ve doğal yapıtlarımız zarar görür.

§ Toprağın mineral oranının düşmesine neden olur, bu durum bitkilerin topraktan beslenmesine engel olur.

§ İnsanlarda çeşitli solunum yoları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklara neden olur.

Asit Yağmurlarının Oluşmasını Engellemek İçin Yapılabilecekler
o Sanayide fosil yakıtlar yerine kükürt ve azot içermeyen doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji tercih edilmeli

o Yeşil alanlar artırılmalı ve orman yangınları engellenmelidir

o Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı

o Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli .