Atatürk İlköğretim Okulu Bilgileri Kuşadası Aydın

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Aydındaki İlköğretim Okulları Hakkında - Atatürk İlköğretim Okulu Tanıtımı - Aydın Kuşadası'daki İlköğretim Okulları Erişim Bilgileri - Atatürk İlköğretim Okulu Resimleri - Atatürk İlköğretim Okulu Hakkında
ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

OKULUMUZUN TARİHÇESİ

Okulumuz; eğitim ve öğretime ilk olarak Kuşadası Kaya Aldoğan Ortaokulu ismiyle bugünkü Kaya Aldoğan Lisesi�nin bulunduğu yerde başlamıştır. 1986-1987 öğretim yılında 22/09/1986 gün ve 22166 sayılı Bakanlık Onayı ile Kuşadası Kaya Aldoğan Lisesi bünyesinden orta kısmının ayrılması ile Çakabey İlkokulu bahçesine taşınmıştır. Aydın İl Özel İdaresi tarafından inşa edilmiş binada geçici olarak 13/10/1986 tarihinde Çakabey Ortaokulu adı altında eğitim - öğretime devam etmiştir.

Daha sonra inşası İlkokul ve Ortaokul Yaptırma Derneği tarafından başlatılıp, Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı tarafından tamamlanan yeni okul binasında 7/10/1991 tarihinden itibaren eğitim ve öğretime başlamıştır. Okulumuzun adı 29/07/1993 gün ve 2090 sayılı Valilik kararıyla �ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU� olarak değiştirilmiş olup, halen Türkmen mahallesi Gençlik caddesi adresinde, eğitim ve öğretime devam etmektedir.

OKULUN FİZİKİ YAPISI

Okulumuzda 18 derslik, 1 Anasınıfı, Rehberlik Odası, 2 Fen Laboratuarı, 2 İş atölyesi,

1 Bilgisayar Teknoloji sınıfı, 1 Teknoloji Destekli Eğitim Sunum Salonu - Kütüphane,

1 çok amaçlı salon, Satranç Odası, İlkyardım Odası, Masa Tenisi Salonu, Müzik yayın Odası, Toplantı Salonu, Öğretmenler Odası, 3 idare odası mevcuttur.

Atatürk İlköğretim Okulunda, Eğitim Yöneticisi, 1 Eğitim Yöneticisi Yardımcısı, 1 Ana sınıfı öğretmeni,11 Sınıf öğretmeni, 9 Branş öğretmeni, 1 Rehber öğretmen, 1 Memur, ve 1 geçici sözleşmeli hizmetli görev yapmaktadır.

Eğitim Yöneticisi Mehmet KESEN, Eğitim Yöneticisi Yardımcısı Bahri TÜFEK� tir.

Okulumuzda 2006 - 2007 yılı öğretim yılında, birinci kademede 315, ikinci kademede 211 olmak üzere toplam 526 öğrenci öğrenim görmektedir.

MİSYONUMUZ :

Biz... bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21.yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız.

İNANDIĞIMIZ İLKELER :

İnanıyoruz ki...

Öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir,

İnanıyoruz ki...

Öğrencilerimiz bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır ve amaçlarımıza temel oluşturur.

İnanıyoruz ki...

Biz birbirimizi öğrencilerimizin, velilerimizin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz.

İnanıyoruz ki...

Biz hepimiz öğrencilerimizin başarısını arttırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız.

İnanıyoruz ki...

Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz. Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar onları koruyup gözetiriz.

İnanıyoruz ki...

İyi bir eğitim öğrenciler arasındaki bütünleşme kadar çeşitliliği de gerektirir. Farklılıklarımızın bilincindeyiz ve bunların birer zenginlik kaynağı olduğuna inanıyoruz. Birbirimizi anlıyor, farklılıkları ve görüş ayrılıklarını bir zenginlik olarak kabul ediyoruz.

İnanıyoruz ki...

Biz, sürekli olarak yeni öğrenme biçimlerine kendimizi adapte edecek beceriler geliştiririz. Aynı zamanda değişim ihtiyacı ile geçmiş değerlerimiz arasındaki dengeyi de koruruz. Değişim, mükemmeliyete ulaşmada bize cesaret kazandırır, geçmiş deneyimlerimiz ise değişimi göze almamıza yardım eder.

Farkındayız ki...

Biz farklıyız. Yetenekli,enerjik, coşkulu ve üretkeniz.

VİZYONUMUZ :

İstiyoruz ki...

Okulumuzda, öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin.

İstiyoruz ki...

Okulumuzda her veli, öğrencisine öğrenme için her türlü fırsatın verildiğini bilsin.

İstiyoruz ki...

Okulumuzda, hem öğretenler hem de öğrenenler birbirlerinin öğrenmesine ve birbirlerinin gelişimine yardımcı olmanın önemine inansın.

İstiyoruz ki...

Okulumuzda çalışanlar gerekenleri yaparken kendilerinden emin olsun. Doğruları yaptıklarında alacakları cevaptan korkmasın ve gerekenleri yerine getirmede endişeleri olmasın.

İstiyoruz ki...

Okulumuzda, herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın.

STRATEJİLERİMİZ VE AMAÇLARIMIZ

Strateji 1 : Bütün öğrenciler öğrenebilir.

Amaç 1 : Tüm öğrencilerin başarılarını arttırmak. Başarılı ve başarısız öğrenciler arasındaki seviye farkını azaltmak.

Bu amaç için yapılacak işler:

* Sürekli değerlendirme yapılarak bütün öğrencilerin öğretim programlarındaki temel bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadıkları ölçülecek.
* Sürekli değerlendirme yapılarak öğretimin etkinliği değerlendirilecek ve alınan sonuçlara göre gerekli iyileştirme yapılacak. Anlamalıyız ki her öğrenci bir başka dünyadır ve her biri diğerinden farklı bir biçimde öğrenir. O halde, her öğrenci kendine göre gösterdiği gelişim esas alınarak değerlendirilecek ve öğretim metot ve materyalleri farklı öğrenme biçimlerine göre hazırlanacaktır.
* Öğrencilere öğrenmeyi sevdirmede, bütün öğrencilerin öğrenme ihtiyacına cevap vermede veli ve toplum desteği sağlanacaktır.
* Okul toplumu düzenli bir şekilde eğitim alanındaki gelişmeler, yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yenilikler konusunda bilgilendirilecektir.Strateji 2 : Veliler, okulumuz için vazgeçilmez bir destektir.

Amaç 2 : Okula güveni ve veli katılımını arttırmak.

· Öğrencilerin başarısında en önemli faktörlerden biri de velilerin çocuklarının eğitimine okul ile işbirliği yaparak doğrudan katılmalarıdır. Bu sebeple okul-veli işbirliği geliştirilecektir.

· Okul ile veliler arasındaki karşılıklı güvenin geliştirilmesinde sıkı bir iletişim büyük önem taşır. Bu iletişimi sağlamak için okulun gelişimi ölçülüp değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları velilere duyurulacaktır. Ayrıca, okuldaki çalışmaların planlama, organizasyon ve uygulama basamaklarında da velilere duyurulması okula güveni arttıracak ve veli desteği güçlenecektir.

· Öğrencilerimizin gelecekteki işverenlerinin, eğitimcilerinin, velilerin kaygıları dinlenecek ve okulumuzun içinde bulunduğu toplumsal çevrenin ihtiyaçları göz önünde bulundurulacaktır.

· Okulun kaynakları birebir öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayrılacaktır.Strateji 3 : Liderlik okulumuz atmosferinde farkına varılır bir davranış biçimidir.

Amaç 3 : Okulun tamamında liderlik davranışlarını ve bunun her alandaki geçerliliğini geliştirmek.

Atatürk İlköğretim Okulu Aydın Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okuldur. Okulun web sitesinden veya aşağıda verilen telefon numarasından; Atatürk İlköğretim Okulu öğretmenleri, idari personel, okulun imkanları, Atatürk İlköğretim Okulu resimleri (fotoğrafları), okuldaki öğretmen sayısı, öğrenci sayısı, Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin futbol, basketbol, voleybol v.s. spor dallarındaki başarıları, Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından yapılan tiyatro, müzik ve resim gibi kültürel faaliyetler ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bağlı olduğu kurum: Milli Eğitim Bakanlığı

Bulunduğu Yer: AYDIN / KUŞADASI

Adı: ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

Adresi: Türkmen Mah.Gençlik Cad.

Telefon Numarası: 2566144762

Faks Numarası: 2566122047

Faks Numarası: Bilgi Yok

E-mail Adresi : Bilgi Yok

Web Adresi: Atatürk İlköğretim OkuluKaynak : webrehberi.biz - www.meb.gov.tr

Okulunuz Hakkında Bilgi Ve Resimleri Bu Konu Altında Paylaşabilirsiniz.