Atatürk nasıl bir komutandı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Atatürk�ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılâplar, Onun çok cepheli bir önder olduğunun en açık kanıtıdır. Atatürk, vatan kurtarıcı,teşkilâtçı insan ve büyük bir komutandı.
- Büyük strateji ve taktikçidir. Stratejinin zaman, mekan, imkan taktiğinde; sürat, şiddet, cüret faktörlerini çok iyi bilir ve büyük bir ustalıkla uygulardı.

- Her zaferin yalnız milli kuvvetler ile kazanılacağına inanır, milli kuvvete güvenirdi.

- Çok dürüst, tedbirli ve cesurdu.

- Müsamahasız bir disiplin kurucu ve otoriterdi. Fakat o otoriteyi cebir ve şiddetle değil, bilgi, karakter ve ruhları fetheden saygı dolu sevgiye dayatırdı.

- Mesleğinde en çok bilen ve daima okuyan, yenilikleri takip ederdi.

- Hayal ile vehim ile değil, daima planla ve programla hareket ederdi.

- Kendi kabiliyetine göre çekinmeden kuvvet komutanlıklarını isterdi. Çanakkale�de cephe komutanlığını, mütarekeden sonra harbiye nazırlığının kendisine verilmesini istediği gibi.

- Çok soğukkanlı idi. En kritik anlarda daima en ileri hatlarda bulunarak muharebeleri bizzat idare ederdi.

- Değişmesi mümkün olmayan prensip sahibiydi ve prensipler koyardı. Çok zeki, sürat ve intikal sahibi, hadiseleri en ince teferruatına kadar görerek inceleyen, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayan bir başkomutandı.

- Karar sahibiydi. En doğru kararı verir, derhal icraya geçerdi. Kararından asla dönmezdi.

- Her rütbede, idare ettiği bütün insanların ruhlarına nüfuz etmesini bilmişti.

- Başarı gösterenleri en üstün şekilde takdir etmesini bilmişti.

- Fikirlerini daima açıkça ve çekinmeden ortaya koyardı.