Atatürk İlköğretim Okulu Dikili İzmir

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Atatürk İlköğretim Okulu Dikili İzmir

Atatürk İlköğretim Okulu Hakkında Bilmek İstedikleriniz :

1875 tarihinde Dikili ye Liman reisi olarak gelen İsmail Bey Dikili halkının çoğunun Rumlardan meydana geldiğini görünce çok üzülmüş,bu güzel yurt köşesinin bir TÜRK beldesi olmasını temini için etrafın köyleri ve 1876-1877 Kırım muharebesinde hiçret eden göçmenlerle Bahriyun mahallesini kurduktan sonra mahallenin sularını getirtmiş,camii ve okullarını yaptırmıştır.Bugün Seyran Arıkan ın evi olan bina erkek okulu,Molla Kadirin evinin karşısındaki (Salihlerli bir hayırseverin bağışladığı ev) evide kız okulu olarak yapmış ve bu okula bayan bir öğretmen tayin etmişti.Bu kız okulunda daha sonra çalışan ikinci hanım öğretmen Saffet Demirci ,üçüncü öğretmende okulumuzdan emekliye ayrılan Emine Sacide Doğaç tır.İsmail Bey erkek okulunda Hafız Ahmet Efendi namında bir zatı öğretmen ve camiye de imam tayin etmiştir.35 yıl burada öğretmenlik yapan Ahmet Efendi ölünceye kadar da caminin imamlığını yaptı.Öğrencinin çoğalması üzerine Fesli Hoca namı ile maruf ikinci bir öğretmen tayin etmişti.Üçüncü öğretmen Başöğretmen olarak gelen Necati Bey,dördüncü ise Bulgar Hoca diye anılan Ali Şevki Bey dir.Necati Bey in 1916 yılında istifası üzerine yerine tayin olan Altınova lı Hasan Fehmi Bey Yunan işgaline kadar burada görev görmüştür.Emeklisine müteakip ilk tayin edilen başöğretmen Ali Şevki Bey dir.Bundan sonra da Şahap Bey adında üçüncü bir öğretmen tayin edilmiştir.Cumhuriyet in ilanından sonra kız ve erkek okulları gelen bir emirle birleştirilmiş muhtelit hale getirilmiştir.Hiristiyanlardan metruk olan binaya nakledilerek bu okulunda Zafer sembolü olarak Dikili Tınaztepe okulu adı verilmiştir.O zaman Hasan Fehmi Bey bu okula Başöğretmen olarak tayin edilmişti.1925 yılı eylül ayında Kozak Bağyüzü köyünden naklen Tınaztepe okulu öğretmenliğine tayin edilen Halil İbrahim Zeyrek,Hasan Fehmi Bey in Bergama ya nakili üzerine önce bu okula Başöğretmen vekili daha sonra da Başöğretmen oldu.Dikili nin 1928 yılında ilçe haline gelmesinden sonra Halil Zeyrek Maarif müdürü oldu.

22 Eylül 1939 da büyük hasar yapan Dikili zelzele felaketinde Tınaztepe Okulu harap olmuş,üst kısmı indirilip tek katlı bir bina haline getirilmişti.Bina yeni şekliyle öğrencileri tamamıyle almayınca zelzeleden sonra Kızılayın yaptırdığı baraka pavyonlarından sınıfların bir kısmı aktarıldı.Tınaztepe okulunun adı dairenin uyarması üzerine merkez okulu adını aldı.

Zamanla öğrenci sayısı artınca okulun iki müdür tarafından idaresi zaruret haline geldi.Merkez okulundan ayrılan öğrencilerle barakalarda ikinci bir okul açıldı.O zaman merkez okulunun adı ‘ birinci okul’ yeni açılan okulun adı ‘ikinci okul’ oldu.Daha sonra okullara ad verilmesi emri gelince birinci okula İsmail Bey ikinci okula Aliçetinkaya ismi verildi.

1948 yılında Kaymakamlığa gelen bir tamimle İzmir ilçelerinin herhangi birinde halk tarafından okul binası tedarik edildiği takdirde derhal ortaokul kadrosunun verileceği bildirilmişti.Başöğretmen ve kazanın maarif memuru olan Halil Zeyrek ,Kaymakam Vefki Ertür e müracat ederek kendisinin vazife gördüğü okul binasına derhal bir pavyon ilave ederek ortaokul haline getirilmesini teklif etmişti.Kaymakamlıkça bu teklif uygun görülmüş ve hemen işe başlanmış.Çok kısa bir zamanda pavyon tamamlanarak o yılın eylül ayında ilçemiz ortaokula kavuşmuştur.O zaman mevcut binasını ortaokula bırakan birinci okul yani daha sonra İsmail Bey adını alan okul tamamıyle ve bütün kadrosuyla baraka okulda çalışmaya başladı.

1952 yılında okulumuzun Başöğretmeni ve ilçenin maarif memuru olan Halil Zeyrek kendi arzusu ile istifasından sonra okulumuzun Başöğretmenliğine ve maarif memurluğuna Mehmet İhsan Zeyrek getirildi.

1939 zelzele felaketine uğrayanları birkaç yıl mesken olarak barındırmak gayesiyle kurulan bu baraka binaların okul olarak kullanılmasıyla pek çok mahsurlar ortaya çıkıyordu.Günden güne yıpranıyor,bir tarafı tamir edilirken diğer tarafı dökülüyordu.Işıksızdı ve kışın çok soğuk,ısıtması güç oluyordu.Sağlık şartlarından yoksun bu yerde memleket çocuklarına eğitim ve öğretim verilmeye çalışılıyordu.

Milletvekilliği zamanında ilçemizi ziyaret eden rahmetli Halide Edip Adıvar a okuldaki durum gösterildiğinde büyük edip durumu ‘Facia’diye vasıflandırmıştı.

Yeni bir okul binası ihtiyacını şiddetle duyan maarif memuru M.İhsan Zeyrek zamanın kaymakamı Osman Çiftçioğlu na da bu arzusunu bildirmiştir.1955 yılında İzmir valisi Kemal Hadımlı kasabamızı teftişte bu durum kendilerine anlatıldı.Okulun perişan hali kendilerine gösterildi.İçinde 300 çocuğun okuduğu köhne,karanlık soğuk baraka binası sayın valinin gözlerni yaşarttı.O yıl plana okulumuzun yapımı alındı.Fakat okul yerinin ve arsasının temini mühim bir konu teşkil ediyordu.Belediye meclisinin çok yerinde bir kararla imar planını tadil ederek okulumuzun bu yerinde yapılmasını kararlaştırdı.Vilayet umumi meclisi arsanın satın alma tahsisatını verdi.Çok anlayışlı hemşerilerimizden Şemsi Özay,Ayşe Keskin,Mustafa Topçular ve İzmir’li Cevdet Alanyalı halefleride arsalarını çok ucuz bir fiyatla verdiler.Nihayet 14 Haziran 1955 günü büyük bir merasimle sayın Vali Kemal Hadımlı okulumuzun temelini attı.Müteahhit Edip Biröz ün gayretlerine rağmen o öğretim yılı başında eğitim ve öğretime açılamadı.İnşaat bütün kış devam etti.Ancak mart sonunda tamamlandı.Araç ve gereçler İzmir den getirildi.03 Nisan 1956 günü saat 11 de başta İzmir valisi Kemal Hadımlı,bir çok devlet erkanı,zamanın milletvekillerinden bazıları ve kalabalık bir halk topluluğu huzurunda okulumuz açıldı.Yeni okulumuzun adı Büyük kurtarıcının adı olan ATATÜRK İlkokulu oldu.

Geniş güneşli,aydınlık dershaneli,bahçeli öğretmen ve müdür odalarıyla Atatürk İlkokulu yavrularının yüzünü güldürdü.Yıllarca çekilen acılar sıkıntılar bir anda unutuldu.

Okul müdürü ve maarif memuru M.İhsan Zeyrek 1957 yılı sonunda kendi arzusuyla İzmir Eşrefpaşa okulu müdürlüğüne tayin olması nedeniyle okul müdürlüğüne Remzi İnceli atanmıştı.Remzi İnceli 16.01.1967 tarihine kadar okulumuzun müdürlüğünü yapmıştır.Remzi İnceli nin Karşıyaka Talatpaşa Okuluna tayini çıkmasından sonra 21.06.1967 de okulumuzun müdürlüğüne okulumuz öğretmeni Ülker Abacıoğlu atanmıştır.Ülker Abacıoğlu 26.02.1982 yılında emekliye ayrılmıştır.Ülker Abacıoğlu nun emekliye ayrılmasından sonra yerine 03.08.1982 yılında Eğrigöl İlkokulu Müdürü Osman Erden atanmıştır.Okulumuzda 7 yıl müdürlük yapan Osman Erden 19.04.1990 tarihinde emekli olmuştur.

Osman Erden in emekliye ayrılmasından sonra yerine 21.02.1990 tarihinde yine okulumuz öğretmeni olan Nermin Zeytin okul müdürü olmuştur.

1999-2000 Eğitim ve Öğretim yılında 8 yıllık eğitime geçiş döneminde okulumuzun 2.kademesi 6.7.8.sınıflar okulumuza tahsis edilen eski Kız Meslek Lisesinde öğrenim görmeye başlamıştır.Aynı yıllarda okulumuz müdürü Nermin ZEYTİN emekli olmuş,yerine okulumuz müdür yardımcısı İ.Necmi AKGÜN vekalet etmeye başlamıştır. 03,09,2003 tarihinde Okul Müdürlüğüne Okul öğretmeni Nazım PINAR vekaleten 13,09,2004 tarihinden itibaren asaleten atanmıştır.Okulun iki ayrı binada eğitim öğretim görmesi büyük sıkıntı yaratmakta idi.2003 tarihinde Dikili ye gelen dönemin valisi Yusuf Ziya Göksu durumu görerek şimdiki binanın olduğu yere okul binası yapılması için çalışmaların başlamasını emretmişlerdir.2003 yılında ihale yapılması kararlaştırılmıştır.2003 yılının Eylül ayında okulumuz eski Kız Meslek Binasına taşınmıştır.Yapılan iki ihale düşük bedelli olunca valimiz tarafından iptal edilmiştir.2004 yılının Mart ayında yapılan ihale sonucunda 509 milyara ihale edilmiştir.26 Mayıs 2004 yılında eski bina yıkılarak çalışmalar başlamıştır.Okul binamız 18 derslik olarak planlanmış ve deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır.26 Kasım 2004 tarihinde okul binamızın inşaatı tamamlanmıştır.2004-2005 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci döneminde yeni binasına taşınmıştır. .

Yeni eğitim yuvamızda her yıl olduğu gibi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Türk Milli Eğitimin amaçlarına uygun bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Atatürk İlköğretim Okulu Bilgileri ve iletişim Adresleri :

İlçesi : Dikili
Okul Adresi : Dikili İzmir
Okul Telefonu : 0 232 671 93 37
Okul Faks : 0 232 671 59 66
Okul Web Sitesi : www.dikiliataturk.k12.tr
Okul E-Mail : iletisim@dikiliataturk.k12.tr
Metropol İçi / Dışı : İçi
Ulaşım Durumu : Karayolu
Ulaşım Bilgileri:
Lojman Durumu : Yok
Bölgedeki Kiralık Konut Durumu : Sıkıntı Yok


Atatürk İlköğretim Okulu Resimleri :


Kaynak : webrehberi.biz - okulweb.meb.gov.tr - www.meb.gov.tr

Okul Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız
 

Son düzenleyen: Moderatör: