Atatürk nutuk yazılış amacı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Atatürk'ün nutuk yazılış amacı,
atatürkün nutuk yazılış amacı ve içeriği

Mustafa Kemal Atatürk nutuk yazılış amacı

Atatürk�ün Nutku 19 Mayıs'da Samsun�a ayak bastığı andan 1927 yılının 15 Ekim tarihine kadar geçen dönemi çok açık ve dürüst bir anlatımla halkın ve dünyanın bilgisine sunan eşsiz bir belgedir.

Atatürk�ün adeta halka bir hesap verme özelliği taşıyan bu eseri sadece o dönemin olaylarının yansıtılması şeklinde değil, başlıca gelişmeler hakkında Atatürk�ün düşüncelerinin ne olduğunun da yansıtılması açısından önem taşıyor.

Atatürk�ün Osmanlı imparatorluğunun son dönemi ve hilafet kurumu hakkındaki görüşlerinin dikkatle okunup değerlendirilmesi Türkiye�de bugün yaşanan gelişmeler açısından özel bir önem taşımaktadır.


Nutkun bir özelliği de Atatürk�ün en yakın çalışma arkadaşlarının bile bazı hatalı tutum ve davranışlarını açık bir dille eleştirmekten çekinmemesidir. Nutkun içinde yer alan belgeler tarihçiler için çok değerli bir kaynak oluşturmaktadır. Otoriter ve teokratik bir imparatorluğun nasıl yıkılıp yerine halkın iradesine dayanan çağdaş ve laik bir Cumhuriyetin nasıl ve hangi zorluklarla mücadele edilerek kurulduğunun öyküsü Nutuk�ta çok etkileyici bir dille anlatılmaktadır. Atatürk�ün ülke çıkarlarına nasıl sahip çıktığının ve Cumhuriyetin ne büyük güçlüklerle kurulduğunun hikayesi de Nutuk�ta yer alıyor. Cumhuriyete sahip çıkma iradesine sahip olan herkesin Atatürk�ün Nutkunu mutlaka dikkatli bir şekilde okuması çok yararlı olacaktır. Nutuk yalnız kendi yazıldığı dönem için değil, daha sonraki kuşaklar içi de bir esin kaynağı olma özelliğini taşımaktadır.