Atatürk'ün Adanayla ilgili sözleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Atatürk'ün Adana'da söylediği sözler
Atatürk'ün adanayla ilgili sözleri

*Acı günlere ait olmakla beraber, bu memlekete ait kıymetli bir hatırayı yâd etmek isterim. Efendiler, bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da vücud bulmuştur. Suriye felaketini müteakip Yıldırım Orduları Grubu Kumandanlığı ile buraya gelmiştim. O zaman memleket ve milletin nasıl bir âtiye sürüklenmekte olduğunu görmüştüm ve buna mümanaat için derhal teşebbüsâtta bulunmuştum. Fakat o zaman için bu teşebbüsümü müsmir kılmak mümkün olamadı,

Atatürk ün Adanadaki konuşması sırasında söylediği sözler

*Bu memleketin efendisi, çiftçi ve köylülerdir.

* Kılıçla alınan memleketler gider, sabanla kurtarılanlar gitmez kalır.

* Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.

* Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz.

* Her sarıklıyı hoca sanmayın! Hoca olmak sarıkla değil, beyinledir.

* Bizi yanlış yola iten kötü kişiler, çoğunlukla din perdesine bürünmüşlerdir.

*Saf ve temiz halkımızı, hep şeriat sözleriyle aidata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar, hep din kılığına giren küfür ve mel'anetten gelmiştir.

* Sebep ne olursa olsun, vatandaşın derdine çare bulmak, ona yardım etmek, Cumhuriyet Hükümeti’nin üstleneceği bir görevdir.

* Fertlerin hürriyeti, devletin hâkimiyeti ve iradesinin varlığına bağlıdır.