Atatürk'ün Önderliğinde Hukuk Alanda Hangi Yenilikler Oldu?

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Atatürkün Önderliğinde Hukuk Alanındaki Yenilikler

Cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü.
Kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi.
Hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı.
Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı.

Uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi.

Hukuk devrimi ile kadın - erkek arasında eşitlik sağlandı.

Miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı.

Kadınlar da erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuştu.