Avrupa Günü İle İlgili Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
9 Mayıs Avrupa Günü
Avrupa günü hakkında genel bilgi
Avrupa Günü tarihi
Avrupa günü ile ilgili yazı

Avrupa Günü 9 Mayıs.Sebebi 9 Mayıs 1950 yılında Avrupa Birliği fikrinin doğmuş olması.
Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman�ın bildirgesiyle, bugünkü Avrupa Birliği�nin düşüncesi temelleri atılmıştı. Avrupa Günü nedeniyle, AB üyesi ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


AB fikrinin temelleri, 9 Mayıs 1950 yılında ortaya atılmıştı.

Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman�ın adıyla anılan bildirgeyle, Avrupa Birliği�nin temeli atıldı. 9 Mayıs 1950�de saatler 18:00�i gösterirken, Fransa Dışişleri Bakanlığı�nda bir basın toplantısı düzenlendi. Schuman'ın okuduğu bildirgide, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, �Bir Avrupa federasyonunun ilk somut adımı olarak, kömür ve çelik üretimlerini birleştirmeye� çağrıldı. Böylece AB�ye giden yolda ilk adımı atılmış oldu.

1985'te yapılan AB liderleri Milano Zirvesi'nde ise, 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Ve her yıl 9 Mayıs�ta, dünyanın çeşitli ülkelerinde Avrupa Birliği�nin tarihçesi, misyonu, vizyonu ve politikalarını merkeze alan etkinlikler düzenlenleniyor.

Avrupa Birliği, 2. Dünya Savaşı�nda, büyük bir yıkıma uğramış olan Avrupa'da, barışın ve bölgesel istikrarın yeniden sağlanması ve ekonomik yeniden yapılanma ihtiyacından doğdu. Uluslarüstü bir kurum olan Birlik, kuruluşundan bu yana kalıcı barışın sağlanması, eşitlik, özgürlük, güvenlik ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde hareket ediyor. AB�nin temel amaçları, özgürlük ve demokrasinin korunması, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü olarak özetlenebilir.

Kaynak: dw-world.de
 

#2

AVRUPA KONSEYİ'NİN SAĞLADIĞI YARARLAR

Avrupa Konseyi kurulduğundan bu yana üye ülkelere şu yararları sağlamıştır:
· Avrupalılar birbirini daha yakından tanımaya başlamışlardır.
· Avrupa insan Hakları Sözleşmesi imzalanmıştır.
· İnsan baklan önemli ölçüde güven altına alınmıştır.
· Üye ülkeler arasında kültürel anlaşmalar yapılmıştır.
Avrupa Konseyi'nin kuruluşu ile Avrupa devletleri arasındasavaştehlikesi azaldı. Ülkeler arasında iyi ilişkiler dönemi başladı. Alınan bu sonuç bile Avrupa, kıtasındaki ülkelerde yaşayan insanların mutluluğuna bir katkıdır.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
Avrupa Konseyi Üyeleri; 4 Kasım 1950 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzaladılar. Sözleşme, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde yazılı hakların gerçekleşmesi için, Avrupa ülkelerinin ortak çalışmasını öngörüyor.
Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin belli başlı maddeleri şunlardır:

1- Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler, yurttaşlarına, İnsan Haklan Evrensel Bildirisi'nde yazılı hakları tanır.
2- Herkesin yaşama hakkı yasa ile güvence altındadır.
3- İnsana işkence edilemez. İnsan onurunu kırıcı davranışlardabulun*mak yasaktır.
4- Hiç kimse köle ve kul gibi çalıştırılamaz.
5- Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir.
6- Yargılama açıktır. Kişi savunma hakkına sahiptir.
7- Hiç kimse yasada yazılı olmayan bir suçtan dolayı cezalandırılamaz.
8- Herkes aile yaşamına, konut dokunulmazlığına ve haberleşmeye saygılıdır.
9- Her kişi düşünce ve inanç özgürlüğüne sahiptir.
10- Kişilerin düşündüğünü anlatma ve açıklama hakları vardır.
11- Herkes güvenliği bozmayan toplantılara katılır. Sendika ve dernek kurabilir.
12- Evlenme çağına gelen erkek ve kadın aile kurma hakkına sahiptir.
13- Bu sözleşmede belirlenen hakların kullanımı engellenemez.
14- Sözleşmede sayılan haklar; cins, soy, renk, din, dil, inanç ayrımı yapılmaksızın tanınmıştır.
15- Savaş zamanında ve ulusun varlığı tehlikeye düştüğünde bu haklar kısıtlanabilir.
Sıralanan bu hakların korunması amacıyla Avrupa insan Hakları Divanı kurulmuştur. Sözleşmede tanınan haklara aykırı hareket edildiğinde Avrupa insan Hakları Divanı�na başvurulur.

GÜZEL SÖZLER

· Birlikten, beraberlikten güç doğar.
· Baş başa vermeyince işler bitmez.
· insan insana, ulus ulusa dayanır.
· Ülkeler birlik ve beraberlikle kalkınabilir.