Atatürk Neden Öldü

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Atatürk ün Ölüm Sebebi
Atatürk Niçin Öldü
Atatürkün Ölüm Nedeni

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayında saat 9:05 de vefat etmiştir.

Atatürk�ün ölümü üzerine sürekli ve danışman hekimlerin ölüm tutanağı:

''Atatürk�ün ölümü üzerine sürekli ve danışman hekimlerin ölüm tutanağı: �...8 Kasım 1938 salı günü bir kere daha beliren ve bütün bakım ve tedaviye rağmen ilerlemesine mâni olunamayan ve büyük bir süratle gelişen ikinci bir büyük koma içinde 10 Kasım 1938 perşembe sabahı, saat dokuzu beş geçe, çok muazzez ve büyük hasta terk-i hayat etmiştir�

Sürekli ve danışman hekimlerin, Atatürk�ün hastalığı ve ölümü hakkında ayrıntılı geniş raporu: �..Mart başlarında Paris�ten çağrılan Prof. N. Fiessinger ile Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp arasında Ankara�da bir tıbbî danışma daha yapılarak büyük bir karaciğer ve büyükçe bir dalak bir kere daha müşahede edilmiş ve aynı teşhis konularak hastalığın bir �hépatite sclérocongestive éthylique� olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan tedavi sayesinde hastalık bir derece düzelmiş gibi görünmüş ise de, gerçekte hastalığın seyrinde ciddî hiçbir durma husule gelmemiş ve gelişmesi devam etmiştir. ..Yapılan çok itinalı tedaviye, her türlü emek ve gayrete rağmen, hastalık asla durmaksızın seyrine devam ederek yarattığı kaşeksi yavaş yavaş artmış ve son iki ay içinde üç defa beliren ve büyük karaciğer yetersizliğine bağlı olan vahim asabî belirtilerle hastalık son derece ağırlaşmış ve geciktirme çok şüpheli bir hale gelmiştir.

Atatürk�ün, ölümü üzerine Hükûmet bildirisi: �...Ebedî Türk milleti, onun eserlerini ebediyete kadar yaşatacaktır. Türk gençliği, onun kıymetli emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti�ni daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir. Kemal Atatürk, Türk�ün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır.


Kaynak : atam gov.tr