Atay Dershanesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hakkında

Kurumun Amacı :
Madde 6-Kurumun amacı; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak öğrencileri;
a)Başarılı olmak istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek,
b)Bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlamak,
c)Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlamak,
d)Belli alanlarda ilerlemek amacıyla; araştırma ve inceleme yapmaya, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşmaya teşvik etmek
için gerekli çalışmaları yapmaktır..


Kurslar

OKS
ÖSS


İletişim

Kurbağalı dere Cad.
Ali Ruhi Sokak No:2
Hasanpaşa - Kadıköy
Tel: 0216: 414 80 85 - 346 89 89

http://www.ataydershanesi.com