Aydın SULTANHİSAR İlçesi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Aydın SULTANHİSAR İlçesi

SULTANHİSAR

Sultanhisar; Doğusunda Nazilli, batısında Köşk, güneyinde Yenipazar ve kuzeyinde İzmir-Beydağ ilçeleriyle çevrilmiş, 267 km2 yüz ölçümlü bir ilçedir. Sultanhisar İlçesi Aydın İline bağlı olarak,
Aydın - Denizli karayolu üzerinde kurulmuş olup, Aydın merkezine 30 km. mesafededir.İlçe topraklarını kuzeyden çevreleyen Aydın dağları ilçe sınırları içerisinde 1000 m.’ye kadar yükselir. Orta ve güney kesiminde Büyük Menderes
Nehrinin oluşturduğu verimli çomaklı ovası yer alır. Büyük Menderes Irmağı kıvrımlar çizerek ilçe topraklarını doğudan batıya doğru geçer. Kuzeydeki Aydın dağlarından inen Malgaç Çayı ve Yağdere Çayı Büyük Menderese karışır.
Aynı zamanda menderes nehri Yenipazar ilçesi ile sınırları oluşturur .

Bölgede Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçmektedir.İlçede ulaşım; kara ve demiryolu ile sağlanmaktadır. Aydın - Denizli arasındaki E-87 Karayolu ilçemizden geçmektedir.
Ayrıca demiryoluyla Sultanhisar’ın İzmir ve Denizli illeriyle bağlantısı sağlanmaktadır.

Sultanhisar’ın ilk kurulduğu yer İlçe merkezinin 3 km. kuzeyindeki NYSA Antik Kentidir. NYSA Antik Kentinin tarihi eski Roma devrine kadar uzanır.Sultanhisar, 1270 yılında Selçuklular tarafından kurulmuş, daha sonra Aydınoğulları beyliğine
(1308-1334) bağlı bir şehir haline getirilmiştir. Aydınoğulları daha sonra Osmanlı Devletinin hakimiyetine girmiştir. Rivayetlere göre Aydın Bey kızlarından Nilüfer Sultan için ilçede bir hisar yaptırmış ve kendisine hediye etmiştir. İlçe adının da buradan geldiği ifade edilmektedir.

İlçe ekonomisi tarıma dayalıdır. İklim olarak ilçenin mikro klima özelliğine sahip olması tarımsal üretim çeşitliliğini artırmış, özellikle son yıllarda çilek tarımı önemli gelişme göstermiştir. Ayrıca kestane, incir, zeytin, üzüm, turunçgiller,
şeftali ve pamuk üretimi ile bunları işleyen küçük çaplı fabrikalar ilçe ekonomisinin ana kaynağını oluşturmaktadır.